Orijin

Kısaca: orijin bir koordinat sisteminde eksenlerin çakıştığı noktanın adıdır. ...devamı ☟

orijin bir koordinat sisteminde eksenlerin çakıştığı noktanın adıdır. En sık kullanılan sistemler iki boyutlu (düzlemsel) ve üç boyutlu (hacimsel) öklidyen sistemlerdir ve sırasıyla iki ve üç dik eksene sahiptirler. Orijin bu eksenlerin her birini pozitif ve negatif yarıları olarak ikiye böler. Böylece noktaların poziyonu sayılar koordinatlarıyla belirtilebilir. Orijin'in koordinatları her zaman tümüyle sıfırdır. Örneğin iki boyutlu bir sistem için (0,0) veya üç boyutlu bir sistem için (0,0,0).

Orijin

Türkçe Orijin kelimesinin İngilizce karşılığı.
origin.

Orijin

başlangıç, köken, aygıt.

Orijin

Türkçe Orijin kelimesinin Almanca karşılığı.
das Origin, der Ursprung

Orijin

Köken, öz

misafir - 8 yıl önce
Analitik geometride x-y eksenin 0 diye gösterilen noktanın ismi de denir

Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Sıfır noktası
3 yıl önce

Matematikte sıfır noktası (orijin) düz uzayda O harfi ile gösterilen özel bir noktadır. Kartezyen eksenler sisteminde eksenlerin kesiştiği nokta sıfır...

Kozmik Orijin Spektrografisi
6 yıl önce

Kozmik Orijin Spektrografisi (Cosmic Origins Spectrograph, COS) Mayıs 2009'daki (STS-125) sefer numaralı uzay mekiği yolculuğunda Hubble Uzay Telekopu'na...

Kosinüs
3 yıl önce

kısaltmasıyla ifade edilir. Merkezi orijin olan 1 birim yarıçaplı çember üzerindeki bir noktanın x eksenine göre koordinatıdır. Orijinden noktaya çizilen bir doğrunun...

Kosinüs, Açı, Dönüşüm formülleri, Hipotenüs, Matematik, Sinüs, Tanjant, Taslak, Trigonometri, Yarıçap, Çember
Tanjant
3 yıl önce

Tanjant, trigonometrik bir fonksiyondur. "tan" ile ifade edilir. Merkezi orijin olan, 1 birim yarıçaplı birim çemberdeki x=1 şeklinde y eksenine paralel...

Tanjant, Fonksiyon, Geometri, Orijin, Taslak, Trigonometrik
Replikasyon çatalı
3 yıl önce

tarafından oluşturulur. Öncelikle sentezin orijin noktasında oluşur ve replikasyon devam ettikçe orijinden itibaren zıt yöne doğru iki çatal olarak açılarak...

İkileşme çatalı, DNA ikileşmesi, Hidrojen bağı, Kromozom, Nükleotit, Replizom, Replikasyon orjini, Replikon, Yarı saklı çoğalma, DNA polimeraz, Helikaz
Logaritmik spiral
3 yıl önce

olmuştur. Logaritmik spiralin bulunduğu düzlemin ölçeğini değiştirmek, spirali orijin çevresinde döndürmekle aynı sonucu verir. n bir tam sayı olmak üzere, ölçeği...

Logaritmik spiral, Arşimet spirali, Böcek, Doğru, Euler sayısı, Evangelista Torricelli, Fraktal, Gerçel sayılar, Gökada, Hiperbolik spiral, Jakob Bernoulli
Üç boyutlu uzay
3 yıl önce

herhangi bir noktanın konumunu tarif etmek için, belli bir köşe sıfır noktası (orijin) olarak referans alınır ve noktanın konumu x, y, z eksenlerindeki üç sayı...

DNA replikasyonu
6 yıl önce

çatal, önce sentezin orijin noktasında meydana gelir ve replikasyon devam ettikçe ilerler. Replikasyon çift yönlü ise, orijinden itibaren zıt yöne doğru...