At

Atların, evcilleri olduğu gibi, Amerikan bozkırlarında “Mustang” ve Altay dağlarının her iki yanındaki açık arazilerde “Prezevalski” denen yabani atlar sürüler halinde yaşar. En meşhur at türleri Arap, İngiliz ve Midillidir. Midilli atları o kadar küçüktür ki, koç iriliğindedir.Atlar
Atlar
At Alm. Pferd (n), Fr. Cheval, İng. Horse. Familyası: Atgiller (Equidae). Yaşadığı yerler: Evcilleri olduğu gibi, Amerikan bozkırlarında “Mustang”ve Altay dağlarının her iki yanındaki açık arazilerde “Prezevalski” denen yabani atlar sürüler halinde yaşar. Özellikleri: Küçük başlı ve kısa kulaklıdır. Yelesi ve kuyruk ucu uzun kıllıdır. Midilli atları koç iriliğindedir. Ömrü: 40-60 sene. Çeşitleri: En meşhuru Arap, İngiliz ve Midilli atıdır.

Tek tırnaklılar takımının, Atgiller familyasından bir memeli. Erkeğine aygır, dişisine kısrak, yavrusuna tay, yumurtaları çıkarılmış, iğdiş edilmiş olana da beygir denir. Hepsine genelde at adı verilir. Arapçada binek ve yük hayvanı olan ata; dabbe, matiyye, semend, tusen-i sütur denir. Cenk atına da rahş denir. Hepsi otla beslenir. Geviş getirmezler. Memeleri kasık bölgesinde arka ayaklarına yakındır. Üçüncü parmakları geniş bir tırnakla çevrilmiş olup “ toynak” adını alır. Bunun üzerine basarak yürürler. İnsanlara hizmet eden hayvanların en kabiliyetlisi ve kıymetlisidir. İnsanların, eski harp meydanlarındaki yardımcısı, yük taşımada hizmetçisi, yarış, cirit, çit atlama ve av sporlarında neşe ve zevk ortağıdır. Silah gürültüsüne ve bando sesine rahatlıkla alışır.

At, cesur ve atılgan olduğu gibi sahibine son derece itaatkardır. Sahibi dilerse dolu dizgin, dörtnala koşar, isterse aheste yürür, isterse durur. Her durumda sahibini memnun etmeye dikkat eder. Yorgunluğa bakmaksızın kendini çatlatmak pahasına da olsa olanca gayret ve kuvvetini itaat uğruna sarf eder. Bugün Amerikan bozkırlarında yaşayan Mustang adıyle anılan vahşi atlar, İspanyolların Amerika’ya götürdükleri evcil atlardan kaçanlardan yabanileşenlerdir. Az yiyecekle yetinip, her türlü iklim şartlarına dayanırlar.Karda koşan atlar
Karda koşan atlar
Tarpan adıyla anılan Avrupa yaban atının (E. caballus gmelini) 1876’dan beri nesli tükendi. Bugün eski dünyada hala neslini devam ettiren yanlız bir yaban atı vardır. Bu at Orta Asya Moğolistan’ının soğuk ve ıssız ovalarında yaşar. Asya yaban atı veya Prezevalski dendiği gibi Moğolistan yaban atı da denir. Altay dağlarının her iki yanında yaşar. Siyah kısa ve dik yeleleri ile, ağır ve iri başları, küçük kulakları, uzun kıllı kuyrukları ile evcil atlardan farklılık gösterirler. Renkleri kırmızımtrak kahverengi olup çekici bir görünüşleri vardır. Burun kısımları beyazdır. Kışın kılları uzayarak soğuktan korunurlar.

Evcil atlar: Tahminen 4000 seneden beri insanlara hizmet etmektedir. Bugünkü modern atların Asya yaban atından türediği şüphelidir. Bazı zoologlar Avrupa yaban atından türediğini ileri sürmektedirler. Evcilleştirilmiş atların birçok soyları vardır. Bugün küçük Midilli atları ile Safkan Arap atlarının soy kütüğü kesin olarak bilinmemektedir.

Atlar 40-60 sene yaşar, bazı kısraklar 25 yaşına kadar doğurur. On bir ay gebe kalır ve genellikle bir yavru doğururlar. Yavrunun gözleri açık olarak doğar ve birkaç dakika sonra ayağa kalkarak annesini takibe başlar. Yük çekme ve taşıma atları, kalın bacaklı, iri cüsselidir. Binek ve yarış atları ince uzun bacaklıdır. Atlar arasında hased yok ise de, birbirlerine gıpta etmek huyları vardır. Bu da yarışta, hendek ve çit atlamada kendini gösterir. Birbirlerine imrenerek daha hızlı koşup öne geçmek isterler. Saatte 60-70 km hızla koşanları vardır. Atların tüy renkleri çeşitli olup, renklerine göre çeşitli isimler alırlar. En tanınmışları: Ak, akçıl, kır, al, alakı, geyik kırı, çil yeşil, al pekmez köpüğü, doru, hurma dorusu vs.’dir.

Erkek eşek ile kısrak eşleştirilirse katır elde edilir. Aygır (erkek at) ile dişi eşeğin birleşmesinden de barda denen katır çeşidi elde edilir. Her iki melez de üremezler. Katır, bardadan daha dayanıklıdır.

Türleri

Arap atı: Çok dayanıklı mükemmel bir binek ve yarış atıdır. Arabistan’a geçen Orta Asya ve Anadolu Türk atlarından türemiştir. İngiliz atlarından daha dayanıklı olup, 24-28 saat hiç su içmeden yol alabilir.

İngiliz atı: İyi bir binek ve yarış atıdır. Özellikle yarış için yetiştirilir. Arab aygırı ile İngiliz yerli kısraklarının çiftleştirilmesinden türetilmiş bir soydur. Arab atından daha uzun bacaklıdır.

Midilli atı: Küçük, sakin ve dayanıklı bir at çeşididir. Keçi veya koç iriliğindedir. Çocuklar için iyi bir binek hayvanıdır. Hafif gezinti arabalarına koşulduğu gibi maden ocaklarında da istifade edilir. Shetland, İslanda ve Norveç midillileri meşhurdur.

At yetiştiriciliği

Asya, Avustralya ve Amerika’daki geniş bozkırlarda hala vahşi at sürüleri yaşamaktadır. Evcil atlar haralarda yetiştirilir. Ülkemizde ilk hara 1913’te Aziziye’de kuruldu. Türkiye’nin ilk modern harası ise 1924’te açılan Karacabey harasıdır.

ÖzellikleriTek tırnaklılar takımının, Atgiller familyasından bir memelidir. Erkeğine aygır, dişisine kısrak, yavrusuna tay, yumurtaları çıkarılmış, iğdiş edilmiş olana da beygir denir. Küçük başlı ve kısa kulaklıdır. Yelesi ve kuyruk ucu uzun kıllıdır. Ömrü 40 ila 60 senedir.}. Arapça da binek ve yük hayvanı olan ata; dabbe, matiyye. Farsçada semend, tusen denir. Firdevsinin Şehname efsanelerinde adı geçen çil ata da rahş (رخش) denir. Hepsi otla beslenir. Geviş getirmezler. Memeleri kasık bölgesinde arka ayaklarına yakındır. Üçüncü parmakları geniş bir tırnakla çevrilmiş olup “ toynak” adını alır. Bunun üzerine basarak yürürler. İnsanlara hizmet eden hayvanların en kabiliyetlisi ve kıymetlisidir. İnsanların, eski harp meydanlarındaki yardımcısı, yük taşımada hizmetçisi, yarış, cirit, çit atlama ve av sporlarında neşe ve zevk ortağıdır. Silah gürültüsüne ve bando sesine rahatlıkla alışır.Atlar aynı zamanda dizlerini kilitleyebilir. At, cesur ve atılgan olduğu gibi sahibine son derece itaatkardır. Sahibi dilerse dolu dizgin, dörtnala koşar, isterse aheste yürür, isterse durur. Her durumda sahibini memnun etmeye dikkat eder. Yorgunluğa bakmaksızın kendini çatlatmak pahasına da olsa olanca gayret ve kuvvetini itaat uğruna sarf eder. Bugün Amerikan bozkırlarında yaşayan Mustang adıyle anılan vahşi atlar, İspanyolların Amerika’ya götürdükleri ehli atlardan kaçanlardan yabanileşenlerdir. Az yiyecekle yetinip, her türlü iklim şartlarına dayanırlar. Tarpan adıyla anılan Avrupa yaban atının (E. caballus gmelini) 1876’dan beri nesli tükendi. Bugün eski dünyada hala neslini devam ettiren yalnız bir yaban atı vardır. Bu at Orta Asya Moğolistan’ının soğuk ve ıssız ovalarında yaşar. Asya yaban atı veya Prezevalski dendiği gibi Moğolistan yaban atı da denir. Altay dağlarının her iki yanında yaşar. Siyah kısa ve dik yeleleri ile, ağır ve iri başları, küçük kulakları, uzun kıllı kuyrukları ile evcil atlardan farklılık gösterirler. Renkleri kırmızımtrak kahverengi olup çekici bir görünüşleri vardır. Burun kısımları beyazdır. Kışın kılları uzayarak soğuktan korunurlar.

TürlerEvcil atlar: Bazı bilim adamlarına göre atı ilk evcilleştiren topluluğun İskitler olduğu söylenmektedir. Tahminen 5500 seneden beri insanlara hizmet etmektedir. Bugünkü modern atların Asya yaban atından türediği şüphelidir. Bazı zoologlar Avrupa yaban atından türediğini ileri sürmektedirler. Evcilleştirilmiş atların birçok soyları vardır. Bugün küçük Midilli atları ile Safkan Arap atlarının soy kütüğü kesin olarak bilinmemektedir.

Atlar 20-30 sene yaşar, bazı kısraklar 15 yaşına kadar doğurur. On bir ay gebe kalır ve genellikle bir yavru doğururlar. Yavrunun gözleri açık olarak doğar ve birkaç dakika sonra ayağa kalkarak annesini takibe başlar. Yük çekme ve taşıma atları, kalın bacaklı, iri cüsselidir. Binek ve yarış atları ince uzun bacaklıdır. Atlar arasında haset yok ise de, birbirlerine gıpta etmek huyları vardır. Bu da yarışta, hendek ve çit atlamada kendini gösterir. Birbirlerine imrenerek daha hızlı koşup öne geçmek isterler. Saatte 60-70 km hızla koşanları vardır.

Erkek eşek ile kısrak eşleştirilirse katır elde edilir. Aygır (erkek at) ile dişi eşeğin birleşmesinden de barda denen katır çeşidi elde edilir. Her iki melez de üremezler. Katır, bardadan daha dayanıklıdır.Ayakları kırılırsa bir daha iyileşmez.

Arap atı: Çok dayanıklı mükemmel bir binek ve yarış atıdır. Arabistan’a geçen Orta Asya ve Anadolu Türk atlarından türemiştir. İngiliz atlarından daha dayanıklı olup, 24-28 saat hiç su içmeden yol alabilir.

İngiliz atı: İyi bir binek ve yarış atıdır. Özellikle yarış için yetiştirilir. Arab aygırı ile İngiliz yerli kısraklarının çiftleştirilmesinden türetilmiş bir soydur. Arab atından daha uzun bacaklıdır.

Midilli atı: Küçük, sakin ve dayanıklı bir at çeşididir. Keçi veya koç iriliğindedir. Çocuklar için iyi bir binek hayvanıdır. Hafif gezinti arabalarına koşulduğu gibi maden ocaklarında da istifade edilir. Shetland, İzlanda ve Norveç midillileri meşhurdur.

Atın rengi(don)Atın rengine don adı verilir. Başlıca at donları Yağız(kara), Al(kızıl-kahve, kırmızıya çalan at kestanesi rengi), Beyaz, Doru(gövde kahverengi, yele, kuyruk ve ayakların uçları kara), Kula(gövde koyu sarı, yele, kuyruk ve ayakların uçları kara), Kır(koyu kıllarla karışık ak), Boz(al don üzerine ak kıllar)ve Ahreç(kıllar beyaz ve kırmızı, yele ile kuyruk siyah)tir.Bu renkler de kendi aralarında çeşitli gruplara ayrılır(kuzguni yağız, donuk yağız, kirli yağız vb.). Tutel, Eser At ve Atçılık 1998 İstanbul ISBN 975-470-651-4

At'ın tarihçesiAsya, Avustralya ve Amerika’daki geniş bozkırlarda hala vahşi at sürüleri yaşamaktadır. Evcil atlar haralarda yetiştirilir. Ülkemizde ilk hara 1914’te Aziziye’de kuruldu. Türkiye’nin ilk modern harası ise 1923’te açılan Karacabey harasıdır.

Osmanlı döneminde Eskişehir Mahmudiye'de Çifteler harası önemli bir at yetiştirme merkeziydi. Günümüzde de bu özel yetiştiricilerle arap atı ağırlıklı devam etmektedir. Ayrıca ilçede nalbantlık yüksek okuluda açılmıştır.

Diğer anlamları

at

İngilizce at kelimesinin İspanyolca karşılığı.
prep. en, a

at

İngilizce at kelimesinin Fransızca karşılığı.
prép. à; chez; vers; près, du côté de; envers

at

İngilizce at kelimesinin Almanca karşılığı.
prp. am, an, auf, in

at

İngilizce at kelimesinin İtalyanca karşılığı.
prep. a, in; da; di; verso, contro, addosso; attraverso, per

at

İngilizce at kelimesinin Portekizce karşılığı.
prep. em; a; no, na; em casa de; por

at

i. asker [brit.], savaşçı [brit.], eyt ed. de, da, ye, ya, e, a

at

Fransızca at kelimesinin İngilizce karşılığı.
(Ancien testament) n. @, symbol known as the "at sign" that is used to signify the word "at" (Internet)

at

İtalyanca at kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. @, symbol known as the "at sign" that is used to signify the word "at" (Internet)

at

İngilizce at kelimesinin Flemenkçe karşılığı.
vz. in; bij; op; naar

at

prep. in, on, near; indicating time or location; toward n. @, symbol known as the "at sign" that is used to signify the word "at" (Internet)

at

atgillerden, binme, yük çekme ya da taşıma gibi hizmetlerde kullanılan memeli hayvan, beygir, (equus caballus). satrançta, her yönde siyahtan beyaza ya da beyazdan siyaha bir hane atlayarak "l" biçiminde hareket eden taş. astatin'in simgesi.

at

Almanca at kelimesinin Fransızca karşılığı.
abbr. bar, a.t.

at

Türkçe at kelimesinin Fransızca karşılığı.
cheval [le]

at

Türkçe at kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Pferd, Springer - yabani at

at

Türkçe at kelimesinin İngilizce karşılığı.
1. equine. horse. hack. steed. gee. gee-gee.
2. model of IBM PC introduced in 1984. designed for use against tanks or other armored vehicles. prep. in, on, near; indicating time or location; toward. at\at\ , prep. [as. ?t; akin to ohg. az, goth., os., & icel. at, sw. ?t, dan. & l. ad.] primarily, this word expresses the relations of presence, nearness in place or time, or direction toward; as, at the ninth hour; at the house; to aim at a mark. it is less definite than in or on; at the house may be in or near the house. from this original import are derived all the various uses of at. it expresses:.
3. a relation of proximity to, or of presence in or on, something; as, at the door; at your shop; at home; at school; at hand; at sea and on land.
4. the relation of some state or condition; as, at war; at peace; at ease; at your service; at fault; at liberty; at risk; at disadvantage.
5. the relation of some employment or action; occupied with; as, at engraving; at husbandry; at play; at work; at meat (eating); except at puns.
6. the relation of a point or position in a series, or of degree, rate, or value; as, with the thermometer at 80°; goods sold at a cheap price; a country estimated at 10,000 square miles; life is short at the longest.
7. the relations of time, age, or order; as, at ten o'clock; at twenty-one; at once; at first.
8. the relations of source, occasion, reason, consequence, or effect; as, at the sight; at this news; merry at anything; at this declaration; at his command; to demand, require, receive, deserve, endure at your hands.
9. relation of direction toward an object or end; as, look at it; to point at one; to aim at a mark; to throw, strike, shoot, wink, mock, laugh at any one.at all,at home,at large,at last,at length,at once, etc. see: under all, home, large, last (phrase and syn.), length, once, etc.at it, busily or actively engaged.at least. see: least and however.at one. see: at one, in the vocabulary.
10. horse. horsy. nag.
11. Primarily, this word expresses the relations of presence, nearness in place or time, or direction toward; as, at the ninth hour; at the house; to aim at a mark.
12. It is less definite than in or on; at the house may be in or near the house.
13. From this original import are derived all the various uses of at.
14. A relation of proximity to, or of presence in or on, something; as, at the door; at your shop; at home; at school; at hand; at sea and on land.
15. The relation of some state or condition; as, at war; at peace; at ease; at your service; at fault; at liberty; at risk; at disadvantage.
16. The relation of some employment or action; occupied with; as, at engraving; at husbandry; at play; at work; at meat ; except at puns.
17. The relation of a point or position in a series, or of degree, rate, or value; as, with the thermometer at 80°; goods sold at a cheap price; a country estimated at 10,000 square miles; life is short at the longest.
18. The relations of time, age, or order; as, at ten o'clock; at twenty-one; at once; at first.
19. The relations of source, occasion, reason, consequence, or effect; as, at the sight; at this news; merry at anything; at this declaration; at his command; to demand, require, receive, deserve, endure at your hands.
20. Relation of direction toward an object or end; as, look at it; to point at one; to aim at a mark; to throw, strike, shoot, wink, mock, laugh at any one. 100 at equal 1 kip.
21. equine, of or like a horse. horse, steed, (British) gee gee, (term used by children) hack. "horse; (satranç) knight; equine". ",-ty horse. atı alan Üsküdar´ı geçti. colloq. It is far too late now (to rectify it). at / at lar anası mannish woman with large features. at başı beraber/bir both in the same condition, on the same level. at a binmek to mount a horse; to ride a horse. at cambazy.
22. equestrian performer, show rider.
23. horse dealer, horse trader. at çalındıktan sonra ahırın kapısını kapamak to lock the barn door after the horse is stolen. at a et, ite ot vermek to distribute work or goods without considering the needs and skills of those involved. at gibi huge (woman). at hyrsyzy gibi shifty-looking big (man). at tan inip eşeğe binmek to come down in the world. at izi it izine karışmak to be such a confused society that one can´t tell the good people from the worthless. at kyly horsehair. at ko?mak /a/ to hitch a horse to (a carriage). at ko?turmak.
24. to gallop, gallop a horse, ride at a gallop.
25. colloq. to fool around, chase rainbows. at koşturacak kadar büyük/geniş huge (room, house, etc.). at meydanı hippodrome. at naly horseshoe. at nalı kadar immense (medal, medallion, ornament). at oynatmak.
26. to show off one´s skill as a horseman.
27. /la/ to compete (with).
28. /da/ to rule, establish one´s overlordship (over).
29. to act as one wishes.
30. /da/ to be knowledgeable in (a subject). at yn ölümü arpadan olsun. proverb It is not worth depriving oneself of something one likes for fear of bad consequences. at pazary horse market. at pazarynda e?ek osurtmuyoruz. vulg. Shut up and listen to what I´m saying. atını sağlam kazığa bağlamak to take precautions in one´s business. at yarışı horse race. ".
31. horse. nag.
32. at WEAK STRONG In addition to the uses shown below, at is used after some verbs, nouns, and adjectives to introduce extra information. At is also used in phrasal verbs such as `keep on at' and `play at'.
33. You use at to indicate the place or event where something happens or is situated. We had dinner at a restaurant in Attleborough I didn't like being alone at home Hamstrings are supporting muscles at the back of the thigh The announcement was made at a news conference in Peking.
34. If someone is at school or college, or at a particular school or college, they go there regularly to study. He was shy and nervous as a boy, and unhappy at school I majored in psychology at Hunter College.
35. If you are at something such as a table, a door, or someone's side, you are next to it or them. Graham was already at the door At his side was a beautiful young woman He gave the girl at the desk the message.
36. When you are describing where someone or something is, you can say that they are at a certain distance. You can also say that one thing is at an angle in relation to another thing. The two journalists followed at a discreet distance The tree was leaning at a low angle from the ground.
37. If something happens at a particular time, that is the time when it happens or begins to happen. The funeral will be carried out this afternoon at 3.00 He only sees her at Christmas and Easter.
38. If you do something at a particular age, you do it when you are that age. Blake emigrated to Australia with his family at 13 Mary Martin has died at her home in California at the age of seventy-six.
39. You use at to express a rate, frequency, level, or price. I drove back down the highway at normal speed Check the oil at regular intervals, and have the car serviced regularly The submarine lies at a depth of 6,000 feet in the Barents Sea.
40. You use at before a number or amount to indicate a measurement. as unemployment stays pegged at three million.
41. If you look at someone or something, you look towards them. If you direct an object or a comment at someone, you direct it towards them. He looked at Michael and laughed The crowds became violent and threw petrol bombs at the police.
42. You can use at after verbs such as `smile' or `wave' and before nouns referring to people to indicate that you have put on an expression or made a gesture which someone is meant to see: or understand. She opened the door and stood there, frowning at me We waved at the staff to try to get the bill.
43. If you point or gesture at something, you move your arm or head in its direction so that it will be noticed by someone you are with. He pointed at the empty bottle and the waitress quickly replaced it He gestured at the shelves. `I've bought many books from him.'.
44. If you are working at something, you are dealing with it. If you are aiming at something, you are trying to achieve it. She has worked hard at her marriage. a $1.04m grant aimed at improving student performance on placement examinations.
45. If something is done at someone's invitation or request, it is done as a result of it. She left the light on in the bathroom at his request.
46. You use at to say that someone or something is in a particular state or condition. I am afraid we are not at liberty to disclose that information Their countries had been at war for nearly six weeks.
47. You use at before a possessive pronoun and a superlative adjective to say that someone or something has more of a particular quality than at any other time. He was at his happiest whilst playing cricket.
48. You use at to say how something is being done. Three people were killed by shots fired at random from a minibus Mr Martin was taken out of his car at gunpoint.
49. You use at to show that someone is doing something repeatedly. She lowered the handkerchief which she had kept dabbing at her eyes Miss Melville took a cookie and nibbled at it.
50. You use at to indicate an activity or task when saying how well someone does it. I'm good at my work Robin is an expert at cheesemaking.
51. You use at to indicate what someone is reacting to. Eleanor was annoyed at having had to wait so long for him The British team did not disguise their delight at their success.
52. at all: see: all. Austria (in Internet addresses). The symbol for the element astatine. ampere-turn. attotesla.

İlgili konuları ara


Görüşler

 • misafir Avatar
  misafir - 4 yıl önce
  atlar yük taşıma, yolcu taşıma, gezme vb. kullanılır.

 • misafir Avatar
  misafir - 4 yıl önce
  atlar yük taşıma, yolcu taşıma, gezme vb. kullanılır. ve çok hızlı koşarlar

 • misafir Avatar
  misafir - 4 yıl önce
  atlar yük taşıma, yolcu taşıma, gezme vb. kullanılır. ve çok hızlı koşarlar

Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

At
at