Resmi Gazete

Kısaca: Resmi Gazete hükümet adına yayınlanan devlet gazetesi. Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını, hükümetin karar ve kararnamelerini, tüzük ve yönetmeliklerini, Anayasa Mahkemesi, Danıştay gibi bir kısım yüksek yargı organları ile bazı mahkeme kararlarını ve resmi kuruluş ilanlarını ilgililere ve halka duyurmak ve bunları yürürlüğe koymak üzere hükümet tarafından yayımlanan gazete. ...devamı ☟

Resmi Gazete Alm. Statsanzeiger (m), Gesetzblat (n), Fr. Journal (m), officiel, İng. Official newspaper. Hükümet adına yayınlanan devlet gazetesi. Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını, hükümetin karar ve kararnamelerini, tüzük ve yönetmeliklerini, Anayasa Mahkemesi, Danıştay gibi bir kısım yüksek yargı organları ile bazı mahkeme kararlarını ve resmi kuruluş ilanlarını ilgililere ve halka duyurmak ve bunları yürürlüğe koymak üzere hükümet tarafından yayımlanan gazetedir.

Kuruluşu 6 Haziran 1925'tir. 21 Haziran 1970 tarihine kadar resmi ve hatta tatil günleri dışında yayımlanmıyordu. Bu günden itibaren hergün çıkmaya başladı. Hatta bazı günler ilave baskılar bile yapılmaktadır. Aksama olmadan yayımlanmakta ve Başbakanlık Devlet Matbaasında basılmaktadır. 1964 yılında grev sebebiyle 20 gün (11761-11780 sayıları) TBMM ve Ankara Merkez Cezaevi matbaalarında basılmıştır.

Resmi Gazete'nin ilk adı, Ceride-i Resmiyye (Resmi Ceride) idi. Ancak Osmanlı Devletinde, Sultan İkinci Mahmud Han zamanında 1831 tarihinde Esat Efendi tarafından Takvim-i Vakayi adıyla haftada bir çıkıyordu. Resmi Gazete'nin başlangıcı bu tarih kabul edilmektedir. 1911'de çıkarılan bir kanunla, kanun ve nizamların (İstanbul'da yayımlanan) Takvim-i Vakayi'de yayınlanması esası” getirildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti ilk Ceride-i Resmiye'yi 7 Ekim 1920'de çıkardı. 133 kanun yayımdan sonra, 26 ay ara verildi. İkinci yayına başlama tarihi 13 Eylül 1923'tür. Ancak 40 sayı çıkarılmıştır.

Resmi Gazete, 6 Haziran 1925 tarihine kadar fasılalarla çıkarıldı. Ancak, 23 Nisan 1928'de kabul edilen 1322 sayılı “Kanunların ve nizamnamelerin yayın şekli ve meriyet tarihi” kanunuyla, 1911'de çıkan kanunun hükmü kaldırıldı. Resmi Gazete yayınına hukuki açıklık verilmiş oldu. Resmi Ceride adı, 17 Aralık 1927'deki 763 sayısından itibaren Resmi Gazete olarak değiştirildi.

Hazırlık ve basım

Resmi Gazete'nin hazırlanışı mevzuat bölümü ve ilan bölümü olmak üzere iki evreden oluşmaktadır.

Mevzuat bölümü, 23.5.1928 tarih ve 1322 sayılı "Kanunların ve Nizamnamelerin Sureti Neşir ve İlanı ve Meriyet Tarihi Hakkında Kanun" uyarınca, Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü'nde hazırlanmaktadır.

İlan bölümü, Resmi Gazete'de yayınlanması mecburi olan yargı, ihale ilanları gibi ilanları barındırmaktadır. Gazeteye ilan vermenin bedeli satır başına 10 TL'dir.

Basılma işlemi ise basılma emri verildikten sonra Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü'nce saat 23:00'dan sonra başlamaktadır.

Resmi Gazete, yılda 354 gün basılmakta olup, mükerrer sayılarla birlikte yaklaşık 410 sayı yayınlanmaktadır.

Abonelik

Resmi Gazete'ye yıllık abonelik bedeli KDV dahil 120 TL'dir. Resmi Gazete'nin PTT ile gönderilmesi halinde bu fiyat 195 TL olmaktadır. Resmi Gazete aboneleri istedikleri taktirde TBMM Tutanak Dergisi'ne hiçbir ücret ödemeden abone olabilmektedir. Resmi Gazete abone bedelleri doğrudan T.C.Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi veznesine yatırılabileceği gibi T.C. Ziraat Bankası'nın Dışkapı/Ankara Şubesindeki 3679775-5001 numaralı hesaba da havale edilebilir. Abone kaydı yapılabilmesi için vezne makbuzunun ibrazı veya banka dekont örneğinin abone açık adresini belirtilen bir yazı ekinde mutlaka T.C.Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi'ne gönderilmesi gereklidir. Abone bedeline ilişkin vezne makbuzunun veya banka dekont örneğinin içinde bulunulan ayın en geç yirmisine kadar işletmeye geçmesi halinde takip eden ayın başından itibaren Resmi Gazete aboneye gönderilmeye başlanır.

Resmi Gazete'ye yurt dışından abone olmanın bedeli ise uçak, posta ve KDV ücreti dahil 350$'dır.

Abone bilgisi

  • Abone sayısı: 5.458 (Ortalama)
  • Baskı sayısı: 8.200 adet (Ortalama)


Kaynak: Rehber Ansiklopedisi Vikipedi http://tr.wikipedia.org/wiki/T.C._Resm%C3%AE_Gazete

Linkler

http://www.resmigazete.gov.tr/ Resmi Gazete Web Sitesi

resmi gazete

Türkçe resmi gazete kelimelerinin İngilizce karşılığı.
n. gazette

resmi gazete

Türkçe resmi gazete kelimelerinin Almanca karşılığı.
n. Amtsblatt

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Resmî Gazete
6 yıl önce

elektronik veya her iki şekilde de yayımlanabilir. T.C. Resmî Gazete, Türkiye K.K.T.C. Resmî Gazete, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bundesgesetzblatt, Almanya...

T.C. Resmî Gazete
3 yıl önce

kez basılı olarak yayımlanan gazete, bu tarihten itibaren yalnızca elektronik ortamda yayımlanmaktadır. Resmî Gazete'nin hazırlanışı, mevzuat bölümü ve...

Zaman (Gazete)
6 yıl önce

Zaman, 1986-2016 yılları arasında Türkiye'de yayımlanan günlük ulusal gazete. Gazete, 3 Kasım 1986 tarihinde Fehmi Koru'nun yönetiminde yayın hayatına başlamıştır...

Zaman (gazete), 1986, A. Turan Alkan, Ahmet Turan Alkan, Akşam (gazete), Ali Bulaç, Ali Ural, Ali Çolak, Amerika, Avrupa, Aydınlık (gazete)
Elektronik gazete
6 yıl önce

nedeniyle basılı gazetelerden çok daha fazla okunmaktadır. Resmi olmayan rakamlara göre, uluslararası düzeyde yayın yapan elektronik gazete sayısı 20.000'e...

Hemşehri (Gazete)
3 yıl önce

İran’da yayımlanan günlük gazete. İmtiyaz sahibi Tahran Büyükşehir belediyesine ait olan bu gazete İran’da en çok okunan gazetelerden birisidir. Yaklaşık 250...

DV (gazete)
6 yıl önce

yayımlanan tabloid gazete. Vísir ve Dagblaðið gazetelerinin birleşmesiyle kurulmuştur. İzlanda standartlarına göre küçük boyutlarda sayılan gazete, editoryal...

Aydınlık (gazete)
6 yıl önce

Aydınlık gazetesinin kapağını basan dergi, bunun bir "veda" değil, "merhaba" olduğunu belirtmiştir. Aydınlık adıyla 1 Mart 2011'den itibaren günlük gazete olarak...

Aydınlık (dergi), 1968, Dergi, Doğu Perinçek, Fikret Otyam, Taslak, Türkçe, Vural Savaş, Emin Gürses
Nezavisimaya Gazeta
3 yıl önce

Nezavisimaya Gazeta, (Rusça: Независимая Газета; "Bağımsız gazete" anlamında), Rusya'da yayınlanan günlük gazete. 21 Aralık 1990 tarihinde yayınlanmaya...