Nicomedia

Nicomedia, bugünkü İzmit'in tarihi eski şehir merkezidir. Bir zamanlar, İskenderun, İskenderiye, Roma ve Kudüs ile birlikte Roma İmparatorluğu'nun en önemli 5 şehrinden biridir.

Diğer anlamları

Nicomedia

Nicomedia, bugünkü İzmit'in tarihi eski şehir merkezidir. Bir zamanlar, İskenderun, İskenderiye, Roma ve Kudüs ile birlikte Roma İmparatorluğu'nun en önemli 5 şehrinden biridir.

Trakia kralı Lysimakhos'un Astakos'u tahrip etmesiyle bugünkü Kocaeli'nin de üzerinde bulunduğu yamaçlara Nikomedia adında yeni bir şehir kurulur.

M.Ö. 262 yılında şehri inşa ettiren Büyük iskender'in Anadolu'yu fethetmekle görevli kralı Nikomedes, M.Ö. 264'te bir Yunan kolonisi olarak kurduğu Nicomedia şehrine eşinin ismini vermiştir. Giderek yükselen Bitinya Krallığı'nın merkezi Nikomedia, büyük Helenistik şehir olur. MÖ. 91-94 yıllarında Romalılara bağışlanır. M.S. 284 yılında imparator Dıokletıonus, Nikomedıa'yı yeniden başkent yapar. Onun zamanında Nikomedia; Roma, Antakya, İskenderiye'den sonra dünyanın dördüncü büyük şehridir. Roma İmparatorluğu bölündükten sonra ise Bizans yönetimine geçen Nicomedia, 11. yy.'ın son çeyreğinde Selçuklular tarafından zaptedilir. I. Haçlı Seferinde düşen Nikomedia, bir süre Latinlerin işgalinde kaldıktan sonra tekrar Selçuklulara geçer. Ardından, 1338'de Osmanlı Devleti'ne dahil olmuştur.

Kocaeli Üniversitesi bünyesinde açılan Arkeoloji bölümü ile izmit'in bu pek bilinmeyen tarihi Körfez'in karanlık sularından yavaş yavaş su yüzüne çıkmaktadır.

Kaynaklar

* Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Nicomedia ilgili konular

 • Kocaeli tarihi

  Kocaeli’nin tarihi Frikyalılara dayanır. M.Ö.
 • Sakarya tarihi

  Sakarya ilinin bilinen târihi Hititlerle başlar. Anadolu’da ilk siyâsî birliği kuran Hititler, bu bölgeyi sınırları içinde bulundurmu
 • Hatay tarihi

  Hatay, Hititlerin bir toprağıydı Hitit imparatorluğunun yıkılışından az önce bu bölgede bağımsız bir Hitit devleti kuruldu. Başkenti Ze
 • Helen Medeniyeti

  Değişik manaları vardır: Osmanlı Türk imparatorluğu'nda başta Padişah ve vezirler olmak üzere devlet ileri gelenlerinin meydana getirdiği v
 • Akyazı, Sakarya

  Akyazı, Sakarya ili ilçesi.
 • Gebze, Kocaeli

  Gebze, (antik adları: Dakibyza ve Libyssa), Kocaeli'nin bir ilçesi. Marmara Bölgesi'nin en büyük sanayi kentlerinden biridir.
 • İzmit, Kocaeli

  İzmit, Türkiye'nin Kocaeli ilinin bir ilçesi. İzmit Körfezi'nin doğu kıyısında, Marmara Bölgesi'nin Çatalca-Kocaeli bölümünde yer almakt
 • I. Zipoites (Bitinya)

  I. Zipoites (Bitinya) (Yunanca: Zιπoίτης veya Zιβoίτης ) (Hükümdarlık dönemi: MÖ 326 – MÖ 278) Bitinya krallığının ikinci bağ
 • Nikomedia

  Nikomedya (Yunanca: Νικομήδεια, günümüz Türkiye'sinde İzmit) Marmara Denizi'ne açılan İzmit Körfezi'nin ucunda Bitinya kralı I. Ni