Necdet

Necdet, Suudî Arabistan'ın kuzeyinde bulunan "Necit" bölgesine atfen türetilmiş olan Arapça kökenli, ama Arapça olmayan bir erkek adıdır.

Necdet, Suudi Arabistan'ın kuzeyinde bulunan "Necit" bölgesine atfen türetilmiş olan Arapça kökenli, ama Arapça olmayan bir erkek adıdır. Muhtemelen 19. yüzyıl sonlarında, Osmanlı aydınları tarafından uydurulmuş "yeni moda" bir isimdir. Kuş uçmaz kervan geçmez olarak kabul edilen Necit bölgesine yalnızca kanun kaçakları, münzeviler ya da gözünü budaktan sakınmayan insanlar gidebildiği için, "cesaret, mertlik, kahramanlık" gibi çağrışımlar taşır. türkçe isim necdet

Diğer anlamları

necdet

Osmanlıca necdet kelimesinin Türkçe karşılığı.
Yiğitlik, şecaat, kahramanlık. * Harp ve kıtal. *Yeis, korku.

necdet

(Arapça) Erkek ismi - Kahramanllık yiğitlik, efelik. Korkusuz olmak.

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Necdet ilgili konular

 • Tango

  Tango, Buenos Aires, Arjantin ve Montevideo, Uruguay kökenli bir dans ve müzik türüdür. Dansla beraber gelişen müzik tarzı da aynı adla anıl
 • Fazilet

  Fazilet, Necdet Şen'in Cumhuriyet gazetesinde Hızlı Gazeteci logosu altında 1987-1988 yıllarında yazıp çizdiği politik içerikli Bacı adlı
 • Necdet

  Necdet, Suudî Arabistan'ın kuzeyinde bulunan "Necit" bölgesine atfen türetilmiş olan Arapça kökenli, ama Arapça olmayan bir erkek adıdır.
 • 12 Eylül Ara Rejimi

  12 Eylül Ara Rejimi (1980-1983). 12 Eylül 1980 sabahı, Türkiye’de yeni bir askeri müdahale gerçekleşti. Ordu, emir komuta zinciri içinde yö
 • Türkiye'nin Kafkasya Cumhuriyetleri ile İlişkileri

  Türkiye'nin Kafkasya Cumhuriyetleri ile İlişkileri. Türkiye'nin Kafkasya'ya yaklaşımı, bölgedeki üç Kafkas ülkesinin katılımıyla kapsaml
 • Milli Edebiyat Akımı

  Türk edebiyatında toplum ve ülke meselelerine geniş yer veren, sade Türkçeyi ve hece veznini kullanma yoluna giden edebiyat akımı (1911-1923).
 • Devlet Sanatçısı

  Devlet Sanatçısı, sanata olan katkıları ve yaptıkları hizmetler sonucunda bazı sanatçılara Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından verilen
 • Türkiye'de Müzik

  Anadolu’da Selçuklular döneminden başlayarak günümüze kadar Türk müziği farklı gelişme alanları göstermiştir. Bu alanlar, aydın kesim
 • Türkiye-İslam Ülkeleri ilişkileri

  İslam Ülkeleri İle İlişkiler ve Ortadoğu. Türkiye, Cumhuriyet’in kuruluşundan bu yana laik bir devlettir. Buna rağmen ülke, çok boyutlu d
 • Bakü - Tiflis - Ceyhan petrol boru hattı

  Bakü – Tiflis – Ceyhan petrol boru hattı yani kısaca BTC, Azerbaycan petrol ve doğalgazını Gürcistan üzerinden Türkiye’nin Akdeniz kıy