Nicomedia

Nicomedia

Nicomedia, bugünkü İzmit'in tarihi eski şehir merkezidir. Bir zamanlar, İskenderun, İskenderiye, Roma ve Kudüs ile birlikte Roma İmparatorluğu'nun en önemli 5 şehrinden biridir.

Trakia kralı Lysimakhos'un Astakos'u tahrip etmesiyle bugünkü Kocaeli'nin de üzerinde bulunduğu yamaçlara Nikomedia adında yeni bir şehir kurulur.

M.Ö. 262 yılında şehri inşa ettiren Büyük iskender'in Anadolu'yu fethetmekle görevli kralı Nikomedes, M.Ö. 264'te bir Yunan kolonisi olarak kurduğu Nicomedia şehrine eşinin ismini vermiştir. Giderek yükselen Bitinya Krallığı'nın merkezi Nikomedia, büyük Helenistik şehir olur. MÖ. 91-94 yıllarında Romalılara bağışlanır. M.S. 284 yılında imparator Dıokletıonus, Nikomedıa'yı yeniden başkent yapar. Onun zamanında Nikomedia; Roma, Antakya, İskenderiye'den sonra dünyanın dördüncü büyük şehridir. Roma İmparatorluğu bölündükten sonra ise Bizans yönetimine geçen Nicomedia, 11. yy.'ın son çeyreğinde Selçuklular tarafından zaptedilir. I. Haçlı Seferinde düşen Nikomedia, bir süre Latinlerin işgalinde kaldıktan sonra tekrar Selçuklulara geçer. Ardından, 1338'de Osmanlı Devleti'ne dahil olmuştur.

Kocaeli Üniversitesi bünyesinde açılan Arkeoloji bölümü ile izmit'in bu pek bilinmeyen tarihi Körfez'in karanlık sularından yavaş yavaş su yüzüne çıkmaktadır.

Kaynaklar

* Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Nikomedia
6 yıl önce

Nikomedya (Yunanca: Νικομήδεια, günümüz Türkiye'sinde İzmit) Marmara Denizi'ne açılan İzmit Körfezi'nin ucunda Bitinya Kralı I. Nikomedes tarafından kuruldu...

Bitinya
3 yıl önce

Antik Çağ ve Roma İmparatorluğu döneminde Marmara Denizi'ni çevreleyen Nicomedia, Chalcedon, Cius ve Apamea pek çok kenti kapsayan verimli topraklara sahip...

Bithynia, Anadolu, Antik Çağ, Arkeoloji, Bolu, Bursa, Galatia, Herodot, Herodot Tarihi, Karadeniz, Kastamonu
Lactantius
3 yıl önce

üzere yaşadığı Afrika'dan şiirlerinde Hodoeporicum olarak tanımladığı Nicomedia'ya geldi. Hristiyanlığı kabul ettiğinden, Diocletianus'un "Hristiyanlara...

Lactantius, 240, 320, Afrika, Diokletian, Doğu Roma, Hristiyan, Hristiyanlık, Hümanizm, I. Constantinus, Konstantinapol
Galerius
3 yıl önce

döneminde onun adına Licinius ve Konstantin tarafından Nisan 311'de Nicomedia'da yayımlanan genel hoşgörü bildirisine kadar Galerius tarafından sürdürüldü...

Galerius, Roma İmparatorları, 1453, 235, 24 Şubat, 250, 284, 293, 296, 297, 298
I. Konstantin
3 yıl önce

bulunduğu, günümüzde Türkiye'nin İzmit ilçesinde bulunan Nicomedia'da geçirdi. 286'da Nicomedia'da yaşayıp o kenti Roma İmparatorluğu'nun idare merkezi olan...

Julianus
3 yıl önce

Julianus anneannesi tarafından Bitinya'da büyütüldü. Yedi yaşında Nicomedia'nın Ariusçu psikoposu Eusebius ve hadım bir Got olan Mardonius tarafından...

Julianus, Roma İmparatorları, Roma İmparatorları, 1453, 235, 26 Haziran, 284, 331, 337, 342, 351
Jovianlar ve Herculianlar
6 yıl önce

olarak imparatorları devirmeye yönelik komploların içinde yer almaları Nicomedia'da ikamet eden İmparator Diocletianus'un kendisine sadık ve aynı zamanda...

Gölyazı, Nilüfer
3 yıl önce

Bizans döneminde önce Bitinya Piskoposluğu'na bağlı kalmış, daha sonra Nicomedia ve kısa bir süre de Kios piskoposluklarına bağlanmıştır. Bu dönemde kentte...

Gölyazı, Nilüfer, Balıkçılık, Bursa, Taslak, Uluabat gölü, Zeytincilik, İzmir, Apollon Krallığı