Midilli

Kısaca: Midilli Ege Denizinde, Türk kıyıları önünde, Yunanistan'a ait bir ada. Yunanca ismi Lesbos'dur. Ada ile Anadolu arasında kuzeyde 8,5 km'lik Müsellim Kanalı ve doğuda 12 km'lik Midilli Boğazı vardır. Tepesi Köreke, tabanı Sağrı Burnu açıklarında olan batı ve güneydoğusunda büyük birer girinti olan üçgen şeklinde bir adadır. Midilli'nin diğer Ege adaları gibi çöküntü ve deniz yükselmesi sonucu, kaybolan kara parçasının yüksek kısımlarından meydana geldiği sanılmaktadır. Nüfusu 141.000, yüzö ...devamı ☟

Midilli Haritası

Midilli Ege Denizinde, Türk kıyıları önünde, Yunanistan'a ait bir ada. Yunanca ismi Lesbos'dur. Ada ile Anadolu arasında kuzeyde 8,5 km'lik Müsellim Kanalı ve doğuda 12 km'lik Midilli Boğazı vardır. Tepesi Köreke, tabanı Sağrı Burnu açıklarında olan batı ve güneydoğusunda büyük birer girinti olan üçgen şeklinde bir adadır. Midilli'nin diğer Ege adaları gibi çöküntü ve deniz yükselmesi sonucu, kaybolan kara parçasının yüksek kısımlarından meydana geldiği sanılmaktadır. Nüfusu 141.000, yüzölçümü 1696 km2dir.

Midilli Adasının çok eski devirlere dayanan bir geçmişi vardır. Karadeniz ve Kuzey Anadolu ile Anadolu'nun kuzeybatısını Akdeniz'e bağlayan yollar üzerinde bulunması ve birçok büyük medeniyetin kurulduğu Batı Anadolu'ya yakın olması adanın kısa sürede ilerlemesini sağladı. Trakya ve Batı Anadolu'da koloniler, sömürgeler kurdular. Bir ara rakip sitelere ayrılan Ada'ya daha sonra Mytilene Sitesi hakim oldu. Adanın bundan sonraki tarihi Batı Anadolu'nun bir parçası olarak cereyan etti. Persler'in kısa süreli hakimiyetini Makedonyalı İskender'in işgali ve Romalıların eline geçmesi takip etti.

Türklerin Anadolu'yu fethetmeleri ve Ege kıyılarına dayanmaları ve İzmir Emiri Çaka Beyin Ege Körfezini almasından sonra Midilli, 1051'de Selçuklu Türklerinin eline geçmiştir. Ancak Bizans Kayseri Aleksios Komnenos Çaka Beyin vefatından sonra Ada'yı geri aldı. 1204 yılında başlayan Dördüncü Haçlı Seferi esnasında İstanbul, Latinler tarafından ele geçirilince Venedikliler Midilli'yi işgal ettiler. 1355'ten sonra yüz yıl kadar Gattilusi Sülalesinin idaresinde kalan ada, 1453'te İstanbul'un fethedilmesiyle üç bin duka altın vergiye bağlanarak, Osmanlı tabiyetine girdi. 1456'da Fatih Sultan Mehmed Hanın emriyle Sadrazam Mahmud Paşa, Midilli'nin fethine memur edildi. Ancak halkın bağlılık belirtmeleri üzerine bundan vazgeçildi. Ada'da çıkan iç ayaklanmalar sonucu başa geçenlerin korsanlarla işbirliği yapmalarının Osmanlı siyasetine zarar vermeye başlaması üzerine Mahmud Paşa tekrar Midilli'ye gitti. Yirmi yedi gün süren kuşatma sonucunda 7 Eylül 1463'te Ada ele geçirildi. Midilli'nin fethinden sonra korsanlar cezalandırıldı. Fakat halka serbestlik tanındı. 1464'te Venediklilerin adayı alma gayretleri sonuçsuz kaldı.

1502'de Venedik ve Fransızlar Midilli'yi ele geçirdiler. Fakat Saruhan Valisi Korkut Çelebi ve Hersekoğlu Ahmed Paşa adayı geri aldılar. Bu tarihten sonra Midilli, 16. yüzyılda Türk denizcilerinin Akdeniz'e açılmak için kullandıkları bir deniz üssü ve Cezair-i Bahri Sefid (Akdeniz Adaları) eyaletine bağlı bir sancak oldu. Oruç Reis, Barbaros gibi Ünlü Türk denizcileri Midilli'yi merkez yaparak Akdeniz'de Osmanlı hakimiyetini tesis ettiler. On yedinci yüzyılda Girit'in fethi esnasında boşalan adaya saldıran Fransız ve Venedikliler püskürtüldüler. On dokuzuncu yüzyılın başlarında gelişen Yunan milliyetçilik hareketleri adaya sıçramadı. 1830'da Yunan Devletinin kurulmasından sonra da Midilli'nin Osmanlı Devletine bağlılığı devam etti. Yirminci yüzyılın başlarında Avrupa devletlerinin baskılarına uğrayan ada, Trablusgarb Harbinde İtalyanların işgaline uğradıysa da antlaşmayla Osmanlı Devletine bırakıldı.

Balkan Harbinden sonra imzalanan 13 Şubat 1914 tarihli Londra Antlaşmasıyla Yunanistan idaresine verilen Midilli Adası, Birinci Dünya ve İstiklal Harbinden sonra 24 Temmuz 1923 tarihli Lozan Antlaşmasıyla da, askeri üsler ve askerden tecrid edilmek şartıyla aynı devlete bırakılmıştır. İkinci Dünya Harbinde Mihver devletlerince (Almanya-İtalya) işgal edilen Midilli Adası, bugün Yunanistan'ın idaresindedir.

Midilli Adası yeryüzü şekilleri ve iklim bakımından da Anadolu'nun bir parçasıdır. Kıyıdan hemen içeride başlayan yükseltiler ortalama 500 m civarındadır. En yüksek nokta güneydeki Aya İlya (940 m) Tepesidir. Akdeniz ikliminin görüldüğü adanın genel bitki örtüsü makidir. Yer yer küçük korular ve yüksekçe yerlerde yabani zeytin ağaçları da görülür. Adanın doğusundaki Yero ve batısındaki Kalonya körfezleri korunaklı birer limandır. Adanın geniş bir kıta sahanlığı vardır.

Halk daha çok balıkçılıkla uğraşır. Ovaların çok az olması yüzünden ziraat gelişmemişse de bağcılık, meyvecilik ve özellikle zeytin tarımı yapılmaktadır. Adada ırmak ve göl yoktur. İç ulaşım iyi vasıflı olmayan karayolları ile sağlanır.

Midilli, Bozbaba ve birkaç küçük ada ile birlikte il seviyesinde bir idare bölümü meydana getirir. Ada, Yunan hükumetince tayin edilen bir vali tarafından yönetilir.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

midilli

Normalden daha küçük boyda bir tür at.

midilli

Türkçe midilli kelimesinin İngilizce karşılığı.
[Lesbos] n. pony

midilli

normalden daha küçük boyda bir tür at.

midilli

Türkçe midilli kelimesinin Fransızca karşılığı.
poney [le]

midilli

Türkçe midilli kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Pony

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Midilli
3 yıl önce

Midilli şu anlamlara gelebilir: Midilli (ada), Ege Denizi'de Yunanistan'a bağlı bir ada Midilli (hayvan), bir at türü Midilli (il), Yunanistan'da bir...

Midilli, Anadolu, At, Kruvazör, Midilli (Ada), Midilli (hayvan), Midilli Kruvazörü, Osmanlı Donanması, Anlam ayrım
Midilli (Ada)
6 yıl önce

Midilli (Yunanca: Λέσβος 'Lésvos'; Osmanlıca: مدللى), Ege Denizi'nin kuzeydoğusunda bulunan, dağlık bir Yunan adası. Yunanistan'ın ana karasından çok...

Midilli (ada), Akdeniz adaları, Akçay, Alaçatı, Altınoluk, Atina, Ayvalık, Balkan Savaşı, Bizans, Bozbaba, Ceneviz
Midilli (kruvazör)
6 yıl önce

06167°K 25.97833°D / 40.06167; 25.97833 SMS Breslau veya sonraki adıyla Midilli, Alman İmparatorluğu donanması için inşa edilen Magdeburg sınıfı hafif...

Midilli (hayvan)
3 yıl önce

Midilli, belirli yapılara sahip küçük bir at ırkıdır. Midillilerin pek çok farklı türü vardır. Midilliler, atlar ile karşılaştırıldıklarında, genellikle...

Midilli (hayvan), Memeli, Shetland (At), Welsh (At), Forest (At), Pottok (At), Highland (At), Connemara (At), Haflinger (At), Dartmoor (At), Fjord (At)
Midilli (şehir)
3 yıl önce

Midilli (Modern Yunanca: Μυτιλήνη, Mytilíni), Yunanistan'da Kuzey Ege coğrafi bölgesinin ve Midilli ilinin başkenti olan şehir. Theophilos Hatzimihail...

Midilli (şehir), Barbaros Hayreddin Paşa, Belediye, Cemal Paşa, Coğrafi koordinat sistemi, Eastern European Summer Time, Eastern European Time, Hüseyin Hilmi Paşa, Km², Kuzey Ege Adaları, Midilli (il)
Midilli (il)
6 yıl önce

Midilli (Yunanca: Μυτιλήνη - Mytilíni), Yunanistan'da Kuzey Ege coğrafi bölgesine bağlı bir il. Türkiye kıyılarına çok yakın olmakla birlikte Ayvalık'ın...

Midilli (il), Ayvalık, Kuzey Ege Adaları, Mitilini, Nüfus, Nüfus Yoğunluğu, Rumca, Türkiye, Yunanistan, Yunanistan`ın coğrafi bölgeleri, Yüz ölçümü
Munis Faik Ozansoy
3 yıl önce

Midilli, Osmanlı İmparatorluğu - 31 Mart 1975, Paris, Fransa), Türk bürokrat, şair ve yazar. Faik Ali Ozansoy'un oğludur. Faik Ali Ozansoy'un Midilli...

Munis Faik Ozansoy, 1911, 1975, 22 Mart, Ahmet Hamdi Tanpınar, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Faik Ali Ozansoy, Midilli, Türk, UNESCO, Yahya Kemal Beyatlı
Hüseyin Hilmi Paşa
3 yıl önce

Hüseyin Hilmi Paşa (Eylül 1855, Midilli - Nisan 1922, Viyana), II. Abdülhamid saltanatında, 31 Mart Ayaklanması döneminde 14 Şubat 1909 - 13 Nisan 1909...

Hüseyin Hilmi Paşa, Hüseyin Hilmi Paşa