Genel olarak, düzgü; ölçü için kullanılan standart birim. Her tür yargının zımnen ya da açıkça kendisine dayandığı ilke, model; Bir sosyal grubun kendisi için ilke edindi­ği ve grup üyelerinin eylemlerini yönlendi­ren davranış kuralları bütünü.

NORM (almanca) türkçe anlamı
1. i. norm (f)
NORM (inglizce) türkçe anlamı
2. i. norm
3. standart
4. örnek
5. model
6. tip
NORM (türkçe) anlamı
7. kural olarak benimsenmiş
8. yerleşmiş ilke ya da yasaya uygun durum
düzgü.
NORM (türkçe) anlamı
9. Kural olarak benimsenmiş
10. yerleşmiş ilke veya kanuna uygun durum
11. düzgü
12. 2. anlamı (i.) belirli bir grup için tipik sayılan model veya standart
13. norm
14. örnek
15. istatistikte en çok elde edilen değer
16. (fels.) düstur
17. düzgü.
18. ölçü/norm
19. 3. anlamı örnek. numune. tip. fels. ilke. ölçü. düzgü. norm.
20. 4. (i.) görgü kuralları
21. adabımuaşeret
22. davranış bilgisi
23. topluluk töresi.,görgü.
24. 5. standart.
1.
Norm tanım:
Kelime: norm
2. Söyleniş: 'norm
3. İşlev: noun
4. Kökeni: Latin norma
5. literally
6. carpenter's square
7. 1 : an authoritative standard : MODEL
8. 2 : a principle of right action binding upon the members of a group and serving to guide
9. control
10. or regulate proper and acceptable behavior
11. 3 : AVERAGE: as a : a set standard of development or achievement usually derived from the average or median achievement of a large group b : a pattern or trait taken to be typical in the behavior of a social group c : a widespread practice
12. procedure
13. or custom : RULE standing ovations became the norm
14. 4 a : a real-valued nonnegative function defined on a vector space and satisfying the conditions that the function is zero if and only if the vector is zero
15. the function of the product of a scalar and a vector is equal to the product of the absolute value of the scalar and the function of the vector
16. and the function of the sum of two vectors is less than or equal to the sum of the functions of the two vectors
17. specifically : the square root of the sum of the squares of the absolute values of the elements of a matrix or of the components of a vector b : the greatest distance between two successive points of a set of points that partition an interval into smaller intervals
18. synonym see AVERAGE
19. ,n. standard
20. quota
21. rule
22. type of mathematical function
23. n. norm
24. standard
25. quota
26. rule
27. v. standardize
28. normalize
29. establish standards
set basic rules and protocols,
NORM (türkçe) ingilizcesi
30. n. standard
31. quota
32. rule
33. type of mathematical function
34. n. norm
35. standard
36. quota
37. rule
38. v. standardize
39. normalize
40. establish standards
set basic rules and protocols,
Norm (almanca) ingilizcesi
41. n. standard
42. quota
43. rule
44. type of mathematical function,
NORM (türkçe) fransızcası
1. norme [la]
2. standart [le]
NORM (türkçe) almancası
1. n. Norm
2. Regel
Norm (ingilizce) italyancası
1. s. norma
2. regola
3. modello
4. standard
5. tipo
6. (Econ) minimo di produzione
Norm (ingilizce) ispanyolcası
1. s. norma
2. regla
Norm (ingilizce) portekizcesi
1. s. norma
2. lei
3. regra
4. modelo
Norm (ingilizce) flemenkcesi
1. zn. standaard
2. norm
3. standaardmaat
4. regel
5. patroon

Norm hakkında detaylı bilgi

Genel olarak, düzgü; ölçü için kullanılan standart birim. Her tür yargının zımnen ya da açıkça kendisine dayandığı ilke, model;  Bir sosyal grubun kendisi için ilke edindi­ği ve grup üyelerinin eylemlerini yönlendi­ren davranış kuralları bütünü.
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Norm Fisher

'''Norm Fisher'''; (d. 22 Ekim 1963, Alberta, Kanada) Kanadalı bass gitarist, müzisyen.

NORM Eğitim Danışmanlık Derneği

NORM Eğitim Danışmanlık Derneği

Norm Ender

Ender Eroğlu, Türk rap dünyasında tanınan ve bilinen adıyla Norm Ender ( d. 25 Mart 1985 ) Türk rap müzik şarkcısıdır.

Norm Fazlası

Norm fazlası, kamuda ihtiyaç duyulan personelin arzdan fazla sayıda olması durumuna verilen genel ad.