Makara Üzerine bükülebilir elastik elemanlar sarılabilen kenarları çıkıntılı silindir. Kullanılan elastik elemanlar iplik, ip, halat, kablo, zincir, şerit, filim vb. çok çeşitli yapıda olabilirler. Günümüzde çeşitli kullanma alanları bulan bu elemanın, M.Ö. beşinci yüzyıldan beri kullanıldığı sanılmaktadır. Günlük hayatta üzerlerine iplik ve fotoğraf filmi gibi elemanlar sarılarak bunların muhafazası için kullanılır. Fakat esas önemli kullanma alanları, elastik elemanlar yardımıyla güç v...

MAKARA (türkçe) anlamı
1.
2. 1 . Üzerine iplik
3. tel
4. şerit vb. sarılan
5. kenarları çıkıntılı
6. ekseni boyunca delik silindir
7. bobin
8. 2 . Sürme kapak rayları üzerinde hareket edecek biçimde metal veya plastikten yapılmış değişik tiplerdeki sürme kapak aleti.
9. 3 . Bir yükün yukarıya kaldırılmasını sağlayan araç.
10. 4 . denizcilik Ağır yüklerin kaldırılma ve indirilmesinde kullanılan
11. birbirine paralel iki veya daha çok tabla arasında dönen
kenarı çepeçevre oluklu tekerlek veya tekerleklerden oluşmuş mekanik alet.
MAKARA (türkçe) anlamı
12. üzerine iplik
13. tel
14. şerit gibi şeyler sarılan
15. kenarları çıkıntılı
16. ekseni boyunca delik silindir.bir yükün yukarıya kaldırılmasını sağlayan araç.ağır yüklerin kaldırılma ve indirilmesinde kullanılan
17. birbirine koşut iki ya da daha çok tabla arasında dönen
18. kenarı çepeçevre oluklu tekerlek ya da tekerleklerden oluşmuş mekanik aygıt.
MAKARA (türkçe) ingilizcesi
1. [Makara]n. reel
2. bobbin
3. spool
4. pulley
5. block
6. sheave
7. hasp
8. quill
9. roller
10. truckle
11. whip
MAKARA (türkçe) fransızcası
1. bobine [la]
2. poulie [la]
MAKARA (türkçe) almancası
1. n. Flasche
2. Rolle
3. Spule

Makara hakkında detaylı bilgi

Makara Üzerine bükülebilir elastik elemanlar sarılabilen kenarları çıkıntılı silindir. Kullanılan elastik elemanlar iplik, ip, halat, kablo, zincir, şerit, filim vb. çok çeşitli yapıda olabilirler. Günümüzde çeşitli kullanma alanları bulan bu elemanın, M.Ö. beşinci yüzyıldan beri kullanıldığı sanılmaktadır. Günlük hayatta üzerlerine iplik ve fotoğraf filmi gibi elemanlar sarılarak bunların muhafazası için kullanılır. Fakat esas önemli kullanma alanları, elastik elemanlar yardımıyla güç ve kuvvet nakli için, mekanik bir eleman olarak kullanılmalarıdır. Denizcilikte, Özellikle yelkenli gemilerde kullanılan en önemli tertibatlardan biridir. Konveyör, vinç ve kren gibi taşıma ve kaldırma makinalarında çok geniş kullanma alanı bulur. Değişik bir kullanma alanı da tankların palet sistemlerinin tahriki ve desteklenmesidir.

Makaralar, genellikle bir yükün kaldırılmasında halat veya zincir gibi elemanlarla kullanılarak; kuvvetin yönünü değiştirip, yükün kaldırılmasını kolaylaştırmak veya palanga gibi makara sistemleri yardımıyla gerekli kaldırma kuvvetini azaltmak gayesiyle kullanılır. Makara, içinde kama kanalı ve makara pernosunun geçtiği delik bulunan göbek, halat veya zincirin geçtiği kanallı çemberi ihtiva eden jant ve bu iki kısmı birbirine birleştirerek destekleyen gövdeden meydana gelir. Jant kanalından makaraya sarılan halat veya zincirin ucuna kaldırılacak yük takılıp, diğer ucuna istenen yönden kuvvet tatbik edilir. Halatın kuvvet tatbiki ile çekilmesi makarada dönme meydana getirerek yükün kaldırılmasını sağlar. Jant veya makara çemberinin kesiti, kablo ve halatların geçmesi için dibi yuvarlatılmış “V” biçiminde bir yiv şeklinde yapılır. zincirlerin geçişi için ise zincir halkalarının oturacağı biçimde oyuklu bir jant kanalı kullanılır.

Halat makaralarında jant kanalının şekli, boyutları ve yiv profili, makara çapına bağlı olarak standartlaştırılmıştır. Kullanılan halat çapına göre makara bu standartlardan seçilebilir. Halat makaraları ya döküm veya kaynak yoluyla imal edilebilir. Küçük demir döküm makaralar, dolu kasnaklı gövdeler, daha büyükleri ise 4 veya 6 takviye kanatlı ve daire şeklinde oyuklu veya kayış kasnaklardaki gibi parmaklı imal edilir. Göbek deliğinin çapı makara pernosuna uygun olarak alınır. Perno ve göbeğin yük altındaki mukavemetleri hesaplanarak kontrol edilmelidir.

Demir döküm halat makaralarının mekanik dayanıklılığının düşük olması sebebiyle ağır işletmelerde oldukça daha pahalı olan çelik döküm makaralar kullanılır. Ancak, döküm makaralardan çok daha hafif olan ve çelik döküm makaralardan daha ucuza mal olan kaynaklı halat makaraları gittikçe artan bir oranda kullanılmaya başlanmıştır. Bu makaralarda makara çemberi bir köşebent demiri veya lama demirinin kenar çekme tezgahında yiv profiline uygun olarak şekillendirildikten sonra, bir şablon üzerinde yarım daire şeklinde bükülüp, böyle iki yarım daire şekilli parçanın birbirine kaynatılmasıyla elde edilir. Sonra makara çemberi ve göbek, lama veya yuvarlak demir parmaklarla kaynak yoluyla birleştirilir.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Makara (fizik)

Makaralar, cisimleri hareket ettirmekte kuvvet kazancı sağlayan, kuvvetin yönünü değiştiren basit makinelerdir. İlk arkeolojik makara resimleri MÖ 8. yüzyıl Asur kabartmasında bulunmuştur.

Makara (mekanik)

Makaralar, cisimleri hareket ettirmekte kuvvet kazancı sağlayan, kuvvetin yönünü değiştiren basit makinelerdir. İlk arkeolojik Makara resimleri İÖ 8.yy. Asur kabartmasında bulunmuştur.

Makara (yuvarlanma Elemanı)

Makara, rulmanlı yataklarda kullanılan bir tür yuvarlanma elemanı (rulman)dır.

Makara (albüm)

''Makara'', Ata Demirer'in ilk stüdyo albümü. Albümün çıkış parçası "Araknafobia" olmuştur.

Makara (olta)

Makara, balık tutma aracı olan misinanın sarılarak balık tutma esnasında misinanın toplanması ya da gevşetilmesi işlemini gerçekleştiren araca verilen addır. Makara mekanizması bu anlamda esas olarak sarma ve misina uzunluğunu ayarlama ve dolayısıyla dengesini sağlama gibi ...

Diabolo

Diabolo aslında Çinli jonglörlerin gösterilerinde kullandıkları bir oyuncak. Çin’deki adı tjouk-pang-oui olan diabolo, 18. yüzyılın sonlarında “Uçan koni” adıyla Avrupa’ya getirildi.

Propaganda

Propaganda bir amaca hizmet eden çok belirli bir mesaj sunumudur. Mesaj doğru olsa da yönlü olabilir ve olayın tümünü dengeli bir şekilde sunmayabilir. Genellikle politikada kullanılır ve hükümetler ve politik partiler tarafından desteklenir.