Muhammed Mehdi

Muhammed Mehdi on iki imamın sonuncusu. İsmi Muhammed bin Hasan-ı Askeri bin Ali'dir. Künyesi Ebü'l-Kasım, lakabı Mehdi, Kaim ve Muntazır'dır. 870 (H.257) senesi Ramazan ayının yirmi üçüncü günü Samarra'da doğdu. İlim, fazilet ve güzel ahlak sahibi bir zat olan Muhammed Mehdi, insanlardan uzaklaşıp, uzlete çekilince, ebdal zümresine girdi. O zamanın kutbu Ali bin Hüseyin Bağdadi vefat edince, İmam-ı Muhammed Mehdi onun namazını kıldı ve onun yerine kutupluk makamı ihsan edildi. 888 (H.275

Muhammed Mehdi

Muhammed Mehdi on iki imamın sonuncusu. İsmi Muhammed bin Hasan-ı Askeri bin Ali'dir. Künyesi Ebü'l-Kasım, lakabı Mehdi, Kaim ve Muntazır'dır. 870 (H.257) senesi Ramazan ayının yirmi üçüncü günü Samarra'da doğdu. İlim, fazilet ve güzel ahlak sahibi bir zat olan Muhammed Mehdi, insanlardan uzaklaşıp, uzlete çekilince, ebdal zümresine girdi. O zamanın kutbu Ali bin Hüseyin Bağdadi vefat edince, İmam-ı Muhammed Mehdi onun namazını kıldı ve onun yerine kutupluk makamı ihsan edildi. 888 (H.275) senesinde vefat edip, Medine-i münevverede defn olundu.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

Yanıtlar