Morfin

Kısaca: Morfin Afyonda yüzde on oranında bulunan, kuvvetli ağrı kesici özelliği olan bir alkaloid. Saf morfin; beyaz, billuri bir tozdur, suda çözünmez. Solunum ve öksürük merkezini uyuşturur. Kusma merkezini uyarır, göz bebeklerini ileri derecede daraltır, kabızlık yapar, en büyük etkisi merkezi sinir sisteminde görülür. Geçici bir uyarılma devresinden sonra, sinir merkezleri felce uğrar ve kişi acıyı duymaz hale gelir. Morfin, kolaylıkla alışkanlık yapabilen bir maddedir. Bu yüzden alışanlar ta ...devamı ☟

morfin
Morfin

Morfin Afyonda yüzde on oranında bulunan, kuvvetli ağrı kesici özelliği olan bir alkaloid. Saf morfin; beyaz, billuri bir tozdur, suda çözünmez. Solunum ve öksürük merkezini uyuşturur. Kusma merkezini uyarır, göz bebeklerini ileri derecede daraltır, kabızlık yapar, en büyük etkisi merkezi sinir sisteminde görülür. Geçici bir uyarılma devresinden sonra, sinir merkezleri felce uğrar ve kişi acıyı duymaz hale gelir. Morfin, kolaylıkla alışkanlık yapabilen bir maddedir. Bu yüzden alışanlar tarafından devamlı kullanılmaktadır.

Morfinin en çok kullanıldığı yer tıp alanıdır. Özellikle (0,01-0,02) gr dozda ameliyatlardan sonraki şiddetli ağrıyı azaltmada, ani ve şiddetli ağrı ile beraber olan durumlarda (yanık, kırık vs.) ve kanserli hastaların ızdırabını dindirmede işe yaramaktadır. Ayrıca şaşkınlık ve korkuyu da ortadan kaldırır, uykuya sebep olur. Akut morfin zehirlenmesi: 0,05 gramda toksik tesir başlar, cilt altından 0,10-0,20 gr ağızdan ise 0,20-0,40 gr alınan morfin öldürücü olabilir. Akut zehirlenmede; komaya meyil ve koma, solunum yavaşlaması, göz bebeklerinin küçülmesi, idrar etmekte güçlük görülür.

Morfinomani: Hastalık haline gelmiş, morfin kullanma alışkanlığıdır. Başlangıçta ferahlık ve rahatlık verir, aynı durumu elde etmek için gittikçe daha yüksek dozda alınmağa başlanır, ama kısa sürede bedeni ve zihni yorgunluklar ve bozukluklar ortaya çıkar, irade ve ahlak duyguları yok olur. Morfin bulamayınca kriz geçirir.

Morfinmanlara daha çok, ahlak yapısı bozuk ve manevi eğitimi zayıf olan batı toplumunda rastlanmaktadır.

Morfini zevk için kullanma ve buna alışma haline “morfinomani”, bu hale gelen tutsak kişilere de morfinman adı verilir. Tedavide morfin 0,01-0,02 gramlık dozlarda kullanılmasına karşı, morfine alışanlarda bu doz kısa sürede 0,1-0,2 gr gibi çok yüksek seviyelere çıkar. Morfine ilk alışma günlerinde kişi küçük dozlarla kendini mutlu, rahat ve güçlü hisseder. Bu döneme “morfin ile balayı dönemi” denir. Günleri ilerleyip, dozlar arttıkça bu rahatlık ve güçlükleri kaybolur. Artık kişi morfine tutsak hale gelmiştir. Morfin bulamadığı zaman korkunç belirtiler ortaya çıkacağını bilir ve kullanmayı sürdürür.

Eksiklik belirtileri; günde birkaç defa gerekli dozu alan morfinman, vakti geldiğinde ani bir içgüdüyle morfini bulmaya çalışır, elbiselerini çıkarmaya bile fırsat bulamadan enjeksiyonu yapar. Bu doz bulunamazsa, esneme, salya artması, aksırma, titreme, kramplar, kusma, terleme, tüylerin diken diken olması, ishal, kalbde atım bozuklukları, şiddetli sıkıntı, şuur bulanıklığı hali, hatta kalp durması olabilir. Günümüzde morfinmanların tedavisi modern kliniklerde psikiyatrik tedavi ile ilaç tedavisi birlikte yürütülerek yapılmaktadır.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

morfin

Afyonda % 10 oranında bulunan, uyuşturucu özelliği olan önemli bir alkaloit.

morfin

Türkçe morfin kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. morphine, morphia

morfin

afyonda yüzde on oranında bulunan, uyuşturucu, önemli bir alkoloit.

morfin

Türkçe morfin kelimesinin Fransızca karşılığı.
morphine [la]

morfin

Türkçe morfin kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Morphin, Morphium

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Morfin
2 yıl önce

Morfin çok etkili bir opiat ağrı kesici ilaç etken maddesidir, opioidlerin tipik aktif maddesidir ve bu grubun prototipidir. Ham afyonda %10-12 oranında...

Luis Barragán
6 yıl önce

Luis Barragán Morfin (9 Mart 1902, Guadalajara - 22 Kasım 1988, Meksiko), Meksikalı mimar. Luis Barragán 1923 yılında, Meksika’nın Guadalajara şehrinde...

Opiat
2 yıl önce

olarak adlandırılırlar. Eroin (diasetil morfin) bir morfin ön ilacıdır; uygulamadan sonra karaciğer tarafından morfine metabolize edilir. Eroin ana metabolitlerinden...

Lord Voldemort
2 yıl önce

Riddle'ı öldürür, Morfin Gaunt'un hafızasını değiştirir ve suçu ona atar. Morfin Azkaban'a atılır. Marvoldo Gaunt'un yüzüğünü de Morfin'den çalar. Albus Dumbledore...

Lord Voldemort, Harry Potter, Hogwarts, J.K. Rowling, í–lüm Yiyenler
Opioid
2 yıl önce

opiatlar, Doğal olarak oluşan morfin ve kodein, semi-sentetik opioidler, doğal opiodilerden üretilirler, işlenmiş morfin olan eroin, hidromorfon veya oksikodon...

Opioid, Analjezi, Eroin, Gastrointestinal sistem, Kodein, Merkezi sinir sistemi, Morfin, Oksikodon, Fentanil, Petidin, Tramadol
Methadon
6 yıl önce

etkisinin morfinden az olmasıdır. Bu nedenle methadon morfinmanların tedavisinde morfin yerine başlangıçta ilaç olarak verilir. Günde 3 mg morfin yerine...

Methadon, İlaç, 1937, Almanya, Analjezik, Atılma, Biyoyararlanım, CAS kayıt numarası, Doz, DrugBank, Ergime noktası
Afyon (narkotik)
2 yıl önce

kahverengi olur. Bu maddeye afyon veya afyon sakızı adı verilir. Eczacılıkta morfin, kodein, tebain, papaverin vb. alkoloitlerin yapımında kullanılır. Az zehirli...

Afyon (narkotik), 1991, Eczacılık, Hava, Haşhaş, Kahverengi, Kodein, Renk, Süt, Uyuşturucu, Papaverin
Eroin
2 yıl önce

cinayet mi olduğunun bilinememesi nedeniyle son derece zordur. Morfin üzerinden elde edilir. Morfin benzende çözünür ve asetik anhidrit veya asetil klorür ile...