Molalite

Bir kilogram çözücüde çözünmüş halde bulunan maddenin mol sayısı.

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Molalite ilgili konular

 • Birim

  Birim (İngilizce; unit), fiziksel niceliklerin ölçülmesinde, ifade edilmesinde ve aynı tür niceliklerin birbiriyle karşılaştırılmasında ku
 • Derişim

  Derişim, çözeltideki çözünen madde miktarı derişim (konsantrasyon) olarak tanımlanır. Derişim, yüzde derişim, molarite, ppt, ppm ve ppb c
 • Molalite

  Bir kilogram çözücüde çözünmüş halde bulunan maddenin mol sayısı.
 • Molarite

  Bir litre çözeltide çözünmüş halde bulunan maddenin mol sayısı.
 • Mol

  Mol ile aşağıdakilerden herhangi biri kastedilmiş olabilir:
 • çözelti

  Alm. Lösung (f), Fr. Solution (f), İng. Solution. Bir maddenin diğer bir madde içerisinde moleküler seviyede homojen olarak dağılmasıyla meyda
 • Ekstraksiyon

  Ekstraksiyon, bir çözelti ya da süspansiyon içindeki organik maddeyi, çözen fakat çözelti ya da süspansiyondaki çözgen ile karışmayan bir
 • Ebülyoskopi

  Ebülyoskopi Alm. Ebullioskopie, Fr. Ebullioscopie, İng. Ebullioscopy. Bir çözeltinin kaynama noktasının yükselmesine (saf çözücüye göre) d
 • Çözeltiler

  == Çözeltilerin Özellikleri ==*Çözeltilerin Donma ve Kaynama Noktaları Bir maddenin başka bir madde tanecikleri arasında, iyonlar ya da molek
 • Kristalizasyon

  Kristalizasyon.