Portekizce

Kısaca: Portekizce ikiyüz milyon üzerinde insan tarafından anadil olarak konuşulmaktadır.Dünya üzerinde en yaygın altıncı dildir, Latin Amerika'da ise 186 milyon (nüfusun %51 i) konuşan kişi sayısı ile en yaygın dildir.Hint-Avrupa dil ailesinin Romans alt koluna bağldır. İspanyolca, İtalyanca ve Fransızca dilleriyle oldukça benzerlik taşır. ...devamı ☟

Portekizce
Portekizce

Portekizce ikiyüz milyon üzerinde insan tarafından anadil olarak konuşulmaktadır. Dünya üzerinde en yaygın altıncı dildir, Latin Amerika'da ise 186 milyon (nüfusun %51 i) konuşan kişi sayısı ile en yaygın dildir.Hint-Avrupa dil ailesinin Romans alt koluna bağldır. İspanyolca, İtalyanca ve Fransızca dilleriyle oldukça benzerlik taşır. Dünya üzerinde yayılımı 15. ve 16. yüzyılda Portekizin sömürgeleştirme sürecinde hız kazanmıştır.

Porte­kizce coğrafya ve dil açısından galicia leh­çesine dayanır. Tarihi şartlar yarımadanın bütün batı kıyılarına yayılan bu dil öbeği­nin ikiye bölünerek iki ayrı ülkede konuşulmasına yol açtı. Doğu -batı yönünde gelişen hıristiyan fetihlerinin çeşitli evreleri galicia lehçesi ile Portekizceyi içine alan dil bölgesinin lehçelere ayrıl­masına sebep oldu. Genellikle üç öbek ayırt edilir: kuzeyde Galicia ve Entre-Douro-e-Minho ile TrasosMontes; ortada Beira; güneyde Estremadura, Alentejo ve Algarve ağızları. Ayrıca İspanya-Portekiz sınırı bo­yunca bazı bölgelerde de, belli bir lehçe öbeğine sokulması çok güç olan karma ağız­lar konuşulur.

Avrupa Portekizcesi

a) Fonetik, ünlü sistemi, şiddet vurgusunun yerine bağlıdır. Aynı fonem vurgulu olduğu zaman başka (açık, kuvvetli tipte), vurgusuz olduğu za­man başka söylenir (daha kapalı, zayıf tip­te). Mesela dorme (dorm okunur) dormir (durmir okunur) ile, falo (konuşuyorum, falu okunur) ise falar (follar okunur) ile karşıtlaşır. Bundan başka, birçok genizsi ünlüden meydana gelen bir diziyle genizsi [1] (port. fim) ve genizsi [2] (port. um) var­dır. Castilla dilinde meydana gelenden fark­lı olarak, Portekizce açık veya kapalı ün­lü tınılarına dayanan ses karşıtlıklarına yer verir; mesela avo "büyük baba", avo "büyük anne" ile karşıtlaşır v.b. Ünsüz sistemi de çok zengindir (castilla dilinde bulunmayan ş, j, z, v sesleri Portekizce’de vardır). Tarihsel gelişme sonucu iki ünlü arasındaki [3] ve [4]‘nin düşmesi dilde önemli evrimlerin oluşmasına yol açtı (la = castilla dilinde lana; ceu = castilla di­linde cielo).

b) Morfoloji ve sözdizimi. Diminütif iç-ekler (sevgi belirten) ve geliştirme ekleri (kö­tü anlam getirenler) çok kullanılır (amigodan amig-alh-aç-o, casa’dan, cas-inh-ot-a v.b.). İyelik zamiri genellikle tanım edatıy-le birlikte kullanılır (a sua pena, onun kale­mi). Şahıs zamirleri ve bazı fiil biçimleri bireşimlere girdikleri zaman bozuşur (nos + os = no — los; falar + o = fala-lo) İki olmak fiili vardır: ser (ayrılmazlık nite­liği için) ve estar; birleşik zamanların yar­dımcı fiili ise ter’dir. Gelecek zaman ve şart kipi eski castilla dilinde olduğu gibi yardımcı zamiri iç-ek olarak alır (dir Iho — emos = dir [5] + Ihe + o + e-mos, «biz onu ona söyleyeceğiz»). Latince bildirme kipinin plusquoperfectum’u mu­hafaza edilmiştir (tivera, onun vardı). Mas­tarın çok kullanılan şahıslı bir çekimi var­dır (dizerem — "söylemek, onlara", "onların söyleme eylemi", sem o sabermos — "biz, o-nu bilmeden"). c) Sözlük. Portekizce kelime hazinesinin büyük kısmı Latince’den gelir; ama bunun yanı sıra Arapça (alferes, «süvari sancakta­rı»; alcachöfra, «dikenli demir engel»), germen dilleri (orgulho, «gurur»; albergar, «konuk etmek»; roubar, «aşırmak»), İtal­yanca (embaixada, «elçilik»; pilöto, «pilot»), Fransızca (pajem «hizmetkar»; detalhar, «parçalara ayırmak»), Amerikanca (tapio-ca; tocaio, «adaş») ve Asya’daki sömürge­lerden gelme kelimelere de (charuto, «pu­ro» [6], leaue «yelpaze» [7]) rastlanır. d) İmla. Portekizce’de bir imla meselesi or­taya çıkar. İmlayı birleştirmek (diftonglar, yazı vurgulan; çift ünsüzler v.b.) için Portekiz ile Brezilya arasında birçok an­laşma yapıldı ve imla sözlükleri yayımlan­dı.

Avrupa dışında konuşulan Portekizce,
a) Portekizce Avrupa dışında en yaygın ola­rak Brezilya’da konuşulur. Portekizce, Bre­zilya’da anavatanda olduğundan daha açık seçik olarak telaffuz edilir ve brezilya te­laffuzu daha çok castilla lehçesininkine benzer (ünlüler vurgusuz oldukları zaman çok hafif bir tını değişikliğine uğrar); dif­tongların telaffuzunda bazı farklar, keli­me sonundaki .s’lerde değişme eğilimi (bu durum tek biçimde birleşme yolunda olan fiil çekim eklerini büyük ölçüde etkiler) ve kelime sonundaki r’lerde yumuşama gö­ze çarpar. Kelime sırasında (mesela, para eu ver, para mim ver olur). Kelime ha­zinesinde birçok özellik görülür. Portekiz­ce comboio, «tren»e karşılık brezilya dili trem verir; Portekiz’de «tereyağı» anlamı­na gelen manteriga Brezilya’da «sıvı yağ»ı belirtir. Birçok kelimeye ise yalnız Bre­zilya’da rastlanır: o cangaceiro, «haydut»; defuntear, «öldürmek» v.b. b) Madere, Açores ve Afrika kıtasının başka bölgelerinde konuşulan Portekizce, güney portekiz ağızlarına bağlanır, ama güney portekiz ağızlarıyle Afrika Portekiz­cesi arasında özellikle telaffuz alanında bazı farklar vardır. Hindistan Portekizcesi (Seylan, Goa, Diu v.b.) diftongların sayı­sını azaltma, Ih’ı y’ye dönüştürme eğilimi gösterir ve morfosentaks bakımından alt tabaka dillerinin etkisinde kalır; bu durum Macao ve Malezya’da da görülür.

Temel söz dağarcığı

 • Merhaba - Oi (Her zaman kullanılabilir)
 • Günaydın - Bom dia ( Saat 12’ye kadar)
 • İyi günler - Boa tarde (Öğlen 12’den hava kararana kadar )
 • İyi akşamlar - Boa noite
 • İyi geceler - Boa noite
 • Nasılsınız? - Como vai?
 • Teşekkür ederim, iyiyim - Bem, obrigado
 • Siz nasılsınız? - E você?
 • Lütfen - Por favor
 • Teşekkür ederim - Obrigada (Kadınlar teşekkür ederken kullanırlar)
 • Teşekkür ederim - Obrigado (Erkekler teşekkür ederken kullanırlar)
 • Bir şey değil -De nada
 • Şerefe - Saúde (Aynı zamanda "Çok yaşa!" anlamında da kullanılır. )
 • Evet- Sim
 • Hayır - Não
 • Var mı? - Tem? (Soru sormak için ek yok ancak soru vurgusuyla okumak gerekiyor.)
 • Var - Tem
 • Yok - Não tem


Dış bağlantılar • http://www.dicionarios-online.com Dicionários-Online.com A directory of reference works in Portuguese.
 • http://www.cplp.org/ Uluslararası Portekizce Dili Enstitüsü; CPLP
 • http://www.ielanguages.com/portuguese.html Ielanguages - Portekizce temel bilgiler (İngilizce)
 • http://www.bbc.co.uk/languages/other/quickfix/portuguese.shtml BBC Portekizce Kursu (İngilizce)

Portekizce

Türkçe Portekizce kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. Portuguese

Portekizce

hint-avrupa dillerinden, portekiz'de ve portekiz uygarlığını benimsemiş ülkelerde konuşulan bir dil.

Portekizce

Türkçe Portekizce kelimesinin Fransızca karşılığı.
portugais [le]

Portekizce

Türkçe Portekizce kelimesinin Almanca karşılığı.
adj. portugiesisch

Portekizce

Hint-Avrupa dillerinden, Portekiz'de, Brezilya'da ve Portekiz uygarlığını benimsemiş ülkelerde kullanılan dil.

İsmail hakkı aytaç - 4 yıl önce
Bir bayanla tanıştım bazi kelimelerinden anladim hint avrupa dil gurubu dedim evet baktım doğruymuş avrupa dil gurubunun tamamını cozebiliyorum

Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Portekizce Resimleri

Portekizce Vikipedi
3 yıl önce

Portekizce Vikipedi (Wikipédia em português), Vikipedi'nin Portekizce sürümüdür (Portekizce'de Vikipedi'nin yazılışı "Wikipédia"'dır). Haziran 2001'de...

Portekizliler
6 yıl önce

Portekizliler (Portekizce: Portugueses), İber Yarımadasının güneybatısında yer alan Portekiz'in yerli halkıdır. Portekizliler bir Latin halkıdır, dilleri...

Portekiz Futbol Federasyonu
3 yıl önce

Portekiz Futbol Federasyonu (Portekizce: Federação Portuguesa de Futebol; FPF; Portekizce telaffuz: [fɨdɨɾɐˈsɐ̃w̃ puɾtuˈɡezɐ dɨ futɨbɔɫ]), Portekiz futbolunun...

Sabrina (şarkıcı)
3 yıl önce

görevlendirilmiştir. Sabrina'nın Portekizce fansitesi19 Mart 2007 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. (Portekizce) Video of song "Dança comigo"...

Sabrina (şarkıcı), 1983, 2007 Eurovision Şarkı Yarışması, Dança Comigo, Portekizli, , , Sabrina (şarkıcı)
Brezilya Futbol Konfederasyonu
3 yıl önce

Brezilya Futbol Federasyonu (Portekizce: Confederação Brasileira de Futebol kısaca Portekizce: CBF), Brezilya'da futbolun en üst yönetim birimidir. 8 Haziran...

Sara Tavares
3 yıl önce

Cape Verdean kökenli o, Afrika, Portekiz ve Kuzey Amerika'yı etkilemiş dünya müziğini besteliyor. Portekizce ve Portekizce tabanlı kleole dilleri yazmaktadır...

Roberto Dinamite
3 yıl önce

dos times" (Portekizce). Guia dos Curiosos. 5 Ağustos 2005. Erişim tarihi: 7 Ocak 2009. [ölü/kırık bağlantı] ^ "Roberto Dinamite" (Portekizce). Guia dos...