Park

Park Halkın dinlenmesi, çocukların oynaması, boş zamanların değerlendirilmesi için kurulmuş, düzenli yerler. Bazı bölgeleri tahribattan korumak, içindekileri aynen muhafaza etmek ve turistik merkezler haline getirmek için kanun çıkarılmıştır. Bu kanunla koruma altına alınan yerlere Milli Park adı verilmiştir. İstanbul'daki Gülhane Parkı, Türkiye'nin en eski parkıdır. Bin dönümlük arazi üzerindeki park, Topkapı Sarayının bahçesiydi. Anadolu'nun pekçok vilayetinde bulunan parklara her sene ...

PARK (almanca) türkçe anlamı
1. i. park (m)
PARK (inglizce) türkçe anlamı
2. f. parketmek
3. koymaki. park
4. futbol sahası [brit.]
5. koruma altına alınmış arazi
6. otopark
7. spor alanı
PARK (türkçe) anlamı
8. Bir yerleşme merkezinde halkın gezip hava alması için düzenlenmiş ağaçlık ve çiçekli büyük bahçe
9. millet bahçesi:Park ismi de güzel ya
10. millet bahçesi uzunca ama daha güzel.- S. F. Abasıyanık. Otopark. Trafik zorunlulukları dışında durma biçimi. Cephane
11. makine veya otomobillerin bulunduğu yer.
12. 2. anlamı i.
13. f. park
14. umumi bahçe
15. ask. ordu mühimmatının biriktirildiği yer
16. lunapark
17. vahşi hayvanlar için çitle ayrılmış geniş saha
18. f. arabayı park etmek: A.B.D.
19. (argo) koymak
20. bir araya biriktirmek
21. park içine koymak. parking lot araba park yeri. p.
22. 3. anlamı park. yeşil alan. park etmek. koymak. bırakmak.
23. 4. park.
PARK (türkçe) anlamı
24. bir yerleşme merkezinde halkın gezip hava alması için düzenlenmiş ağaçlıklı ve çiçekli büyük bahçe
25. cephane
26. makine ya da otomobillerin bulunduğu yer.otopark.trafik zorunlukları dışında durma biçimi.
1. n. public garden
2. area of preserved land
3. parking lot (for cars)
4. moving of drive heads to a certain location in order that they will not damage the magnetic media when the heads shake (Computers)v. place a vehicle in a location for an extended period of timen. garden
5. public park
6. plot of ground for growing plants
7. area of preserved land
8. (Computers) moving of drive heads to a certain location in order that they will not damage the magnetic media when the heads shake
depot,
PARK (türkçe) ingilizcesi
9. n. public garden
10. area of preserved land
11. parking lot (for cars)
12. moving of drive heads to a certain location in order that they will not damage the magnetic media when the heads shake (Computers)v. place a vehicle in a location for an extended period of timen. garden
13. public park
14. plot of ground for growing plants
15. area of preserved land
16. (Computers) moving of drive heads to a certain location in order that they will not damage the magnetic media when the heads shake
depot,
Park (almanca) ingilizcesi
17. v. place a vehicle in a location for an extended period of time,

Park İngilizce anlamı ve tanımı

Park anlamları
    (noun) Any place where vehicles are assembled according to a definite arrangement
18. also
19. the vehicles.(v. t.) To bring together in a park
20. or compact body
21. as
22. to park artillery
23. wagons
24. automobiles
25. etc.(v. i.) To promenade or drive in a park
26. also
27. of horses
28. to display style or gait on a park drive.(v. t.) In oyster culture
29. to inclose in a park.(noun) A partially inclosed basin in which oysters are grown.(noun) A piece of ground inclosed
30. and stored with beasts of the chase
31. which a man may have by prescription
32. or the king's grant.(v. t.) To bring together in a park
33. or compact body
34. as
35. to park the artillery
36. the wagons
37. etc.(v. t.) To inclose in a park
38. or as in a park.(noun) A piece of ground
39. in or near a city or town
40. inclosed and kept for ornament and recreation
41. as
42. Hyde Park in London
43. Central Park in New York.(noun) A tract of ground kept in its natural state
44. about or adjacent to a residence
45. as for the preservation of game
46. for walking
47. riding
48. or the like.(noun) A space occupied by the animals
49. wagons
50. pontoons
51. and materials of all kinds
52. as ammunition
53. ordnance stores
54. hospital stores
55. provisions
56. etc
57. when brought together
58. also
59. the objects themselves
60. as
61. a park of wagons
62. a park of artillery.
Park tanım:
Kelime: park
63. Söyleniş: 'pä
64. rk
65. İşlev: noun
66. Kökeni: Middle English
67. from Old French parc enclosure
68. from Medieval Latin parricus
69. 1 a : an enclosed piece of ground stocked with game and held by royal prescription or grant b : a tract of land that often includes lawns
70. woodland
71. and pasture attached to a country house and is used as a game preserve and for recreation
72. 2 a : a piece of ground in or near a city or town kept for ornament and recreation b : an area maintained in its natural state as a public property
73. 3 a West : a level valley between mountain ranges b : an open space and especially a grassland that is often all or partly surrounded by woodland and is suitable for cultivation or grazing
74. 4 a : a space occupied by military animals
75. vehicles
76. or materials b : PARKING LOT
77. 5 : an enclosed arena or stadium used especially for ball games
78. 6 : an area designed for a specified industrial
79. commercial
80. or residential use amusement park industrial park mobile home park
81. - park·like /'pä
82. rk-lIk/ adjective
83.
Park ile eşanlamlı (synonym) kelimeler
Common
84. Commons
85. Green
86.
PARK (türkçe) fransızcası
1. parc [le]
2. jardin public
PARK (türkçe) almancası
1. n. Anlage
2. Park
Park (ingilizce) italyancası
1. s. parco pubblico
2. parco
3. riserva
4. parcheggio
5. (inform.) spostamento delle testine dell'unità disco ad un luogo preciso in modo da non ledere i dati magnetici nel rimuovere l'unità stessav. parcheggiare
6. (fam) mettere giù
7. posare
8. lasciare
9. (rifl) sedersi
10. prendere posto
11. racchiudere in un parco
12. (Artigl) parcare
13. sistemare in un parco
Park (ingilizce) ispanyolcası
1. s. parque
2. (inform.) cerramiento principal de la disquetera del disco rígido en una posición más segura para no dañarlo mientras se lo muevev. estacionar
3. aparcar
4. orillar
5. parquear
6. estacionarse
7. parquearse
Park (ingilizce) portekizcesi
1. s. praça pública
2. parque
3. reserva ecológica
4. estacionamentov. estacionar
Park (ingilizce) flemenkcesi
1. zn. park
2. artilleriepark
3. oesterpark
4. parkeerterrein
5. stallenww. park aanleggen
6. park : aanleggen als park
7. parkeren
8. opbergen

Park hakkında bilgiler

Park Halkın dinlenmesi, çocukların oynaması, boş zamanların değerlendirilmesi için kurulmuş, düzenli yerler. Bazı bölgeleri tahribattan korumak, içindekileri aynen muhafaza etmek ve turistik merkezler haline getirmek için kanun çıkarılmıştır. Bu kanunla koruma altına alınan yerlere Milli Park adı verilmiştir. İstanbul'daki Gülhane Parkı, Türkiye'nin en eski parkıdır. Bin dönümlük arazi üzerindeki park, Topkapı Sarayının bahçesiydi. Anadolu'nun pekçok vilayetinde bulunan parklara her sene yenileri ilave edilmeye çalışılmaktadır.

Parklar belli gayeler için düzenlendiklerinden verecekleri hizmete göre genelde; çocuk parkları, umumi parklar, orman parkları isimlerini alırlar. Parkların hepsinde ana gaye, şehrin çeşitli sıkıntılarından bunalan çocuk ve yetişkinleri dinlendirmek, boş vakitlerini değerlendirmek, buradaki çeşitli araç ve gereçlerden istifade etmelerini temin etmektir.

Çocuk parkları: İlkokul çağlarındaki çocukların oynamaları için düzenlenir. Buralarda çeşitli oyun araçları bulunur. Salıncaklar, kum havuzları, basit oyun araçları vs. gibi. Bu çeşit parklar genelde şehrin içinde veya oldukça yakınında bulunur.

Umumi parklar: Halkın dinlenmesi için düzenlenirler. Burada gaye, çocukların haricindekilerin hava alıp dinlenmesi ve boş zamanlarını değerlendirmesidir. Bu çeşit parkların bir köşesine çocukların istifadesi için de gerekli oyuncaklar konularak, onların da istifade etmeleri sağlanır.

Orman parkları: Koruluk ve ormanlık bölgelerde 100-300 dönümlük sahada düzenlenen parklardır. Buralarda tabiat zenginliği, sessizlik, bol yeşillik saha, insanların dinlenmesine ayrılmıştır. Şehir ve kasabalara yakın park niteliğindeki yerler bu maksat için ayrılarak park statüsü içine alınır. Dolayısıyla, böyle yerler devletin denetimine verilerek insanlara daha faydalı olur. Türkiye'de parklar, çevre ve merkez belediyeler tarafından düzenlenir. Mahalli idareler şehirlerde uygun olan yerlerde yeşil sahalar ve parklar düzenlemekten sorumludur. Şehir yakınındaki orman ve koruların bakımı ise Orman Bakanlığına aittir.

Türkiye'nin nüfus bakımından en büyük belediyesi olan İstanbul'da, ikibuçuk milyon metrekare alanı kaplayan sekiz orman parkı vardır. Bunlar; Yıldız korusu, Çubuklu korusu, Emirgan korusu, Abrahampaşa korusu, Büyük Çamlıca korusu, Süreyyabey korusu, Fethi Paşa korusu, Florya ormanıdır. Başta İstanbul olmak üzere nüfusu her geçen gün artan büyük şehirlerimizde, Özellikle çocuklar için parklara daha büyük ihtiyaç duyulmaktadır.

Milli Park: Belli bir bölgenin sahip olduğu eşsiz güzellik ve değişik özellikler sebebiyle bir statü ve prensiplere dayalı olarak korunmaya alınması. Milli parklar, halkın boş zamanlarını değerlendirmesi, ilmi araştırmalara imkan sağlaması, yer yer açık hava müze özelliğini taşıması gibi sebeplerle toplumun sosyal ve kültürel sahalarda gelişmesini sağladığı gibi turizm faaliyetlerinin de artmasında önemli rol oynamaktadır.

Milli Park fikri ilk defa, Amerika'da ortaya çıktı. 1872 yılında Yellowstone yöresinde av yapan bir grubun burasının güzelliklerine hayran kalarak, bozulmadan gelecek nesillere kalması için gerekli tedbirlerin alınması teklifiyle ilk milli park fikri doğdu. Bölgenin otlatma ve avlanma gibi kullanma şekillerini terk ederek, iyi bir korunma ile ilmi tetkiklerin ve sporun yapıldığı bir yer olmasına dair kanun hazırlandı. Böylece ilk milli park kurulmuş oldu. Bugün ABD'de 300'ün üzerinde Milli Park tesis edilmiş ve toplumda yirmi milyonu aşkın insanın sağlık, moral, eğitim ve dinlenme ihtiyaçlarını karşılayacak duruma ulaşmıştır. Avrupa'da ise milli park düşüncesi ancak 1960'tan sonraki yıllarda önem kazanmıştır.

Memleketimizde ilk defa Yozgat şehrine iki km mesafedeki 264 hektarlık alana yayılan Yozgat Çamlığı, 1958 yılında milli park olarak ayrılmıştır. Bundan sonra bugüne kadar yurdumuzun milli veya milletlerarası seviyede milli park kaynak değerlerine sahip olduğu tespit edilen on yedi yöresi, Milli Park statüsüne alınmıştır. Bunlar:

Yozgat Çamlığı Milli Parkı, Karatepe-Aslantaş Milli Parkı, Soğuksu Milli Parkı, Kuşcenneti Milli Parkı, Yedigöller Milli Parkı, Dilek Yarımadası Milli Parkı, Manisadağı Milli Parkı, Kızıldağ Milli Parkı, Güllükdağı Milli Parkı, Kovada Gölü Milli Parkı, Munzur Vadisi Milli Parkı, Beydağları Sahil Milli Parkı, Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı, Köprülü Kanyon Milli Parkı, Ilgaz Dağı Milli Parkı, Başkomutan Tarihi Milli Parkı olup, bunlardan başka, eşine az rastlanır kaynak değerlere sahip olan; Göreme, Pamukkale, Truva, Efes, Bergama, Halikarnas, Alacahöyük, Cilo Sad Dağları, Yalova-Termal, Uzuncaburç, Aladağlar, Nemrut Krateri yöreleri tasarı Milli Parklar listesinde yer almaktadır. Ayrıca 56 yer hakkında etüd çalışmaları yapılmaktadır.

Milli Park çalışmaları Orman Genel Müdürlüğünce yürütülmektedir. Mevcud olan milli parklardan binlerce yerli ve yabancı turist, dinlenme, spor eğitim, sağlık bakımlarından istifade etmektedir.

Sanayileşmenin getirdiği çevre problemleri, muntazam olmayan bir şehirleşme, kalabalık ve gürültünün insanlar üzerindeki tesiri, şehirlerdeki yeşil sahaların azlığı, gelişen ulaşım imkanları ormanlardan ve belli yörelerden dinlenme ve eğlence ihtiyaçlarını karşılama arzularını en yüksek seviyelere ulaştırmıştır. Bu durum, sosyal ve kültürel hizmet karakteri taşıyan milli parkların önem kazanmasına ve halk tarafından isteğin artmasına sebep olmuştur.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

Park nerede?

Park haritadaki konumu
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Central Park

Central Park, Amerika Birleşik Devletleri'nin New York City şehri Manhattan ilçesinde yer alan büyük umumi kentsel bir parktır. Yıllık ortalama 25 milyon ziyaretçisiyle Central Park, Birleşik Amerika'da en çok ziyaret edilen kent parkıdır.

South Park

South Park, 1997 yılından itibaren yayınlanmakta olan ABD yapımı animasyon komedi dizisi. Yaratıcıları Trey Parker ve Matt Stone'dur. ABD'de Comedy Central kanalında oynamaktadır.

Amusement Park

Amusement Park", ABD'li rapçi 50 Cent'in üçüncü stüdyo albümü ''Curtisten çıkan ikinci teklisidir. Şarkının videoklibinin gösterimi 16 Mayıs'ta Yahoo!'nun internet sitesinde yapılmıştır.

Milli Park

Millî Park (Ulusal Park):

Park Etme

Park etme, hareket halindeki bir taşıtı genellikle yol kenarı veya otoparkta planlı olarak durdurma ve bir süreliğine hareketsiz olarak bırakma. ''Park'' sözcüğü 17. yüzyıl İngilizcesinde "askerî taşıtların ve araç-gereçlerin bırakıldığı yer" anlamında kullanılıyordu. ...

Ulusal Park

Bütün Dünya ülkeleri ulusal değer niteliğindeki doğal ve kültürel sahalarını ulusal park olarak tesis etmektedirler. 2873 sayılı ulusal parklar yasasına göre ulusal park ;bilimsel ve görürüm bakımından ,ulusal ve uluslararası ender bulunan tabi ve kültürel kaynak değerleri ...

Villa Park

Villa Park Aston Villa takımının futbol stadır. Birmingham kentindedir. 1897 yılında açılmıştır. 42.573 kişilik bir kapasiteye sahiptir.

Bletchley Park

Bletchley Park, Milton Keynes - İngiltere'de Bletchley kasabasındadır. II. Dünya Savaşı boyunca, Birleşik Krallık şifre çözücüleri tarafından Nazi Almanyası'nın Enigma ve Lorenz şifrelerinin çözülmesi amacıyla üs olarak kullanılmıştır. Şifre çözüm operasyonları, ...