Paraguay

Kısaca: Paraguay Cumhuriyeti Güney Amerika kıtasının ortasında bulunan ve kuzeybatıda Bolivya, kuzeydoğuda Brezilya, güneyde ve batıda Arjantin ile komşu olan bir devlet. Denize en yakın yeri 1600 km olan Paraguay, 19° 16’ ve 27° 35’ güney enlemleriyle 54° 16’ ve 62° 37’ batı boylamları arasında yer alır. ...devamı ☟

Paraguay
Paraguay

Paraguay HaritasıParaguay'ın konumu
Paraguay'ın konumu
Paraguay Cumhuriyeti, Güney Amerika'da bir alan ülkelerden biridir. Nüfusu yaklaşık 6,4 milyon kişi olan ülkenin başkenti Asunción kentidir. Ülke 1811 yılında bağımsızlığına kavuşmuştur. Güney Amerika kıtasının ortasında bulunan ve kuzeybatıda Bolivya, kuzeydoğuda Brezilya, güneyde ve batıda Arjantin ile komşu olan bir devlet. Denize en yakın yeri 1600 km olan Paraguay, 19° 16’ ve 27° 35’ güney enlemleriyle 54° 16’ ve 62° 37’ batı boylamları arasında yer alır.

Tarihi

Paraguay, 1515’te Diaz de Solis tarafından keşfedildiğinde ülke nüfusunu Guarani yerlileri meydana getiriyordu. 1535’te İspanyollar ülkeyi sömürgeleştirdiler. Paraguay, Peru genel valiliğine bağlandı. Ülkede altın veya gümüş olmadığından İspanyollar Paraguay’a pek önem vermediler. Çok içerde kalması sebebiyle, ülke geniş ölçüde muhtar bir yönetimle idare edildi. On sekizinci yüzyıl başlarında Paraguaylılar bağımsızlık için mücadeleye giriştiler. 1721’de başşehir Asuncion’da bir grup halk ilk defa ayaklandı. Hemen hemen bir asır sonra Paraguay, 1811’de bağımsızlığını ilan etti.

Paraguay, 1865’te komşusu Brezilya ile anlaşmazlık içinde olduğundan, bu devlete karşı kanlı bir savaşa girdi. Arjantin ve Uruguay Brezilya’ya yardım ederek üçlü bir ittifak kurdular. 1870’te savaş sona erdiğinde, binlerce Paraguaylı (ülke nüfusunun hemen hemen yarısı) ölmüştü.Paraguay bayrağı
Paraguay bayrağı
Chaco’da petrolün bulunması Paraguay’ı Bolivya’ya karşı yeni bir savaşa sürükledi. 1932’de patlak veren Chaco Savaşı 1935’te son buldu. Sonuçta; Bolivya, Paraguay’dan büyük ölçüde toprak kazandı. Savaştan sonra Paraguay 20 yıllık bir siyasi istikrarsızlık dönemine girdi. Bu dönemde hükümet çok defa el değiştirdi. 1954’ten itibaren General Alfredo Stroessner ülke yönetimini ele geçirdi. 1988 Şubatında General Andrés Rodriguez tarafından yapılan bir darbe ile devrildi. Mayıs ayında yapılan seçimleri kazanan Rodriguez Devlet başkanı oldu. 1 Mayıs 1993’te yapılan başkanlık seçimlerini Juan Carlos Wasmosy kazandı. Wasmosy aynı zamanda seçimle gelen ilk sivil cumhurbaşkanıdır.

Fiziki Yapı

Paraguay Nehri ülkeyi birbirinden oldukça farklı iki bölgeye ayırır: Kurak ve boş bir bölge olan Batı Paraguay ve Doğu Paraguay.

Doğu Paraguay’da arazi genellikle yeşil ve verimlidir. Burada ulaşımı engelleyen büyük dağlar yoktur. Arazi çapraz hatlar meydana getiren nehir ve akarsularla bölünmüştür. Başşehir Asuncion çevresinden itibaren, kırmızı topraklı tepeler doğuya doğru Brezilya sınırını kuşatır. Bu tepeler zengin ve iyi sulama imkanlarına sahip olan kuzey ve güneydeki ovalara doğru alçalırlar. Güneyde Parana Nehri Arjantin ile Paraguay arasında sınır meydana getirir.

Paraguay’ın yaklaşık üçte ikisi, Paraguay Nehrinin batı tarafında Chaco bölgesinde yer alır. Nehrin kenarında bataklık taşkın ovalarla başlayan bölge Bolivya sınırına yaklaştıkça kuraklaşır ve en batıda bir çöl haline döner. Bu bölgede Pilcamayo Nehri kuzeybatı-güneydoğu istikametinde Arjantin sınırı boyunca akarak Paraguay Nehrine karışır.

İklim

Paraguay’da senenin büyük bölümünde sıcak ve nemli bir iklim hüküm sürer. Fakat hazirandan itibaren ağustosa kadar, sıcaklık arasıra geceleri dondurucu hale gelir.

İlkbahar ve yaz aylarında (ekimden marta kadar) sıcaklıklar Asuncion’da 21° ila 32°C arasında değişir. Sonbaharda ve kışın (nisandan eylüle kadar) sıcaklık 10° ila 21°C arasındadır.

Tabii Kaynaklar

Batı Paraguay’ın kuzey ucunda ve güneyde Parana Nehri boyunca Cengel (sık ağaçlıklı orman) bulunur. Doğu Paraguay’da bitki örtüsü kaktüs, bodur ve sert odunlu ağaçlar, tanen ağacı ve sedirdir. Ülkedeki belli başlı vahşi hayvanlar jaguar, tapir, geyik, yabani domuzdur. Nehirlerde timsah öldürücü piraya ve çok çeşitli balık bulunur. Yılanlar, (boğa yılanı gibi) ekseriya 9 metreyi aşar. Ülkenin yeraltı zenginlikleri demir, manganez ve kireçtaşıdır.

Nüfus ve Sosyal Hayat

Yaklaşık 6,350,000 kişilik Paraguay nüfusunun % 95’ini İspanyollarla yerlilerin karışmasından meydana gelen melezler (mestizo) teşkil eder. Az sayıda Avrupalı, japon ve Brezilyalı göçmenler ve zenci azınlıklar vardır. Ülke nüfusunun % 90’dan fazlası Paraguay Nehrinin doğusunda, geri kalanı bu nehrin batısında yaşar. Latin Amerika ülkeleri arasında en düşük nüfus yoğunluklarından birine sahip olan Paraguay’da, kilometre kareye 10 kişi düşer.

Nüfusun % 40’ı şehirlerde yaşamakta olup, tek büyük nüfus merkezi yarım milyonluk başşehir Asuncion’dur. Ülkede doğum oranı binde 34, ölüm oranı binde 7, nüfus artış oranı % 27’dir.

Paraguay halkının % 97’si Roma Katoliğidir. Paraguay’da Guarani dili ve İspanyolca çeşit olarak halk tarafından kullanılmaktadır. Halkın çoğunluğu bu iki dili konuşmaktadır. İspanyolların sömürgeleştirdiği Amerika ülkeleri arasında sadece bu ülkede halkın çoğu iki dil kullanmaktadır.

Ülke nüfusunun % 82’si okuma-yazma bilmesine rağmen, üniversiteliler toplam nüfusun % 1’den daha azını meydana getirirler. Böyle bir durum yüksek okul bitirenlere yüksek kademelere gelme imkanını sağlamaktadır.

Siyasi Hayat

Paraguay, büyük ölçüde merkezi ve otoriter bir siyasi sisteme sahiptir. Ülke iki meclisli parlamenter bir sistemle idare edilir. Senatörler ve milletvekilleri beş yılda bir seçilir. Paraguay 19 idari bölgeye ayrılmış olup, Birleşmiş Milletlere üyedir. Hükümet bütçesinin % 15’i savunmaya ayrılmıştır. Paraguay'ın Senato (45 vekil) ve Temsilciler Meclisi'nden (80 vekil) oluşan iki odalı parlementosu vardır. Toplam 17.000 kişilik bir ordusu vardır.

Ekonomi

Paraguay ekonomisi, esas itibariyle tarıma dayanır. Çalışan nüfusun % 44’ü tarımla, % 34’ü sanayi ve ticaretle, % 22’si çeşitli hizmetlerde uğraşır.

Tarıma elverişli topraklarda iyi bir sulama sayesinde çok çeşitli bitkiler yetiştirirler. Belli başlı yetiştirilen bitkiler: Mısır, buğday, soya fasulyesi, yerfıstığı, tütün, turunçgil meyveleri, yerbamatê (Paraguay’a has bir çeşit çay), kahve, pirinç, pamuktur.

Hükümetin yabancı sermayeyi teşvik etmesi ve çeşitli baraj projeleriyle kullanılabilen enerjinin artırılması gıda, tekstil, kağıt, selüloz, kereste, çimento ve şeker sanayilerinin gelişmesini sağlamıştır. Makina, yakıt, yağlayıcı madde, alet ve araç ithalatındaki sürekli artış ekonominin modernleşmesine imkan vermektedir. Paraguay ençok Brezilya, Arjantin, ABD ve Almanya ile ticaret yapar. İhraç malları pamuk, soya fasulyesi, kahve, pirinç, sebze, et, tütün, ağaç gövdesi, yerbamaté ve tanendir.

Paraguay ulaşım imkanlarını arttırma çabası içindedir. Karayolları modernleştirilmektedir. 25.600 km’lik karayolunun ancak 2400 km’si asfaltlanmıştır. Parano-Paraguay suyolu, ulaşım yollarının en mükemmelidir. Asuncion’da açılan milletlerarası havaalanı ve devlet havayolları dünyanın diğer ülkeleriyle irtibatı temin etmektedir. İç havayolları, modernleştirilen karayolları iç kesimde gelişmeyi yavaş yavaş hızlandırmaktadır.

Paraguay

İngilizce Paraguay kelimesinin İspanyolca karşılığı.
s. Paraguay

Paraguay

İngilizce Paraguay kelimesinin Fransızca karşılığı.
n. Paraguay

Paraguay

İngilizce Paraguay kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Paraguay,Staat in Süd Amerika

Paraguay

İngilizce Paraguay kelimesinin İtalyanca karşılığı.
s. Paraguay (stato del sud America)

Paraguay

İngilizce Paraguay kelimesinin Portekizce karşılığı.
s. Paraguai (país situado na América do Sul)

Paraguay

i. Paraguay

Paraguay

Fransızca Paraguay kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. Paraguay, country in South America

Paraguay

Almanca Paraguay kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. country in South America

Paraguay

İspanyolca Paraguay kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. Paraguay, country in South America

Paraguay

Türkçe Paraguay kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. country in South America n. Paraguay, country in South America n. Paraguay, country in South America

Paraguay

Flemenkçe Paraguay kelimesinin İngilizce karşılığı.
npr. paraguay

Paraguay

İngilizce Paraguay kelimesinin Flemenkçe karşılığı.
npr. paraguay

Paraguay

n. country in South America n. Paraguay, country in South America n. Paraguay, country in South America

Paraguay

Flemenkçe Paraguay kelimesinin Fransızca karşılığı.
(aardrijkskunde) Paraguay (m)

Paraguay

Fransızca Paraguay kelimesinin Flemenkçe karşılığı.
(géographie) Paraguay (n)

Paraguay

Fransızca Paraguay kelimesinin Almanca karşılığı.
n. paraguay

Paraguay

Fransızca Paraguay kelimesinin İtalyanca karşılığı.
(géographie) Paraguay (m)

Paraguay

Fransızca Paraguay kelimesinin Portekizce karşılığı.
(géographie) Paraguai (m)

Paraguay

Fransızca Paraguay kelimesinin İspanyolca karşılığı.
(géographie) Paraguay (m)

Paraguay

Fransızca Paraguay kelimesinin Türkçe karşılığı.
[le] Paraguay

Paraguay

Almanca Paraguay kelimesinin Fransızca karşılığı.
n. paraguay (m)

Paraguay

Almanca Paraguay kelimesinin İtalyanca karşılığı.
n. paraguay (m)

Paraguay

Almanca Paraguay kelimesinin İspanyolca karşılığı.
n. paraguay (m)

Paraguay

Almanca Paraguay kelimesinin Türkçe karşılığı.
npr. Paraguay (n)

Paraguay

İtalyanca Paraguay kelimesinin Fransızca karşılığı.
(geografia) Paraguay (m)

misafir - 8 yıl önce
Şu anda ispanya ile 2010 dünya kupası çeyrek finalinde mücadele eden ülke. Bakalım yarı finale çıkabilecekler mi?

misafir - 8 yıl önce
Maalesef çıkamadı. Maçı 1-0 İspanya kazandı ve paraguay elendi.

Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Paraguay Haritaları

dunya uzerinde Paraguay nerede.png
dunya uzerinde Paraguay nerede.png
paraguay harita.jpg
paraguay harita.jpg
Paraguay siyasi harita 1998.jpg
Paraguay siyasi harita 1998.jpg

Paraguay Millî Futbol Takımı
6 yıl önce

Paraguay millî futbol takımı, Paraguay'ı uluslararası düzeyde temsil eden futbol takımıdır. Paraguay millî futbol takımı 1986, 1998, 2002 ve 2006'da olmak...

Paraguay Millí® Futbol Takımı, 11 Mart, 1919, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1929
Paraguay Kızılderilileri
6 yıl önce

Paraguay Kızılderilileri (İbyolca Los indios del Paraguay, indígenas del Paraguay), Paraguay'da yaşayan ve Gran Chaco, Güney Cone ve Amazonya kültür...

Paraguay guaranísi
6 yıl önce

Paraguay guaranisi, (İbyolca: guaraní paraguayo) Paraguay'ın para birimidir. ₲ işaretiyle gösterilir. Paraguay guaranisinin uluslararası kodu PYG'dir...

Paraguay Millî Basketbol Takımı
6 yıl önce

Paraguay millî basketbol takımı, Paraguay Basketbol Federasyonu tarafından yönetilen, Paraguay'ı uluslararası alanda temsil eden ve FIBA ile Uluslararası...

Paraguay pasaportu
6 yıl önce

Paraguay pasaportu, Paraguay vatandaşlarına yurt dışı seyahatleri için verilen belgedir. Paraguay pasaportu verildiği tarihten itibaren 5 yıl süreyle...

Paraguay 20 Yaş Altı Millî Futbol Takımı
6 yıl önce

Paraguay 20 yaş altı millî futbol takımı, 20 yaş altı seviyesinde Paraguay'ı temsil eden ve Paraguay Futbol Federasyonu tarafından yönetilen futbol takımı...

Paraguay Futbol Federasyonu
3 yıl önce

ˈfutβol] ya da İbyolca: APF) , Paraguay futbolunun yönetim organı. Görevleri, Paraguay'daki futbol liglerini ve Paraguay millî futbol takımını organize...

Paraguay bayrağı
3 yıl önce

Paraguay bayrağı ilk olarak 1842 yılında göndere çekilmiş, yıllar içerisinde bayrağın ortasında bulunan devlet armasında ve en-boy oranında yapılan değişiklikler...