Moment (Fizik)

Kısaca: Fizikte, kuvvetin momenti bir kuvvetin bir noktaya veya bir eksene göre döndürme etkisine denir.Ayrıca moment kuvvet çifti olarakta tanımlanır. M ile gösterilir. Yönlü bir büyüklüktür.Eğer bir kuvvetin uzantısı,dönme noktasından geciyorsa,bu kuvvetin momenti sıfırdır. Moment kolu kavramı kaldıraç, makara, dişli ve diğer mekanik avantaj sağlayan araçlardaki hesaplamalarda kullanılır. ...devamı ☟

Fizikte, kuvvetin momenti bir kuvvetin bir noktaya veya bir eksene göre döndürme etkisine denir.Ayrıca moment kuvvet çifti olarakta tanımlanır. M ile gösterilir. Yönlü bir büyüklüktür.Eğer bir kuvvetin uzantısı,dönme noktasından geciyorsa,bu kuvvetin momenti sıfırdır. Moment kolu kavramı kaldıraç, makara, dişli ve diğer mekanik avantaj sağlayan araçlardaki hesaplamalarda kullanılır.

AçıklamaYandaki şekilde, B vektörünün A noktasına göre momenti;

\mathbf = \mathbf \times \mathbf \,


Moment hesaplanan A noktasının B noktasına uzaklığı olan r mesafesi kuvvet kolu olarak adlandırılır.

Bir Motorun Döndürme Momenti

P (kW) gücünde ve n (d/d) devire sahip bir motorun döndürme momenti,

M_d = \frac

şeklinde hesaplanır.

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Moment (matematik)
4 yıl önce

Matematik bilimi içinde moment kavramı fizik bilimi için ortaya çıkartılmış olan moment kavramından geliştirilmiştir. Bir bir reel değişkenin reel-değerli...

Spin (fizik)
1 yıl önce

Spin ya da dönü, fizikte bir parçacığın açısal momentumu. klâsik ve kuantumsal olarak incelenir. Gezegenler gibi büyük nesnelerin kendi eksenleri etrafında...

Parçacık fiziği
1 yıl önce

Parçacık fiziği (yüksek enerji fiziği olarak da bilinir), maddeyi ve ışınımı oluşturan parçacıkların doğasını araştıran bir fizik dalıdır. Parçacık kelimesi...

Parçacık fiziği, Parçacık fiziği
Açısal momentum
1 yıl önce

dönüş arasındaki bağıntı Noether teoreminde gösterilmiştir ve açısal momentumun fizik kuralları gereğince korunduğunu ispatlamıştır. Yüklü bir parçacığın...

Açısal momentum, Açısal momentum
Kuantum mekaniği
1 yıl önce

Kuantum mekaniği veya Kuantum fiziği atom altı parçacıkları inceleyen bilim dalıdır. Bu parçacıklara kuanta adı verilir elektron, foton, kuark gibi parçacıklar...

Kuantum, Albert Einstein, Anti madde, Açısal momentum, Belirsizlik ilkesi, Dirac, Elektron, Enerji seviyesi, Erwin Schrödinger, Foton, Hidrojen atomu
Alan (Fizik)
1 yıl önce

Alan, fizik kuramlarında kullanılan, matematikteki cebirsel alanın tüm özelliklerini taşıyan terim. Genellikle bu etki 100 nanometre ve daha küçük skalalarda...

Alan (fizik), Alan (Matematik), Fizik, Karmaşık sayı, Reel sayı, Taslak, Vektör
Deneysel fizik
1 yıl önce

Huygens ise momentumun korunumunun ilkel bir halini açıklamak için bir geminin bir Hollanda kanalındaki hareketini kullanır. Deneysel fiziğin 1687’de Sir...

Peter Debye
1 yıl önce

Debye ile 1921'de de kızı Mathilde Maria dünyaya geldiler. Çiftkutup momentleri, X ışınları ve ışığın gazlardaki saçılımına ilişkin araştırmalarıyla 1936'da...