Nistagmus

Kısaca: Nistagmus bir gözün veya iki gözün irâde dışı ritmik hareketlerine verilen isim. Nistagmus, düz karşıya bakma durumunda, sağa, sola, yukarıya, aşağıya ve çapraz bakış gibi herhangi bir bakış pozisyonlarında da olabilir. Hareketler ya sarkaç biçimi, eşit hızla gidip gelen veya sıçrayıcı biçimde, yavaş; hızı bir yöne veya hızlı gidişi gözün orijinal durumuna doğru olan biçimde olur. ...devamı ☟

nistagmus
Nistagmus

Nistagmus bir gözün veya iki gözün irade dışı ritmik hareketlerine verilen isim. Nistagmus, düz karşıya bakma durumunda, sağa, sola, yukarıya, aşağıya ve çapraz bakış gibi herhangi bir bakış pozisyonlarında da olabilir. Hareketler ya sarkaç biçimi, eşit hızla gidip gelen veya sıçrayıcı biçimde, yavaş; hızı bir yöne veya hızlı gidişi gözün orijinal durumuna doğru olan biçimde olur. Mekanizma tam olarak bilinmemektedir. Nistagmus hareketleri dikey, yatay, çapraz, dairevi veya bunların birkaçının bileşiminden meydana gelebilir.

Göz hareketleriyle ilgili olan ve nistagmus yapabilen sebepler şu yerlerde bulunabilir:

1. İçkulakta, labirent denen yerde nistagmus.

a. Baş pozisyonuna bağlı dönerek olan göz hareketleri.

b. Âni hızlanma veya yavaşlama sırasında iç kulaktaki yarım daire kanallarının yol açtığı göz hareketleri.

2. Gözü hareket ettiren göz dışı kasların beyindeki idare merkezlerindeki bağlantı mekanizması yani, iki gözün birlikte hareketlerini idare eden mekanizma veya tesbit (bakılan cisme gözlerin yönelmesi) refleksi adı verilen ve retina, görme yolları, beyin sapı, beyinciği tutan mekanizma bozuklukları, nistagmus üzerinde tam bilinmemekle beraber tesirli olabilirler.

Nistagmusta, gözler devamlı hareket halinde olduğundan tesbit iyi olamadığı için, görme derecesi düşüktür. Hastaların bazıları, baktıkları cismin hareketliliğinden yakınırlar. Bu şikayet, labirent hastalıkları veya nistagmusun aniden, ortaya çıktığı ergin kişilerde daha barizdir. İki tip nistagmus vardır:

(1) Normal nistagmus:

(a) Bakış hareketlerinin uç noktasında;

(b) Hareket halindeki bir cismi takip anında görülen,

(c) İç kulakta yarım daire kanallarının sıcak veya soğuk su ile uyarılması halinde.

(2) Patolojik (hastalık sonucu) nistagmus.

(a) Doğuştan: Hissi bozukluk

Hareket bozukluğu


Gizli nistagmus


(b) 4-12 aylık bebeklerde görülen dikey veya asimetrik, yatay, sarkaçvari nistagmus.

3. Sinirsel bozukluklara bağlı nistagmus.

a. Sonradan olan sarkaçvari veya sıçrayıcı nistagmus.

b. Göze ait titreşim.

c. Tahterevalli nistagmus (“see-saw” N.)

d. Beyin sapının üst bölüm hastalıklarında olan, büzüşme nistagmusu. Göz yukarı ve içe baktırılınca kapaklarda büzüşme ve nistagmus meydana gelir.

4. Yukarı bakışta nistagmus.

5. Bakış nistagmusu: Bakış felcinin ilk belirtisi yahut geçirilmiş felcin belirtisi olarak görülür. Bir bakış pozisyonunda veya birden fazla pozisyonda ortaya çıkabilir.

6. İstemli ve histerik nistagmus.

misafir - 7 yıl önce
benim kızımda nistagmus var 3 aylıkken farkettik çaresi yok diyorlar.kızım 10 yaşında çok üzlyorum

Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Nistagmus
1 yıl önce

patolojik ve fizyolojik nistagmus olmak üzere 2 tip nistagmus vardır. Bunların da kendi içinde varyasyonları mevcuttur. Nistagmus; göz hastalıkları, konjenital...

Robert Bárány
5 yıl önce

hastalarında vertigo ve nistagmus (istemsiz göz hareketi) deneyimliyordu. Sıvıyı ısıttığında hastalarda ters yönde nistagmus oluştuğunu gördü. Barany...

Tiyamin
1 yıl önce

Hastalarda ataksi, spastik parapleji, mental konfüzyon, apati, hafıza kaybı, nistagmus gibi bulgular görülür. Ensefalopati tiyamin verilmesi ile gerilerken,...

Tiyamin, 1926, Akson, Amino asit, Askorbik asit, B vitamini, Beriberi, Beriberi hastalığı, Biyotin, D Vitamini, Depresyon
Albinizm
1 yıl önce

içermeyen gözler ışığa duyarlıdır; hastalarda fotofobi (ışıktan etkilenme), nistagmus ve görme bozuklukları belirlenir. Albinizm ender de olsa, zeka geriliği...

Akşınlık, Ağ tabaka, Beyaz, Deri, Genetik, Göz, Hastalık, Hayvan, Işık, Kıl, Kırmızı
Sjögren-Larsson sendromu
5 yıl önce

göz bulguları retinada pigmenter değişiklikler, retinal birikimler, görme keskinliğinde kısıtlılık, nistagmus, myopi, astigmatizma oluşabilmektedir....

Sjögren-Larsson sendromu, 1957, Diş, Eklem, Hastalık, Kas, Retina
Apl.de.ap
5 yıl önce

etti. Öncelikle 11 yaşında ABD'ye gözdeki istemdışı hareketlere yol açan nistagmus hastalığına çare bulmak gelen sanatçı, bu sırada Disneyland'ı ziyaret...

Wernicke Korsakoff sendromu
1 yıl önce

ensefalopatisinde 3 temel bulgu vardır; (i) konfüzyon ya da amnezi, (ii) nistagmus ya da oftalmopleji, (İİİ) ataksi. Bunlara, zamanla B1 vitamini (tiamin)...

Vestibülokoklear sinir
1 yıl önce

kaybı Vertigo Hareket algısının bozulması Karanlık alanlarda denge kaybı Nistagmus Hareket hastalığı Hareketle değişen kulak çınlaması Vestibulokohlear sinir...