Milimetre Uluslararası Birim Sistemi`nin (International System of Units) tarifine göre, metrenin binde biri değerindeki bir uzunluk birimidir. Milimetre metrik sistem`in bir parçasıdır. Alan hesaplamalarında milimetrekare, hacim hesaplamalarında ise milimetreküp adını alır.

Milimetre

Milimetre Uluslararası Birim Sistemi`nin (International System of Units) tarifine göre, metrenin binde biri değerindeki bir uzunluk birimidir. Milimetre metrik sistem`in bir parçasıdır. Alan hesaplamalarında milimetrekare, hacim hesaplamalarında ise milimetreküp adını alır.

Diğer Uzunluk Birimleriyle Eşitlikleri

1 milimetre;

Milimetre

Bir metrenin binde biri uzunluğunda bir ölçü birimi, milim.

Milimetre

metrenin binde birine eşit uzunluk ölçü birimi (mm).

Milimetre

Türkçe Milimetre kelimesinin İngilizce karşılığı.
[Millimetre] v. measure in millimeters n. millimeter, millimetre [Brit.]

Milimetre

Türkçe Milimetre kelimesinin Fransızca karşılığı.
millimètre [le]

Milimetre

Türkçe Milimetre kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Millimeter abbr. mm
metrenin binde biridir.

İlgili konuları ara

Yanıtlar