Mora

Mora Güney Yunanistan'ın büyük bir kısmını içine alan, dut yaprağı biçimindeki denize uzanan kara parçası. Morea, Latince “dut” manasına gelir. Eski Yunan devirlerinde bu kara parçasına Peloponese denirdi. Mora, Ege Denizine uzanan çok dağlık bir yarımadadır. Mora, ana karaya Korent Kanalı ile birleşir. Eski devirlerde Mora, ortada Arcadia, kuzeyde Achaia, batıda Elis, güneybatıda Messenia, güneydoğuda Loconia ve kuzeydoğuda Argolis olmak üzere altı bölgeye ayrılmıştı. Türk beylikle

Mora Güney Yunanistan'ın büyük bir kısmını içine alan, dut yaprağı biçimindeki denize uzanan kara parçası. Morea, Latince “dut” manasına gelir. Eski Yunan devirlerinde bu kara parçasına Peloponese denirdi. Mora, Ege Denizine uzanan çok dağlık bir yarımadadır.

Mora, ana karaya Korent Kanalı ile birleşir. Eski devirlerde Mora, ortada Arcadia, kuzeyde Achaia, batıda Elis, güneybatıda Messenia, güneydoğuda Loconia ve kuzeydoğuda Argolis olmak üzere altı bölgeye ayrılmıştı.

Türk beylikleri Mora Yarımadasına on dördüncü yüzyıl başlarında akınlar yapmaya başladılar. İlk önemli akını yapan 1340 senesinde Umur Beydir. Yıldırım Bayezid Han, Mora'yı vergi ödemeye mecbur etmişti. İkinci Murad Han zamanında hem denizden hem karadan seferler yapıldı. Mora'nın kesin olarak Osmanlı hakimiyetine geçişi, 1458 senesinde Fatih Sultan Mehmed Han tarafından sağlandı. Bu tarihten 1830 senesine kadar Mora, Osmanlı toprakları içinde kaldı. Bu tarihte Yunanistan bağımsızlık kazanınca buralarda bulunan Müslüman Türk ahali Anadolu'ya göç etmek zorunda kaldı. (bkz. Yunanistan)

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

Haritası

Mora koordinatları: 37.352693, 21.654053

Diğer anlamları

Mora

Mora İngilizce anlamı ve tanımı

Mora anlamları

  1. (noun) Delay; esp., culpable delay; postponement.
  2. (noun) A game of guessing the number of fingers extended in a quick movement of the hand, -- much played by Italians of the lower classes.
  3. (noun) A leguminous tree of Guiana and Trinidad (Dimorphandra excelsa); also, its timber, used in shipbuilding and making furniture.

Mora tanım:

Kelime: mo·ra
Söyleniş: 'mOr-&, 'mor-
İşlev: noun
Türleri: plural mo·rae /'mOr-(")E, 'mor-, -"I/; or mo·ras
Kökeni: Latin, delay; akin to Old Irish maraid it lasts
: the minimal unit of measure in quantitative verse equivalent to the time of an average short syllable


İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.