Oksidasyon

Kısaca: Oksidasyon ya da yükseltgenme, elektronların bir atom ya da molekülden ayrılmasını sağlayan kimyasal tepkimedir. ...devamı ☟

Oksidasyon ya da yükseltgenme, elektronların bir atom ya da molekülden ayrılmasını sağlayan kimyasal tepkimedir.

Bir elementin, kimyasal reaksiyonda elektron alması olayına ``indirgenme`` denir. İndirgenme olayına reduksiyon, yükseltgenme olayına da oksidasyon denir. Reaksiyonda elektron vererek yükseltgenen element karşısındakini indirgediği için ``indirgen``, elektron alarak indirgenen element karşısındakini yükseltgediği için ``yükseltgen`` olarak tanımlanır.

  • \mathrm
Oksidasyon: A maddesi bir elektron verir


  • \mathrm
reduksiyon: B maddesi bir elektron alir


  • \mathrm
redoks: A maddesi bir elektron B maddesine verir


Eğer elektron alan yani indirgenen element serbest (nötr) halde ise, eksi değerlikli olur. Serbest halde değil de (+) değerlikli iyon halinde ise, aldığı elektron sayısı kadar değerliği azalır. Buna karşılık elektron veren element, nötr halde ise + değerlikli olur, iyon halinde ise verdiği elektron sayısı kadar değerliği artar.

\mathrm
hidrojen + oksijen → hidrojenoksit (su)


Bu reaksiyonda oksijen, indirgenmiş, yani hidrojenden elektron almış ve sıfır değerlikli halden (2-) değerlikli hale geçmiştir. Hidrojen ise 1 elektron vererek +1`e yükseltgenmiştir.

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Yükseltgenme
2 yıl önce

Oksidasyon ya da yükseltgenme, elektronların bir atom ya da molekülden ayrılmasını sağlayan kimyasal tepkimedir. Bir elementin, kimyasal reaksiyonda elektron...

Elektrokimyasal potansiyel dizisi
6 yıl önce

Eº = 3.05 V (oksidasyon potansiyeli) F2 + 2 e– → 2 F– ........Eº = 2.87 V (redüksiyon potansiyeli) reaksiyonlarında, lityumun oksidasyonu ve florun redüksiyonu...

Elektrokimyasal potansiyel dizisi, Atom, Flor, Lityum, Molekül, Termodinamik, Referans elektrodu, Standart hidrojen elektrodu
Redoks
3 yıl önce

Medyayı oynat Redoks (indirgeme-oksidasyon, telaffuz: /ˈrɛdɒks/ redoks or /ˈriːdɒks/ reedoks ) atomların oksidasyon durumlarının değiştiği bir tür kimyasal...

Redoks, Atom, Bromometri, Elektron, Flor, Hidrojen, Kimyasal tepkime, Krom, Manganometri, Molekül, Serimetri
Disproporsiyonlaşma
6 yıl önce

elektron alan ve veren aynı atom ise; ortalama bir oksidasyon basamağında bulunan element, iki ayrı oksidasyon basamağına geçer. Örnek olarak; Hg22+ + 2OH-...

Disproporsiyonlaşma, Atom, Civa, Elektron, Element, Kimya, Klor, Redoks, Taslak, İyon, Oksidasyon basamağı
TiAlN
6 yıl önce

filmlerinin yüksek sıcaklıklarda oksidasyon dirençlerini test etmişler ve Al ilave edilmiş TiN ve TiC filmlerinin oksidasyon dirençlerinde kayda değer bir...

Melanozom
6 yıl önce

üretilmesinde görev alan bu ve diğer enzimlerin yokluğu akşınlık(albinizm) hastalığına yol açar. Tirozin + tirozinaz → DOPA → oksidasyon polimerizasyon → melanin...

Melanozom, Akşınlık, Aminoasit, Enzim, Hayvanlar alemi, Hücre, Işık, Melanin, Oksidasyon, Organel, Pigment
Engelleyici
6 yıl önce

inhibisyon veya engelleyici şu anlamlara gelebilir: Korozyon inhibitörü, metal oksidasyon hızını azaltan bir madde İnhibisyon Teorisi, zihinsel bir görevin performansı...

Propan
3 yıl önce

ve propilen glikol gibi birçok maddenin elde edilmesinde kullanılır. Oksidasyon ile, propil alkole, propionaldehide ve propiyonik aside yükseltgenebilir...

Propan, Aseton, Bütan, Doğal gaz, Erime noktası, Etilen, Gaz, Hidrojen, Hidrokarbonlar, Karbon, Kaynama noktası