Nippur

Kısaca: Nippur, bugün Niffer ya da Nuffar, Irak`ın güneydoğu kesiminde antik kent.Bir devlet merkezi olmamakla birlikte, Mezopotamya`nın dinsel yaşamında belirleyici bir rol oynamıştır. ...devamı ☟

Nippur
Nippur

Nippur, bugün Niffer ya da Nuffar, Irak`ın güneydoğu kesiminde antik kent.Bir devlet merkezi olmamakla birlikte, Mezopotamya`nın dinsel yaşamında belirleyici bir rol oynamıştır.

Sümer efsanelerine göre Tanrı Enlil (Akad dilinde Bel) bu kentte yaşamıştı.Nippur`da toplanan tanrılar meclisinin kararlarını insanlara bildiren Enlil, aynı zamanda gücün de temsilcisiydi.Bir başka inanca göre de Enlil insanı Nippur`da yaratmıştı.Ülkeyi ele geçiren her kral, Enlil`in kutsal yönetme gücüne sahip olabilmek için törenler yaparak kendini kutsamaya çalışırdı.Bu nedenle, Mezopotamya`yı hangi hanedan yönetirse yönetsin, Nippur ve kentteki Enlil Tapınağı kutsallığını korurdu.

ABD`li uzmanlar Mezopotamya`daki ilk arkeolojik kazılarını 1889-1900 arasında Nippur`da yürüttüler; 1948`de bu çalışmaya yeniden döndüler.Kentin doğusunda ortaya çıkarılan Sümer tabletleri nedeniyle bu yöreye katipler mahallesi adı verildi.Nippur kazıları, Sümer yazısıyla ilgili bilgilerin temel kaynağını oluşturdu.1990`daki kazılarda Şifa Tanrıçası Bau`ya (Gula) adanmış büyük bir tapınağa rastlandı.

Kentin Tarihöncesine ilişkin çok az bilgi bulunmakla birlikte, MÖ 2500`de bugün yıkıntılarının kapladığı alana yayılmış olduğu ve surlarla çevrildiği sanılmaktadır.Daha sonra Ur`un 3. sülalesinin ilk kralı Ur-Nammu (MÖ 2112-2095) Enlil Tapınağı`nı bugünkü biçimine getirdi, duvarlarla çevrili bir avluda bir ziggurat ve tapınak yaptırdı.

Enlil Tapınağı`yla çevresindeki duvarların üstüne daha sonraları Part yapıları kuruldu.MS 3. yüzyılda gerileyen kent, 12 ya da 13. yüzyılda tümüyle terk edildi.

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konular

irak kültür mezopotamya

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Mezopotamya mitolojisi
2 yıl önce

ana merkezi olurdu. Bu kentlerin içinde en çok öne çıkanı Nippur olmuştur, zira Nippur'da ana tapınağı bulunan tanrı Enlil'dir ki Enlil erken dönem hariç...

Mezopotamya mitolojisi, An, Annuna, Anunnaki, Arap mitolojisi, Asur, Babil, Babil mitolojisi, Elohim (tanrılar), Enki, Enkidu
Enlil
2 yıl önce

güçlerini de o yönetir; şimşekler fırtınalar, onun buyruğundadır. Karısı Ninlil ya da Belit'le birlikte Elam dağlarında oturur. Nippur sunağı ona adanmıştır....

Enlil, Annuna, Anu, Arap mitolojisi, Babil mitolojisi, Elohim (tanrılar), Enki, Gılgamış Destanı, Mezopotamya, Mezopotamya mitolojisi, Mitoloji
Sümerce
3 yıl önce

bilim adamları Sümercenin Güney Mezopotamya'nın küçük bir bölgesi olan Nippur ve çevresinde MÖ 1700'e kadar konuşulmaya devam ettiğini söyleseler de,...

Sümerce, Dil, Leonard Woolley, Mezopotamya, Osman Nedim Tuna, Ses, Sümer ve Türk Dillerinin Tarihİ® İlgisi ve Türk Dilinin Yaşı Meselesi (kitap), Sümerler, Taslak, Jules Oppert, Louis Huot
Ur-Nammu
3 yıl önce

yer alır. Sonuçta Nippur'daki taç giyme töreninde önemli bir bölgesel (Ur, Eridu ve Uruk) hükümdar olarak tanındı ve Larsa, Nippur, Kiş, Adab ve Umma'da...

El-Kadisiye (il)
6 yıl önce

Eyalet merkezi Divaniye kentidir. 1980'lerde kazılmaya başlayan Sümer kenti Nippur'un kalıntıları Divaniye'nin kuzeybatısında yer alır. Nüfus: 670.000....

Mezopotamya
2 yıl önce

dönemlerde Sümerlerin baş tanrısı konumundaki Enlil'in tapınağı Nippur'da idi bu nedenle Nippur Sümerlerin dini başkenti sayılırdı. MÖ 2400-2350 yıllarında...

Mezopotamya, 1. Dünya Savaşı, 1258, 1508, 1534, 1535, 1920, 1961, 2006, 3. Ur Sülalesi, 7. yüzyıl
Sümerler
3 yıl önce

küçük olan yaklaşık 35 büyük şehir ve kasaba vardı. Bunlar arasında Kiş, Nippur, Zabalam, Umma, Lagaş, Eridu, Uruk ve Ur sayılabilir. MÖ 4000 yılları başlarında...

Sümerler, Akadlar, Akkad dili, An, Anaerkil, Anu, Aritmetik, Astronomi, Asur, Asur Kralları, Asuroloji
Enki
2 yıl önce

Sanatlarının Eridu'dan Uruk'a Aktarılışı Enki ve Eridu: Su Tanrısı'nın Nippur'a Yolculuğu Bu mitlerde anlatılan öyküler belli değişikliklerle Asur, Elam...

Enki, Annuna, Anu, Arap mitolojisi, Asur, Babil mitolojisi, Elam, Elohim (tanrılar), Enlil, Eridu, Gılgamış Destanı