Onkogen

Onkogen, kontrolünü kaybetmiş protein kodlayan genlerdir ve kanser gelişiminin başlangıcında rol oynar.

Onkogen, kontrolünü kaybetmiş protein kodlayan genlerdir ve kanser gelişiminin başlangıcında rol oynar. Proto-onkogen ise mutasyonlar veya artmış gen ekspresyonu nedeniyle onkogene dönüşebilen, normal genlerdir. Proto-onkogenler, hücre büyümesi ve farklılaşmasını düzenleyen proteinleri kodlar. Tarihçe İlk onkogen 1970 yılında keşfedilmiştir ve src olarak adlandırılmıştır (sarc olarak telafuz edilir, kelimenin kökeni sarcomadan gelmektedir. 1976 yılında, J. Michael Bishop ve Harold E. Varmus adlı doktorlar onkogenlerin hasarlı proto-onkogenler olduğunu kanıtlamış ve insanlar dahil birçok organizmada var olduklarını bulmuşlardır. Bishop ve Varmus bu buluşları nedeniyle 1989 yılında Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü'ne nail görülmüşlerdir. Ayrıca bakınız * Tümör baskılayıcı gen * Apoptozis * Kanser

Kaynaklar

Kaynaklar

Vikipedi
...

Okuma Önerileri

Kanser
2 yıl önce

Kanser vücut hücrelerinin kontrolsüz bir şekilde üremeleri ile meydana gelen bir hastalıktır. Hücreler henüz tam bilinmeyen bir nedenle, kont

Kanser, Akciğer, Akciğer Kanseri, Alternatif Tıp, Apoptoz, Biyopsi, Cerrahi, Deri, Dil, Gırtlak, Kalınbağırsak Kanseri
Ras
3 yıl önce

RAS veya Ras şu anlamlara gelebilir:

Kromozom 3
3 yıl önce

Kromozom 3; 22 çift otozomal insan kromozomlarından 3. olanıdır. İnsanlarda normalde bir çift halinde bulunur.

Kromozom 3, DNA, Delesyon, Diabet, Duplikasyon, Gen, Glokom, Gonozomlar, Hücre, Kalp, Kromozom
Transkripsiyon faktörü
3 yıl önce

Moleküler biyolojide bir transkripsiyon faktörü genlerin transkripsiyonunu düzenlemek için DNA üzerinde belli bir diziye bağlanabilen bir prote

Transkripsiyon faktörü, Akış aşağı ve akış yukarı (DNA), Apoptoz, Candida albicans, DNA, Digital object identifier, Diyabet, Fosforilasyon, Gen, Histon, Hücre zarı
Kaveola
3 yıl önce

Biyolojide kaveola, plazma membranının invajinasyonlarina (hücre içine doğru girinti) verilen isimdir. Bu bölgeler sinyal iletiminde büyük ön

Onkogen
2 yıl önce

Onkogen, kontrolünü kaybetmiş protein kodlayan genlerdir ve kanser gelişiminin başlangıcında rol oynar.

Proto-onkogen
1 yıl önce

Onkogen, kontrolünü kaybetmiş protein kodlayan genlerdir ve kanser gelişiminin başlangıcında rol oynar. Proto-onkogen ise mutasyonlar veya artm

Protoonkogen
3 yıl önce

Onkogen, kontrolünü kaybetmiş protein kodlayan genlerdir ve kanser gelişiminin başlangıcında rol oynar. Proto-onkogen ise mutasyonlar veya artm

Ras (protein)
3 yıl önce

Ras bir proto-onkogen ailesi adı ve bunları kodlayan genin adıdır.

Gen duplikasyonu
3 yıl önce

Gen duplikasyonu (veya kromozom duplikasyonu veya gen amplifikasyonu veya gen ikilenmesi), içinde bir gen bulunan bir DNA bölgesinin herhangi şekil

...

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.