At

Kısaca: Atların, evcilleri olduğu gibi, Amerikan bozkırlarında “Mustang” ve Altay dağlarının her iki yanındaki açık arazilerde “Prezevalski” denen yabani atlar sürüler halinde yaşar. En meşhur at türleri Arap, İngiliz ve Midillidir. Midilli atları o kadar küçüktür ki, koç iriliğindedir. ...devamı ☟

at
At

Telaffuz

IPA: ˈɑt̪
Kelimenin kökeni
Osmanlı Türkçesi آت
isim

at (belirtme hâli atı, çoğulu atlar)

 1. (atgiller, hayvanlar) atgillerden (equidae), binme, yük çekme, taşıma v.s. hizmetlerde kullanılan, tek tırnaklı hayvan
  Atlar son derece hassas hayvanlar olup çevresindeki her şeye dikkat gösterir ve hareketlerini ona göre ayarlarlar.
 2. (satranç) Satrançta her yöne siyahtan beyaza ve beyazdan siyaha bir hane atlayarak L biçiminde hareket eden taş
  At, diğer taşlardan farklı olarak kısa menzilli bir taştır.

Çekimleme

Üst kavramlar

 • (tek tırnaklı hayvan): atgiller, beygir, binek hayvanı, feres, tek tırnaklı, yük hayvanı
 • (satranç): satranç, taş

Yan kavramlar

 • (satranç): şah, vezir, kale, fil, piyon

Alt kavramlar

 • cinsine göre: Arap atı, benekli at, Flaman atı, İngiliz atı, kadana, kirtag, küheylan, Midilli, Mustang, pony, Prezevalski
 • ılık kanlı, soğuk kanlı
 • banko at, binek atı, çıplak at, koşu atı, safkan at, koşum atı, yarış atı, yük atı, yılkı atı
 • cinsiyetine göre: aygır, dişi at, erkek at, kısrak
 • rengine göre: ak, akçıl, al, alakı, al pekmez köpüğü, çil yeşil, demir kır, doru, fındık kabuğu, geyik kırı, hurma dorusu, kestane, kır, yağız
 • yaşına göre: tay
 • (satranç): siyah at, beyaz at, şah atı, vezir atı


Deyimler

Sözcük birliktelikleri

Türetilmiş kelime ve kavramlar

 • atbalığı, atbaşı, atkuyruğu, denizatı, Kırat, kırat
 • atça, atçı, atçık, atken, atla, atlı, atsa, atsız

İlgili sözcükler

 • (at bakımı): ahır, ahır örtüsü, kaşağı, kuyruk tarağı, maya demiri, suluk, taşıma örtüsü, tımar, tırnak yağı fırçası, vücut fırçası, yele fırçası, yemlik
 • (at malzemeleri): başlık, dizgin, eyer, getr, göğüslük, kantarma, keçe, kolan, kusgun, mıh, nal, topukluk, üzengi
 • (atın fizyolojisi): kuyruk, terki, sağrı, yele
 • (atlı sporlar): at arabası yarışı, at terbiyesi, ayak, baş, başaltı, büyük orta, cirit, deste, dresaj, endürans, konkur komple, konkurhipik, küçük orta, polo, rahvan yarış, voltij, western
 • (binicilik): gemi azıya alma,
 • (binicilik kıyafeti): bot, chaps, çizme, fule, kamçı, lonj, mahmuz, pantolon, tog
 • (yürüyüş şekilleri): ağıraksak, âdî süratli, dörtnal, hafif süratli, rahvan, süratli, tırıs

Benzer sözcükler

 • ad

Eylem

at

 1. atmak (eylem) sözcüğünün dilek-emir kipi basit ikinci tekil şahıs olumlu çekimi

Karşıt anlamlılar

 • atma
Kaynaklar
 • TDK Sözlüğü: "at"

Atasözleri

 • Abdal ata binince bey oldum sanır, şalgam aşa girince yağ oldum sanır
 • Aç at yol almaz, aç it av almaz
 • Ağanın gözü ata tımardır
 • Alma alı, sat yağızı, bin doruya, besle kırı
 • Arık at yol almaz, arık it av almaz
 • Arık ata kuyruğu da yüktür
 • Arpa verilmeyen at, kamçı zoruyla yürümez
 • Arslan kükrerse atın ayağı kösteklenir
 • At arıklıkla, yiğit gariplikle
 • At at oluncaya kadar sahibi mat olur
 • At binenin, kılıç kuşananın
 • At binicisine göre kişner
 • At binicisini tanır
 • At bulunur meydan bulunmaz, meydan bulunur at bulunmaz
 • At ile avrat yiğidin bahtına
 • At ölür meydan kalır, yiğit ölür şan kalır
 • At ölür, itlere bayram olur
 • At olur, meydan olmaz, meydan olur, at olmaz
 • At pazarında eşek osurtmuyoruz!
 • At var, meydan yok
 • At yedi günde, it yediği günde (belli olur, semirir), At yiğidin yoldaşıdır
 • At, adımına göre değil adamına göre yürür
 • At, adımına göre değil, adamına göre yürür
 • Ata binen nalını mıhını arar
 • Ata binersen Allahı, attan inersen atı unutma
 • Ata da soy gerek, ite de
 • Ata dost gibi bakmalı, düşman gibi binmeli
 • Ata eyer gerek, eyere er gerek
 • Atı alan Üsküdarı geçti
 • Atım tepmez, itim kapmaz deme
 • Atın bahtsızı arabaya düşer
 • Atın ölümü arpadan olsun
 • Atın varken yol tanı, ağan varken el tanı
 • Atına bakan ardına bakmaz
 • Atlar nallanırken kurbağalar ayak uzatmaz
 • Atlar tepişir, arada eşekler ezilir
 • Atlıya saat olmaz
 • Atta, avratta uğur vardır
 • Attan düşene yorgan döşek, eşekten düşene kazma kürek
 • Bahşiş atın dişine bakılmaz
 • Bin atın varsa inişte in, bir atın varsa yokuşta in
 • Bir mıh bir nal kurtarır, bir nal bir at kurtarır
 • Bir sürçen atın başı kesilmez
 • Boş torba ile at tutulmaz
 • Canı acıyan eşek atı geçer
 • Canı yanan eşek attan yürük olur
 • Dereden geçerken at değiştirilmez
 • Dokuz at bir kazığa bağlanmaz
 • Dost dostun eğerlenmiş atıdır
 • Eğreti ata binen tez iner
 • El atına binen tez iner
 • Emanet ata binen tez iner
 • Eşek at olmaz, ciğer et olmaz
 • Gelini ata bindirmişler, "ya nasip" demiş
 • Gem almayan atın ölümü yakındır
 • İki at bir kazığa bağlanmaz
 • İnsan ayaktan, at tırnaktan kapar
 • Irmaktan geçerken at değiştirilmez
 • Katıra "baban kim?" demişler, "dayım at" demiş
 • Kır atın yanında duran ya huyundan ya suyundan
 • Kır atın yanında duran ya huyundan ya tüyünden
 • Köpeğe gem vurma, kendisini at sanır
 • Küheylan at çul içinde de bellidir
 • Sen dede ben dede, bu atı kim tımar ede?
 • Yağmurda düşmanın koyunu, dostun atı satılsın
 • Yaman komşu, yaman avrat, yaman at; birinden göç, birin boşa, birin sat
 • Yaşı at pazarında sorarlar
 • Yavaş atın çiftesi pek olur
 • Yavuz at yemini yavuz it ününü artırır
 • Yiğit yiğide at bağışlar
 • Yoksul âlâ ata binse selam almaz
 • Yularsız ata binilmez
 • Yumuşak huylu atın tekmesi yavuz olur
 • Yürük at yemini yavuz it ününü artırır

Arnavutça

at e

 1. (binicilik) binek atı

Azerice

at

 1. (atgiller) at

Fransızca">Fransızca

İlgeç

at

 1. yanında

Gagavuzca

Köken

Eski Türkçe

at

 1. (atgiller) at

İngilizce

Köken

Latince: yönelme eki '-e' anlamına gelen ad kökünden türemiştir.

İlgeç

at

 1. başına
  "they live at Conway House"
 2. varış yeri, mevkii veya konum belirtir (-de vb.)
  "the children go to bed at nine o'clock"
 3. bir olayın gerçekleştiği zamanı belirtir (-de -leri, -leyin vb.)
  "the sea is cooler at night"
 4. ölçü veya seviye belirtir (-de vb.)
  "prices start at £250.00"
 5. birinin ve birşeyin yaşını belirtir (-nde vb.)
  "at fourteen he began to work as a postman"
 6. bakmak, düşünmek gibi bir eylemin yönünü veya nesnesini belirtir (-e vb.)
  "I looked at my watch"
 7. Laos'un para birimi kipin yüzde biri, Laos kuruşu

Deyimler

 • at it
 • where it's at
 • at first
 • at last
 • at least
 • at most
 • at once
 • at all
 • at that

Kazakça

at

 1. ad
 2. (atgiller) at

Kırgızca

at

 1. ad
 2. (atgiller) at

Kırım Tatarcası

at

 1. (atgiller) at
  Enver balalığında atlarnı seve edi.

Kırımçakça

at

 1. (atgiller) at

Norveççe

Adıl

at

 1. (işaret adılı): o, şu

Tagalogca

Bağlaç

at

 1. ve

Tatarca

at

 1. ad
 2. (atgiller) at

Eylem

at

 1. atmak

Türkmence

at

 1. (atgiller) at
 2. (dil bilimi) ad, isimAtlar
Atlar
At Alm. Pferd (n), Fr. Cheval, İng. Horse. Familyası: Atgiller (Equidae). Yaşadığı yerler: Evcilleri olduğu gibi, Amerikan bozkırlarında “Mustang”ve Altay dağlarının her iki yanındaki açık arazilerde “Prezevalski” denen yabani atlar sürüler halinde yaşar. Özellikleri: Küçük başlı ve kısa kulaklıdır. Yelesi ve kuyruk ucu uzun kıllıdır. Midilli atları koç iriliğindedir. Ömrü: 40-60 sene. Çeşitleri: En meşhuru Arap, İngiliz ve Midilli atıdır.

Tek tırnaklılar takımının, Atgiller familyasından bir memeli. Erkeğine aygır, dişisine kısrak, yavrusuna tay, yumurtaları çıkarılmış, iğdiş edilmiş olana da beygir denir. Hepsine genelde at adı verilir. Arapçada binek ve yük hayvanı olan ata; dabbe, matiyye, semend, tusen-i sütur denir. Cenk atına da rahş denir. Hepsi otla beslenir. Geviş getirmezler. Memeleri kasık bölgesinde arka ayaklarına yakındır. Üçüncü parmakları geniş bir tırnakla çevrilmiş olup “ toynak” adını alır. Bunun üzerine basarak yürürler. İnsanlara hizmet eden hayvanların en kabiliyetlisi ve kıymetlisidir. İnsanların, eski harp meydanlarındaki yardımcısı, yük taşımada hizmetçisi, yarış, cirit, çit atlama ve av sporlarında neşe ve zevk ortağıdır. Silah gürültüsüne ve bando sesine rahatlıkla alışır.

At, cesur ve atılgan olduğu gibi sahibine son derece itaatkardır. Sahibi dilerse dolu dizgin, dörtnala koşar, isterse aheste yürür, isterse durur. Her durumda sahibini memnun etmeye dikkat eder. Yorgunluğa bakmaksızın kendini çatlatmak pahasına da olsa olanca gayret ve kuvvetini itaat uğruna sarf eder. Bugün Amerikan bozkırlarında yaşayan Mustang adıyle anılan vahşi atlar, İspanyolların Amerika’ya götürdükleri evcil atlardan kaçanlardan yabanileşenlerdir. Az yiyecekle yetinip, her türlü iklim şartlarına dayanırlar.Karda koşan atlar
Karda koşan atlar
Tarpan adıyla anılan Avrupa yaban atının (E. caballus gmelini) 1876’dan beri nesli tükendi. Bugün eski dünyada hala neslini devam ettiren yanlız bir yaban atı vardır. Bu at Orta Asya Moğolistan’ının soğuk ve ıssız ovalarında yaşar. Asya yaban atı veya Prezevalski dendiği gibi Moğolistan yaban atı da denir. Altay dağlarının her iki yanında yaşar. Siyah kısa ve dik yeleleri ile, ağır ve iri başları, küçük kulakları, uzun kıllı kuyrukları ile evcil atlardan farklılık gösterirler. Renkleri kırmızımtrak kahverengi olup çekici bir görünüşleri vardır. Burun kısımları beyazdır. Kışın kılları uzayarak soğuktan korunurlar.

Evcil atlar: Tahminen 4000 seneden beri insanlara hizmet etmektedir. Bugünkü modern atların Asya yaban atından türediği şüphelidir. Bazı zoologlar Avrupa yaban atından türediğini ileri sürmektedirler. Evcilleştirilmiş atların birçok soyları vardır. Bugün küçük Midilli atları ile Safkan Arap atlarının soy kütüğü kesin olarak bilinmemektedir.

Atlar 40-60 sene yaşar, bazı kısraklar 25 yaşına kadar doğurur. On bir ay gebe kalır ve genellikle bir yavru doğururlar. Yavrunun gözleri açık olarak doğar ve birkaç dakika sonra ayağa kalkarak annesini takibe başlar. Yük çekme ve taşıma atları, kalın bacaklı, iri cüsselidir. Binek ve yarış atları ince uzun bacaklıdır. Atlar arasında hased yok ise de, birbirlerine gıpta etmek huyları vardır. Bu da yarışta, hendek ve çit atlamada kendini gösterir. Birbirlerine imrenerek daha hızlı koşup öne geçmek isterler. Saatte 60-70 km hızla koşanları vardır. Atların tüy renkleri çeşitli olup, renklerine göre çeşitli isimler alırlar. En tanınmışları: Ak, akçıl, kır, al, alakı, geyik kırı, çil yeşil, al pekmez köpüğü, doru, hurma dorusu vs.’dir.

Erkek eşek ile kısrak eşleştirilirse katır elde edilir. Aygır (erkek at) ile dişi eşeğin birleşmesinden de barda denen katır çeşidi elde edilir. Her iki melez de üremezler. Katır, bardadan daha dayanıklıdır.

Türleri

Arap atı: Çok dayanıklı mükemmel bir binek ve yarış atıdır. Arabistan’a geçen Orta Asya ve Anadolu Türk atlarından türemiştir. İngiliz atlarından daha dayanıklı olup, 24-28 saat hiç su içmeden yol alabilir.

İngiliz atı: İyi bir binek ve yarış atıdır. Özellikle yarış için yetiştirilir. Arab aygırı ile İngiliz yerli kısraklarının çiftleştirilmesinden türetilmiş bir soydur. Arab atından daha uzun bacaklıdır.

Midilli atı: Küçük, sakin ve dayanıklı bir at çeşididir. Keçi veya koç iriliğindedir. Çocuklar için iyi bir binek hayvanıdır. Hafif gezinti arabalarına koşulduğu gibi maden ocaklarında da istifade edilir. Shetland, İslanda ve Norveç midillileri meşhurdur.

At yetiştiriciliği

Asya, Avustralya ve Amerika’daki geniş bozkırlarda hala vahşi at sürüleri yaşamaktadır. Evcil atlar haralarda yetiştirilir. Ülkemizde ilk hara 1913’te Aziziye’de kuruldu. Türkiye’nin ilk modern harası ise 1924’te açılan Karacabey harasıdır.

ÖzellikleriTek tırnaklılar takımının, Atgiller familyasından bir memelidir. Erkeğine aygır, dişisine kısrak, yavrusuna tay, yumurtaları çıkarılmış, iğdiş edilmiş olana da beygir denir. Küçük başlı ve kısa kulaklıdır. Yelesi ve kuyruk ucu uzun kıllıdır. Ömrü 40 ila 60 senedir.}. Arapça da binek ve yük hayvanı olan ata; dabbe, matiyye. Farsçada semend, tusen denir. Firdevsinin Şehname efsanelerinde adı geçen çil ata da rahş (رخش) denir. Hepsi otla beslenir. Geviş getirmezler. Memeleri kasık bölgesinde arka ayaklarına yakındır. Üçüncü parmakları geniş bir tırnakla çevrilmiş olup “ toynak” adını alır. Bunun üzerine basarak yürürler. İnsanlara hizmet eden hayvanların en kabiliyetlisi ve kıymetlisidir. İnsanların, eski harp meydanlarındaki yardımcısı, yük taşımada hizmetçisi, yarış, cirit, çit atlama ve av sporlarında neşe ve zevk ortağıdır. Silah gürültüsüne ve bando sesine rahatlıkla alışır.Atlar aynı zamanda dizlerini kilitleyebilir. At, cesur ve atılgan olduğu gibi sahibine son derece itaatkardır. Sahibi dilerse dolu dizgin, dörtnala koşar, isterse aheste yürür, isterse durur. Her durumda sahibini memnun etmeye dikkat eder. Yorgunluğa bakmaksızın kendini çatlatmak pahasına da olsa olanca gayret ve kuvvetini itaat uğruna sarf eder. Bugün Amerikan bozkırlarında yaşayan Mustang adıyle anılan vahşi atlar, İspanyolların Amerika’ya götürdükleri ehli atlardan kaçanlardan yabanileşenlerdir. Az yiyecekle yetinip, her türlü iklim şartlarına dayanırlar. Tarpan adıyla anılan Avrupa yaban atının (E. caballus gmelini) 1876’dan beri nesli tükendi. Bugün eski dünyada hala neslini devam ettiren yalnız bir yaban atı vardır. Bu at Orta Asya Moğolistan’ının soğuk ve ıssız ovalarında yaşar. Asya yaban atı veya Prezevalski dendiği gibi Moğolistan yaban atı da denir. Altay dağlarının her iki yanında yaşar. Siyah kısa ve dik yeleleri ile, ağır ve iri başları, küçük kulakları, uzun kıllı kuyrukları ile evcil atlardan farklılık gösterirler. Renkleri kırmızımtrak kahverengi olup çekici bir görünüşleri vardır. Burun kısımları beyazdır. Kışın kılları uzayarak soğuktan korunurlar.

TürlerEvcil atlar: Bazı bilim adamlarına göre atı ilk evcilleştiren topluluğun İskitler olduğu söylenmektedir. Tahminen 5500 seneden beri insanlara hizmet etmektedir. Bugünkü modern atların Asya yaban atından türediği şüphelidir. Bazı zoologlar Avrupa yaban atından türediğini ileri sürmektedirler. Evcilleştirilmiş atların birçok soyları vardır. Bugün küçük Midilli atları ile Safkan Arap atlarının soy kütüğü kesin olarak bilinmemektedir.

Atlar 20-30 sene yaşar, bazı kısraklar 15 yaşına kadar doğurur. On bir ay gebe kalır ve genellikle bir yavru doğururlar. Yavrunun gözleri açık olarak doğar ve birkaç dakika sonra ayağa kalkarak annesini takibe başlar. Yük çekme ve taşıma atları, kalın bacaklı, iri cüsselidir. Binek ve yarış atları ince uzun bacaklıdır. Atlar arasında haset yok ise de, birbirlerine gıpta etmek huyları vardır. Bu da yarışta, hendek ve çit atlamada kendini gösterir. Birbirlerine imrenerek daha hızlı koşup öne geçmek isterler. Saatte 60-70 km hızla koşanları vardır.

Erkek eşek ile kısrak eşleştirilirse katır elde edilir. Aygır (erkek at) ile dişi eşeğin birleşmesinden de barda denen katır çeşidi elde edilir. Her iki melez de üremezler. Katır, bardadan daha dayanıklıdır.Ayakları kırılırsa bir daha iyileşmez.

Arap atı: Çok dayanıklı mükemmel bir binek ve yarış atıdır. Arabistan’a geçen Orta Asya ve Anadolu Türk atlarından türemiştir. İngiliz atlarından daha dayanıklı olup, 24-28 saat hiç su içmeden yol alabilir.

İngiliz atı: İyi bir binek ve yarış atıdır. Özellikle yarış için yetiştirilir. Arab aygırı ile İngiliz yerli kısraklarının çiftleştirilmesinden türetilmiş bir soydur. Arab atından daha uzun bacaklıdır.

Midilli atı: Küçük, sakin ve dayanıklı bir at çeşididir. Keçi veya koç iriliğindedir. Çocuklar için iyi bir binek hayvanıdır. Hafif gezinti arabalarına koşulduğu gibi maden ocaklarında da istifade edilir. Shetland, İzlanda ve Norveç midillileri meşhurdur.

Atın rengi(don)Atın rengine don adı verilir. Başlıca at donları Yağız(kara), Al(kızıl-kahve, kırmızıya çalan at kestanesi rengi), Beyaz, Doru(gövde kahverengi, yele, kuyruk ve ayakların uçları kara), Kula(gövde koyu sarı, yele, kuyruk ve ayakların uçları kara), Kır(koyu kıllarla karışık ak), Boz(al don üzerine ak kıllar)ve Ahreç(kıllar beyaz ve kırmızı, yele ile kuyruk siyah)tir.Bu renkler de kendi aralarında çeşitli gruplara ayrılır(kuzguni yağız, donuk yağız, kirli yağız vb.). Tutel, Eser At ve Atçılık 1998 İstanbul ISBN 975-470-651-4

At'ın tarihçesiAsya, Avustralya ve Amerika’daki geniş bozkırlarda hala vahşi at sürüleri yaşamaktadır. Evcil atlar haralarda yetiştirilir. Ülkemizde ilk hara 1914’te Aziziye’de kuruldu. Türkiye’nin ilk modern harası ise 1923’te açılan Karacabey harasıdır.

Osmanlı döneminde Eskişehir Mahmudiye'de Çifteler harası önemli bir at yetiştirme merkeziydi. Günümüzde de bu özel yetiştiricilerle arap atı ağırlıklı devam etmektedir. Ayrıca ilçede nalbantlık yüksek okuluda açılmıştır.

at

İngilizce at kelimesinin İspanyolca karşılığı.
prep. en, a

at

İngilizce at kelimesinin Fransızca karşılığı.
prép. à; chez; vers; près, du côté de; envers

at

İngilizce at kelimesinin Almanca karşılığı.
prp. am, an, auf, in

at

İngilizce at kelimesinin İtalyanca karşılığı.
prep. a, in; da; di; verso, contro, addosso; attraverso, per

at

İngilizce at kelimesinin Portekizce karşılığı.
prep. em; a; no, na; em casa de; por

at

i. asker [brit.], savaşçı [brit.], eyt ed. de, da, ye, ya, e, a

at

Fransızca at kelimesinin İngilizce karşılığı.
(Ancien testament) n. @, symbol known as the "at sign" that is used to signify the word "at" (Internet)

at

İtalyanca at kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. @, symbol known as the "at sign" that is used to signify the word "at" (Internet)

at

İngilizce at kelimesinin Flemenkçe karşılığı.
vz. in; bij; op; naar

at

prep. in, on, near; indicating time or location; toward n. @, symbol known as the "at sign" that is used to signify the word "at" (Internet)

at

atgillerden, binme, yük çekme ya da taşıma gibi hizmetlerde kullanılan memeli hayvan, beygir, (equus caballus). satrançta, her yönde siyahtan beyaza ya da beyazdan siyaha bir hane atlayarak "l" biçiminde hareket eden taş. astatin'in simgesi.

at

Almanca at kelimesinin Fransızca karşılığı.
abbr. bar, a.t.

at

Türkçe at kelimesinin Fransızca karşılığı.
cheval [le]

at

Türkçe at kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Pferd, Springer - yabani at

at

Türkçe at kelimesinin İngilizce karşılığı.
1. equine. horse. hack. steed. gee. gee-gee.
2. model of IBM PC introduced in 1984. designed for use against tanks or other armored vehicles. prep. in, on, near; indicating time or location; toward. at\at\ , prep. [as. ?t; akin to ohg. az, goth., os., & icel. at, sw. ?t, dan. & l. ad.] primarily, this word expresses the relations of presence, nearness in place or time, or direction toward; as, at the ninth hour; at the house; to aim at a mark. it is less definite than in or on; at the house may be in or near the house. from this original import are derived all the various uses of at. it expresses:.
3. a relation of proximity to, or of presence in or on, something; as, at the door; at your shop; at home; at school; at hand; at sea and on land.
4. the relation of some state or condition; as, at war; at peace; at ease; at your service; at fault; at liberty; at risk; at disadvantage.
5. the relation of some employment or action; occupied with; as, at engraving; at husbandry; at play; at work; at meat (eating); except at puns.
6. the relation of a point or position in a series, or of degree, rate, or value; as, with the thermometer at 80°; goods sold at a cheap price; a country estimated at 10,000 square miles; life is short at the longest.
7. the relations of time, age, or order; as, at ten o'clock; at twenty-one; at once; at first.
8. the relations of source, occasion, reason, consequence, or effect; as, at the sight; at this news; merry at anything; at this declaration; at his command; to demand, require, receive, deserve, endure at your hands.
9. relation of direction toward an object or end; as, look at it; to point at one; to aim at a mark; to throw, strike, shoot, wink, mock, laugh at any one.at all,at home,at large,at last,at length,at once, etc. see: under all, home, large, last (phrase and syn.), length, once, etc.at it, busily or actively engaged.at least. see: least and however.at one. see: at one, in the vocabulary.
10. horse. horsy. nag.
11. Primarily, this word expresses the relations of presence, nearness in place or time, or direction toward; as, at the ninth hour; at the house; to aim at a mark.
12. It is less definite than in or on; at the house may be in or near the house.
13. From this original import are derived all the various uses of at.
14. A relation of proximity to, or of presence in or on, something; as, at the door; at your shop; at home; at school; at hand; at sea and on land.
15. The relation of some state or condition; as, at war; at peace; at ease; at your service; at fault; at liberty; at risk; at disadvantage.
16. The relation of some employment or action; occupied with; as, at engraving; at husbandry; at play; at work; at meat ; except at puns.
17. The relation of a point or position in a series, or of degree, rate, or value; as, with the thermometer at 80°; goods sold at a cheap price; a country estimated at 10,000 square miles; life is short at the longest.
18. The relations of time, age, or order; as, at ten o'clock; at twenty-one; at once; at first.
19. The relations of source, occasion, reason, consequence, or effect; as, at the sight; at this news; merry at anything; at this declaration; at his command; to demand, require, receive, deserve, endure at your hands.
20. Relation of direction toward an object or end; as, look at it; to point at one; to aim at a mark; to throw, strike, shoot, wink, mock, laugh at any one. 100 at equal 1 kip.
21. equine, of or like a horse. horse, steed, (British) gee gee, (term used by children) hack. "horse; (satranç) knight; equine". ",-ty horse. atı alan Üsküdar´ı geçti. colloq. It is far too late now (to rectify it). at / at lar anası mannish woman with large features. at başı beraber/bir both in the same condition, on the same level. at a binmek to mount a horse; to ride a horse. at cambazy.
22. equestrian performer, show rider.
23. horse dealer, horse trader. at çalındıktan sonra ahırın kapısını kapamak to lock the barn door after the horse is stolen. at a et, ite ot vermek to distribute work or goods without considering the needs and skills of those involved. at gibi huge (woman). at hyrsyzy gibi shifty-looking big (man). at tan inip eşeğe binmek to come down in the world. at izi it izine karışmak to be such a confused society that one can´t tell the good people from the worthless. at kyly horsehair. at ko?mak /a/ to hitch a horse to (a carriage). at ko?turmak.
24. to gallop, gallop a horse, ride at a gallop.
25. colloq. to fool around, chase rainbows. at koşturacak kadar büyük/geniş huge (room, house, etc.). at meydanı hippodrome. at naly horseshoe. at nalı kadar immense (medal, medallion, ornament). at oynatmak.
26. to show off one´s skill as a horseman.
27. /la/ to compete (with).
28. /da/ to rule, establish one´s overlordship (over).
29. to act as one wishes.
30. /da/ to be knowledgeable in (a subject). at yn ölümü arpadan olsun. proverb It is not worth depriving oneself of something one likes for fear of bad consequences. at pazary horse market. at pazarynda e?ek osurtmuyoruz. vulg. Shut up and listen to what I´m saying. atını sağlam kazığa bağlamak to take precautions in one´s business. at yarışı horse race. ".
31. horse. nag.
32. at WEAK STRONG In addition to the uses shown below, at is used after some verbs, nouns, and adjectives to introduce extra information. At is also used in phrasal verbs such as `keep on at' and `play at'.
33. You use at to indicate the place or event where something happens or is situated. We had dinner at a restaurant in Attleborough I didn't like being alone at home Hamstrings are supporting muscles at the back of the thigh The announcement was made at a news conference in Peking.
34. If someone is at school or college, or at a particular school or college, they go there regularly to study. He was shy and nervous as a boy, and unhappy at school I majored in psychology at Hunter College.
35. If you are at something such as a table, a door, or someone's side, you are next to it or them. Graham was already at the door At his side was a beautiful young woman He gave the girl at the desk the message.
36. When you are describing where someone or something is, you can say that they are at a certain distance. You can also say that one thing is at an angle in relation to another thing. The two journalists followed at a discreet distance The tree was leaning at a low angle from the ground.
37. If something happens at a particular time, that is the time when it happens or begins to happen. The funeral will be carried out this afternoon at 3.00 He only sees her at Christmas and Easter.
38. If you do something at a particular age, you do it when you are that age. Blake emigrated to Australia with his family at 13 Mary Martin has died at her home in California at the age of seventy-six.
39. You use at to express a rate, frequency, level, or price. I drove back down the highway at normal speed Check the oil at regular intervals, and have the car serviced regularly The submarine lies at a depth of 6,000 feet in the Barents Sea.
40. You use at before a number or amount to indicate a measurement. as unemployment stays pegged at three million.
41. If you look at someone or something, you look towards them. If you direct an object or a comment at someone, you direct it towards them. He looked at Michael and laughed The crowds became violent and threw petrol bombs at the police.
42. You can use at after verbs such as `smile' or `wave' and before nouns referring to people to indicate that you have put on an expression or made a gesture which someone is meant to see: or understand. She opened the door and stood there, frowning at me We waved at the staff to try to get the bill.
43. If you point or gesture at something, you move your arm or head in its direction so that it will be noticed by someone you are with. He pointed at the empty bottle and the waitress quickly replaced it He gestured at the shelves. `I've bought many books from him.'.
44. If you are working at something, you are dealing with it. If you are aiming at something, you are trying to achieve it. She has worked hard at her marriage. a $1.04m grant aimed at improving student performance on placement examinations.
45. If something is done at someone's invitation or request, it is done as a result of it. She left the light on in the bathroom at his request.
46. You use at to say that someone or something is in a particular state or condition. I am afraid we are not at liberty to disclose that information Their countries had been at war for nearly six weeks.
47. You use at before a possessive pronoun and a superlative adjective to say that someone or something has more of a particular quality than at any other time. He was at his happiest whilst playing cricket.
48. You use at to say how something is being done. Three people were killed by shots fired at random from a minibus Mr Martin was taken out of his car at gunpoint.
49. You use at to show that someone is doing something repeatedly. She lowered the handkerchief which she had kept dabbing at her eyes Miss Melville took a cookie and nibbled at it.
50. You use at to indicate an activity or task when saying how well someone does it. I'm good at my work Robin is an expert at cheesemaking.
51. You use at to indicate what someone is reacting to. Eleanor was annoyed at having had to wait so long for him The British team did not disguise their delight at their success.
52. at all: see: all. Austria (in Internet addresses). The symbol for the element astatine. ampere-turn. attotesla.

misafir - 8 yıl önce
atlar yük taşıma, yolcu taşıma, gezme vb. kullanılır.

misafir - 8 yıl önce
atlar yük taşıma, yolcu taşıma, gezme vb. kullanılır. ve çok hızlı koşarlar

misafir - 8 yıl önce
atlar yük taşıma, yolcu taşıma, gezme vb. kullanılır. ve çok hızlı koşarlar

abc - 1 yıl önce

dsaff - 1 yıl önce
[abc](abc)

chanchalrani - 10 ay önce
I am spared that the clubhouse of Manali is incredible, stunning, and rich. I was obsessed with the show of exercises offered, which went from eating, clubbing, wagering, gaming, regulating, or fundamentally releasing, which calmed my brain. I guaranteed myself that I would make tonight useful, to be piled with fun, to be on the present eccentric side, and to bring him great measures of ideal fortune.

shivanigarg - 9 ay önce
Our clients are always keen on speaking to the sexy High Profile Call Girls Services over the phone or on WhatsApp. So, we give you the call girl’s contact for you to contact her.

shivanigarg - 9 ay önce
You will find traditional art and craft in the High Profile Call Girls Services market that you can appreciate and buy.

Call Girls In Rishikesh - 9 ay önce
Are you ready to take that next breath, to surrender yourself to the unknown? The gateway to elevated pleasure awaits, ready to unveil secrets that will leave you breathless. Embrace the enchantment that lies ahead and let the journey begin. Your moment of pure bliss is just a heartbeat away, waiting to elevate your pleasure to new, uncharted heights. https://tannuverma.com/ https://tannuverma.com/call-girls-in-haridwar.html https://tannuverma.com/call-girls-in-indore.html

devsingal - 9 ay önce
In conclusion, Funtook have become an indispensable tool in the world of social media marketing, offering a convenient way to increase engagement and visibility on various platforms. When used judiciously and in conjunction with an overall marketing strategy, they can help individuals and businesses achieve their online marketing goals.

smmpanel2 - 9 ay önce
One of the primary advantages of using an SMM Panel is its ability to streamline social media marketing campaigns. These panels offer a centralized dashboard where users can access various social media services in one place, making it convenient to manage multiple accounts and track their performance. It simplifies the process of acquiring social proof, which is essential for building credibility and trust among your audience.

Best SMM panel - 8 ay önce
It can be difficult to choose the best SMM panel in the world of SMM panels. But I've found a platform that I can always count on to produce top-notch outcomes. This SMM panel should be taken into consideration if you want to advance your internet presence.

Shivani Garg - 8 ay önce
We believe that you should pay only after having satisfaction from the Andheri Call Girl We never take advance payments and always think it helps to get the client’s trust.

Shivani Garg - 8 ay önce
We believe that you should pay only after having satisfaction from the Andheri Call Girl We never take advance payments and always think it helps to get the client’s trust.

smm panel - 8 ay önce
India SMM Panel is a game-changer! They're the best SMM panel I've used, providing top-notch services for Instagram, YouTube, and more.

SMMpanel - 8 ay önce
"Boosting your YouTube views has never been easier! Learn 'How to Buy 1 Million YouTube Views' effectively with the guidance provided by SMM Center. Their step-by-step approach ensures you get genuine views that make a difference. I can personally vouch for the results – my videos gained more visibility, likes, and subscribers. If you're ready to take your YouTube game to the next level, check out this informative guide: How to Buy 1 Million YouTube Views ."

buy telegram members - 8 ay önce
Great guide on how to increase telegram members– my channel's growth has been incredible!

Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

at Resimleri

At
3 yıl önce

At, Atgiller (Equidae) familyasına dâhil otobur bir memeli hayvandır. Evcilleri olduğu gibi, Amerikan bozkırlarında “Mustang” ve Altay dağlarının her iki...

At, Taksonomi, Eşekler, Katır, Alt cins, Alt familya, Alt oymak, Alt sınıf, Alt takım, Alt tür
At yarışı
3 yıl önce

At yarışı, en eski ve en yaygın sporlardan biridir. İlk at yarışları, eski Türk devletlerinde yapılmıştır. Hititler, Asurlular, Romalılar ve Mısırlıların...

At yarışı, At yarışı
At Eti
6 yıl önce

At eti, atların insan tüketimine uygun hale getirilmiş beden parçalarına verilen addır. Bazı Orta Asya ülkeleri dışında temel bir gıda maddesi olarak...

At (satranç)
6 yıl önce

At (♘ ♞), satranç oyununda bir taştır. Satranç oyununa her oyuncu ikişer at ile başlar. Atların başlangıç konumu beyaz taşlarla oynayan oyuncu için b1...

At hırsızlığı
6 yıl önce

At çalma ya da at hırsızlığı, başkasına ait olan at ya da atları çalıp kendine mal etmektir. Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle de Vahşi Batı'da...

Çılgın At
6 yıl önce

Çılgın At (Lakotaca: Tȟašúŋke Witkó «çılgın at / crazy horse» ; İngilizce tercüme adı: Crazy Horse «Çılgın At») (d. 1840 - ö. 5 Eylül 1877), Oglala Lakotalarının...

At terbiyesi
3 yıl önce

At terbiyesi veya dresaj (Fransızca "eğitmek, terbiye etmek) olimpik bir spor dalı. At eğitiminin belli kurallar ve rekabet ortamı çerçevesinde geliştirildiği...

At Gitsin
6 yıl önce

At Gitsin, İbrahim Tatlıses'in 1998 yılında yayınlanan bir albümü. Albüm arabesk müzik tarzında müzik içermektedir. Raks Müzik şirketi tarafından yapılmıştır...