Onkogen

Kısaca: Onkogen, kontrolünü kaybetmiş protein kodlayan genlerdir ve kanser gelişiminin başlangıcında rol oynar. ...devamı ☟

Onkogen, kontrolünü kaybetmiş protein kodlayan genlerdir ve kanser gelişiminin başlangıcında rol oynar. Proto-onkogen ise mutasyonlar veya artmış gen ekspresyonu nedeniyle onkogene dönüşebilen, normal genlerdir. Proto-onkogenler, hücre büyümesi ve farklılaşmasını düzenleyen proteinleri kodlar. Tarihçe İlk onkogen 1970 yılında keşfedilmiştir ve src olarak adlandırılmıştır (sarc olarak telafuz edilir, kelimenin kökeni sarcomadan gelmektedir. 1976 yılında, J. Michael Bishop ve Harold E. Varmus adlı doktorlar onkogenlerin hasarlı proto-onkogenler olduğunu kanıtlamış ve insanlar dahil birçok organizmada var olduklarını bulmuşlardır. Bishop ve Varmus bu buluşları nedeniyle 1989 yılında Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü'ne nail görülmüşlerdir. Ayrıca bakınız * Tümör baskılayıcı gen * Apoptozis * Kanser

Kaynaklar

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Ras (protein)
3 yıl önce

G-Proteini türünde bir proto-onkogen ve bunu kodlayan genin adıdır. RAS onkogenleri, birbirleriyle ilişkili beş onkogenden oluşan bir gruptur. Bu aileye...

Gen ürünü
6 yıl önce

anlamak için de kullanılmaktadır. Aşırı miktardaki gen ürünü kansere yol açan onkogen etkinliği gibi hastalık yapıcı alellerle ilişkilendirilmektedir....

Ras
3 yıl önce

Alman filolog Ras Tanura, Suudi Arabistan'da bir şehir Ras (protein) onkogen Renal arter stenozu, böbrek damarı tıkanıklığı tanımlayan tıbbi terim Renin-anjiotensin...

Tümör baskılayıcı gen
3 yıl önce

kontrolsüz büyümeye başlar. Bunun sonucunda kanser meydana gelir. Tümör baskılayıcı genlerden bazıları; TP53, Rb, APC, CD95. Hücre döngüsü Kanser Onkogen...

Kromozom 10 (insan)
6 yıl önce

PCDH15: protokaderin 15 PTEN: fosfotaz ve tensin homoloğu RET: ret proto-onkogen UROS: uroporphyrinojen III sentetaz Kromozom 10 üzerinde bulunan genlerle...

J. Michael Bishop
6 yıl önce

retroviral onkogenlerle ilgili yaptığı Nobel Ödüllü çalışmaları ile tanınır . 1980'lerde Harold E. Varmus ile yaptığı çalışmalarla bulunan ilk insan onkogeni olan...

Kromozom 11 (insan)
6 yıl önce

HMBS: hidroksimetilbilanesentetaz HRAS: v-Ha-ras Harvey rat sarkoma viral onkogen homolog KCNQ1: potasyum voltaj-kapı kanalı MEN1: multipl endokrin neoplazi...

Kromozom 17 (insan)
3 yıl önce

COL1A1: kollajen, tip I, alfa 1 ERBB: v-erb-b2 eritroblastik lösemi viral onkogen homolog 2 FLCN: follikulin GALK1: galaktokinaz 1 GFAP: glial fibrilli asidik...