Misya

Kısaca: Misya (Mysia), Antik Çağ'da Anadolu'nun kuzeybatısında yer alan ve günümüzde yaklaşık olarak Balıkesir iline denk gelen bölgenin adıdır. ...devamı ☟

Misya
Misya

Mysia Antik çağ`da ``Balıkesir`` bölgesinin adı.

Antik çağda MYSIA`da MÖ 3000-1200 yılları arasında bu bölgede farklı diller konuşan Pelasg ve Leleg kolonileri kurulmuştur.

4. Truva döneminde (MÖ 1800-1250) Antik çağda İda diye anılan Kaz dağları eteklerinde geçen efsanevi Truva Savaşları bölge halkını da derinden etkilemişti. Homeros"un Odeseus"unda anlatılan Argonotlar Arteka (Erdek) ve Kyzikos"a bu dönemde geldiler.

MÖ 1200"de Anadolu"nun batısındaki halkların başlattığı "Deniz Kavimleri Göçü" önlerine gelen herşeyi yakıp yıkarak ilerlerken ancak MÖ 1190"da Mısır önlerinde durdurulabildiler. Geri dönenler Anadolu ve Suriye"de boş buldukların yerlere yerleştiler. Bu tarihten sonra Hitit Krallığı ile ilgili bilgiler tamamen kesilmektedir.

MÖ 790-Miletoslu göçmenler, Kyzikos ve Prokonnes"te koloniler kurdu. MÖ 680-Kyzikos"a büyük bir Miletos göçmen grubu daha geldi. Kyzikos"un "Altın çağı" başladı.

MÖ 600"lerden itibaren Mysia bölgesi de Pers İmparatorluğu etkisi altına girdi.

Batı bölgesi Satraplık merkezi Deskileion (Ergili Köyü) idi.

MÖ 546-547"de Persler Atina tarafını tutan bütün Adramytion"luları öldürttü.

MÖ 500"de Persler"e karşı yapılan Ionia ayaklanmasına bölge kentleri de katıldı. 494"de isyan bastırıldıktan sonra Mysia"da bulunan kentler de cezalandırıldı.

MÖ 480"de Pers İmparatoru Kserkses Yunanistan üzerine sefere çıkarken Mysia bölgesinden geçti (Maraton Savaşı).

MÖ 478-477 Mysia kıyılarındaki şehir devletleri de Aktika-Dellos deniz birliğine katıldılar.

MÖ 410 Kyzikos"u saran Persler"e karşı yardıma gelen Atinalı Alkibiades Bandırma Körfezinde yaptığı deniz savaşını kazandı.

MÖ 334 Makedonya"lı Büyük İskender Çanakkale Boğazından Anadolu"ya geçti. Biga yakınlarında Granikos çayı 3. Dareios"un Pers ordusunu yendi. Bölge Persler"den temizlendi.

MÖ 323 İskender"in Babil"de ölümü üzerine generalleri arasında çıkan savaşlardan sonra Mysia bölgesi Selevkos"lara bağlandı.

ÇEVİRİ BÖLÜMÜ

tarih-taslak

The chief physical features of Mysia are the two mountains-Mount Olympus at (7600 feet) in the north and Mount Temnus in the south, which for some distance separates Mysia from Lydia and is afterwards prolonged through Mysia to the neighbourhood of the Gulf of Adramyttium. The major rivers in the northern part of the province are the Macestus and its tributary, the Rhyndacus, both of which rise in Phrygia, and, after diverging widely through Mysia, unite their waters below the lake of Apollonia about 15 miles from the Propontis. The Caí¯cus in the south rises in Temnus, and from thence flows westward to the Aegean Sea, passing within a few miles of Pergamon. In the northern portion of the province are two considerable lakes, Artynia, or Apolloniatis (Abulliont Geul), and Aphnitis (Maniyas Geul), which discharge their waters into the Macestus from the east and west respectively.

Cities in Mysia The most important cities were Pergamon in the valley of the Caí¯cus, and Cyzicus on the Propontis. The whole sea-coast was studded with Greek towns, several of which were places of considerable importance; thus the northern portion included Parium, Lampsacus and Abydos, and the southern Assus, Adramyttium. Further south, on the Eleatic Gulf, were Elaea, Myrina and Cyme.

King Telephus A minor episode in the Trojan War cycle in Greek mythology has the Greek fleet land at Mysia, mistaking it for Troy. Achilles wounds their king, Telephus, after he slays a Greek; Telephus later pleads with Achilles to heal the wound. This coastal region ruled by Telephus is alternatively named Teuthrania in Greek mythology, and was previously ruled by a King Teuthras. In the Iliad, Homer represents the Mysians as allies of Troy, with the Mysian forces led by Ennomus (a prophet) and Chromius, sons of Arsinous. Homeric Mysia appears to have been much smaller in extent than historical Mysia, and did not extend north to the Hellespont or the Propontis. Homer does not mention any cities or landmarks in Mysia, and it is not clear exactly where Homeric Mysia was situated, although it was probably located somewhere between the Troad (to the northwest of Mysia) and Lydia/Maeonia (to its south).

There are a number of Mysian inscriptions in a dialect of the Phrygian language, in a variant of the Phrygian alphabet. There are also a small number of references to a Lutescan language indigenous to Mysia in Aeolic Greek sources[1].

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konular

tarih

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Misya Resimleri

Misyalılar
6 yıl önce

Misyalılar veya Misler, Antik Çağ'da Anadolu'nun kuzeybatısındaki Misya bölgesinde yaşamış olan halk. Homeros, atlı birlikleri ile ünlü Trakyalılar, kısrak...

Akköprü (Misya)
6 yıl önce

Akköprü (İngilizce: White Bridge) Roma döneminden kalma, günümüzde Türkiye'de Misya (Çanakkale'nin eski ismi) yakınlarında bulunan tarihi bir kemer köprüdür...

Kizikos
3 yıl önce

(Grekçe: Κύζικος), günümüz Erdek ilçesi yakınlarında, Marmara Denizi kıyısındaki Misya antik kentidir. Eskiden Arteka adını taşıyan kentin kalıntılarına Türkler...

Balıkesir
3 yıl önce

bu belediyelerde toplam 1129 mahalle bulunmaktadır. Tarihte genellikle Misya ve Karesi adlarıyla bilinen Balıkesir yöresi, zamanla Roma, Bizans, Anadolu...

Balıkesir, Balıkesir
Apollonia
3 yıl önce

bugün Aboulioun Apollonia, Kaş Apollonia, Likya, bugün Kekova Apollonia, Misya Apollonia ad Rhyndacum Assos Apollonia, Pisidya bkn. Sozopolis Apollonia...

Apollonia, Antalya, Bizans, Kaş, Lykia Birliği, Kekova
Aiolis
3 yıl önce

Aiolis diye bir kent yoktur.Aiolis antik bölge yerleşimi kuzeyde Biga ve Misya doğu sınırı Lidya,güney sınırı İyonya ile bölge yerleşimlerine komşudur...

Aiolis, Öksüz maddeler (Ekim 2006), 1100, Agora, Aigai, Anadolu, Antik dönem, Arap, Bağlantı tanıtmak, Ceasar, Deprem
Bigadiç
3 yıl önce

eski çağlarda Misya olarak anılan bölgedeki önemli şehirlerden biri olduğu bilinmektedir. Lidyalılar "Kayın Ağacı" anlamına gelen Misya, Anadolu'nun kuzey-batısında...

Bigadiç, Balıkesir, Ayvalık, Balıkesir, Balya, Balıkesir, Balıkesir, Balıkesir (il), Bandırma, Balıkesir, Burhaniye, Balıkesir, Dursunbey, Balıkesir, Edremit, Balıkesir, Erdek, Balıkesir, Gömeç, Balıkesir
Asya (Roma eyaleti)
3 yıl önce

düzenleneceği 211 yılına kadar değişmemiştir. Asya Eyaleti başlangıçta Misya, Troas, Aiolis, Lidya, İyonya, Karya, ve Pisidya'dan Pamfilya'ya kadar uzanan...