Mora

Mora Güney Yunanistan'ın büyük bir kısmını içine alan, dut yaprağı biçimindeki denize uzanan kara parçası. Morea, Latince “dut” manasına gelir. Eski Yunan devirlerinde bu kara parçasına Peloponese denirdi. Mora, Ege Denizine uzanan çok dağlık bir yarımadadır. Mora, ana karaya Korent Kanalı ile birleşir. Eski devirlerde Mora, ortada Arcadia, kuzeyde Achaia, batıda Elis, güneybatıda Messenia, güneydoğuda Loconia ve kuzeydoğuda Argolis olmak üzere altı bölgeye ayrılmıştı. Türk beylikle

Mora Güney Yunanistan'ın büyük bir kısmını içine alan, dut yaprağı biçimindeki denize uzanan kara parçası. Morea, Latince “dut” manasına gelir. Eski Yunan devirlerinde bu kara parçasına Peloponese denirdi. Mora, Ege Denizine uzanan çok dağlık bir yarımadadır.

Mora, ana karaya Korent Kanalı ile birleşir. Eski devirlerde Mora, ortada Arcadia, kuzeyde Achaia, batıda Elis, güneybatıda Messenia, güneydoğuda Loconia ve kuzeydoğuda Argolis olmak üzere altı bölgeye ayrılmıştı.

Türk beylikleri Mora Yarımadasına on dördüncü yüzyıl başlarında akınlar yapmaya başladılar. İlk önemli akını yapan 1340 senesinde Umur Beydir. Yıldırım Bayezid Han, Mora'yı vergi ödemeye mecbur etmişti. İkinci Murad Han zamanında hem denizden hem karadan seferler yapıldı. Mora'nın kesin olarak Osmanlı hakimiyetine geçişi, 1458 senesinde Fatih Sultan Mehmed Han tarafından sağlandı. Bu tarihten 1830 senesine kadar Mora, Osmanlı toprakları içinde kaldı. Bu tarihte Yunanistan bağımsızlık kazanınca buralarda bulunan Müslüman Türk ahali Anadolu'ya göç etmek zorunda kaldı. (bkz. Yunanistan)

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

Haritası

Mora koordinatları: 37.352693, 21.654053

Diğer anlamları

Mora

Mora İngilizce anlamı ve tanımı

Mora anlamları

 1. (noun) Delay; esp., culpable delay; postponement.
 2. (noun) A game of guessing the number of fingers extended in a quick movement of the hand, -- much played by Italians of the lower classes.
 3. (noun) A leguminous tree of Guiana and Trinidad (Dimorphandra excelsa); also, its timber, used in shipbuilding and making furniture.

Mora tanım:

Kelime: mo·ra
Söyleniş: 'mOr-&, 'mor-
İşlev: noun
Türleri: plural mo·rae /'mOr-(")E, 'mor-, -"I/; or mo·ras
Kökeni: Latin, delay; akin to Old Irish maraid it lasts
: the minimal unit of measure in quantitative verse equivalent to the time of an average short syllable


İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Mora ilgili konular

 • Mora

  Mora Güney Yunanistan'ın büyük bir kısmını içine alan, dut yaprağı biçimindeki denize uzanan kara parçası. Morea, Latince “dut” manas
 • Achaea

  Achaea, adını günümüzde Mora Yarımadası'ndaki antik şehirden alan Roma İmparatorluğu'nun bir eyâleti.
 • Mora Yarımadası

  Mora Yarımadası, bugünkü Yunanistan'ın büyük kısmını oluşturan, Avrupa kıtasına bağlı olan ve Ege Denizi'nde bulunan yarımadadır.
 • Alto Alentejo

  Alto Alentejo alt bölgesi, Portekiz'in Avrupa kıtasında bulunan istatistiki alt bölgelerinden biridir.
 • Mora (Portekiz)

  Mora belediyesi, Portekiz'in Alentejo bölgesine bağlı Alto Alentejo altbölgesinin belediyelerinden biridir.
 • Mora Despotluğu

  Mora Despotluğu 14. yüzyılın başından 15. yüzyılın ortalarına kadar varolmuş Mora Yarımadası'nın güneyinde Doğu Roma İmparatorluğu'n
 • Türk katliamları (anlam ayrımı)

  Türk katliamları, aşağıdaki anlamlara gelebilir:
 • Mora, Portekiz

  Mora belediyesi, Portekiz'in Alentejo bölgesine bağlı Alto Alentejo altbölgesinin belediyelerinden biridir.
 • Mora Eyaleti

  Mora Eyaleti veya Mora Beylerbeyliği, 1661 yılında IV. Mehmed zamanında kurulan Osmanlı Devleti eyaleti.