Navier-Stokes Denklemi

Kısaca: Navier-Stokes denklemleri, ismini Claude-Louis Navier ve George Gabriel Stokes'tan almış olan, sıvılar ve gazlar gibi akışkanların hareketini tanımlamaya yarayan bir dizi denklemden oluşmaktadır. Bu denklemler; akışkan içerisindeki birim kütleye etki eden momentum (ivmelenme) değişimlerinin, basınç değişimleri ve sürtünme kayıplarına neden olan viskoz kuvvetlerin (sürtünmeye benzer) toplamına eşit olduğunun doğruluğunu ortaya koymaktadır. ...devamı ☟

Navier-Stokes denklemi
Navier-Stokes Denklemi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Navier-Stokes Denklemleri
2 yıl önce

Navier-Stokes denklemleri, ismini Claude-Louis Navier ve George Gabriel Stokes'tan almış olan, sıvılar ve gazlar gibi akışkanların hareketini tanımlamaya...

Navier-Stokes denklemleri, Akışkan, Akışkanlar dinamiği, Atmosfer, Açısal momentum, Basınç, Claude-Louis Navier, Diferansiyel, Diferansiyel denklemler, Dinamik, Diverjans
George Gabriel Stokes
6 yıl önce

Üniversitesi'nde bulunduğu yıllarda, akışkanlar mekaniği (Navier-Stokes denklemi), optik ve matematiksel fizik (Stokes teoremi) alanlarında önemli katkıları olan bir...

George Gabriel Stokes, 13 Ağustos, 1819, 1903, 1 Şubat, Akışkanlar mekaniği, Cambridge Üniversitesi, Kişi, Navier-Stokes denklemi, Optik, Taslak
Akışkanlar dinamiği
2 yıl önce

akışkanlar için momentum denklemleri Navier-Stokes denklemleridir. Bu denklemler, doğrusal olmayan diferansiyel denklem sistemi oluşturur ve sadeleştirilmemiş...

Akışkanlar dinamiği, Aerodinamik, Akışkan, Akışkanlar mekaniği, Fizik, Hidrolik, Taslak, Hidrodinamik
Akışkan
2 yıl önce

enerjinin korunumu yasalarına dayanan bir kısmî diferansiyel denklem sistemi olan NavierStokes denklemleriyle tanımlanır. Akışkanlar, gazlar ve sıvılar içerisinde...

Akışkan, Akışkan
Hareket (Fizik)
2 yıl önce

çokluklardır. Euler, Stokes, Navier-Stokes denklemleri süreklilik mekaniği kullanılarak geliştirilen denklemlerden ilk akla gelenlerdir. Navier-Stokes akışkanlar...

Hareket (Fizik), Akışkanlar mekaniği, Euler, Isaac Newton, Kinematik, Mekanik, Navier-Stokes denklemleri, Newton, Newton yasaları, Stokes, Süreklilik mekaniği
Akışkanlar mekaniği
2 yıl önce

önemli olan boyutsuz sayıları bulmuşlardır. Claude-Louis Navier (1785-1836) ve George Gabriel Stokes (1819-1903) akış denklemine sürtünme terimlerini de ilave...

Akışkanlar mekaniği, Akışkanlar mekaniği
Aerodinamik
2 yıl önce

lerdeki viskoziteyi de kapsayarak içine aldı, ve Navier-Stokes denklemlerini ortaya attı. Navier-Stokes denklemleri çözmesi çok zor olan akışkan akımını...

Aerodinamik, Aerodinamik (otomobil), Bilim, Füze, Gemi, Hava, Köprü, Otomobil, Roket, Taslak, Tren
Lorentz kuvveti
2 yıl önce

belirlemek için çözülmelidir. Örneğin, Boltzman denklemi, Fokker-Planck denklemi veya Navier-Stokes denklemi gibi. Magnetohidrodinamik, akışkanlar dinamiği...