Oyak Bank

1984 yılında The First National Bank of Boston Merkezi İstanbul Şubesinin açılmasına izin verilmiş, Daha sonra Bakanlar Kurulunun...

Oyak Bank

1984 yılında The First National Bank of Boston Merkezi İstanbul Şubesinin açılmasına izin verilmiş, Daha sonra Bakanlar Kurulunun 1 Ağustos 1990 tarih ve 20592 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 13 Mart 1990 tarih ve 90/256 sayılı kararı uyarınca The First National Bank of Bostan A.Ş. kurulmuş, 9 Kasım 1990 tarihinde The Fist National Bank of Boston Merkezi İstanbul Subesi'ni tüm aktif ve pasifleriyle devralmıştır. Bankanın ünvanı 25 Aralık 1991 tarihinde Ticaret Sicilinde tescil ettirilerek "Türk Boston Bank A.Ş." olarak değişmiştir. Oyak Grubu, 1994 yılında, tüm hisseleri almasıyla birlikte bankanın tek sahibi olmuş, banka ünvanı 15 Mayıs 1996 tarihinde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanarak "Oyakbank A.Ş." olarak değiştirilmiş, ayrıca yabancı bankalar statüsünden özel sermayeli mevduat bankaları grubuna geçmiştir. Daha sonra, 3 Ocak 2002 tarih ve 24629 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan BDDK'nın 2 Ocak 2002 tarih ve 569 sayılı Kararı gereğince Sümerbank A.Ş., Oyak Bank A.Ş.'ye devredilmesine karar verilmiş, söz konusu devir ve birleşme işlemleri 11 Ocak 2002 tarihinde tamamlanmıştır.

İlgili konuları ara

Yanıtlar