Pasifizm

Kısaca: Hangi amaçla olursa olsun savaşın her türüne karşı çıkan, savaşların em­peryalist ulusların ekonomik çıkarlarına hizmet ettiği şeklindeki sosyalist düşünce­nin de etkisiyle, savaşın meşruluğu düşün­cesine karşı tavır alan, savaşın yol açtığı kırım ve vahşetini insani değerlere aykırı ol­duğunu savunan anlayış. ...devamı ☟

pasifizm
Pasifizm

Hangi amaçla olursa olsun savaşın her türüne karşı çıkan, savaşların em­peryalist ulusların ekonomik çıkarlarına hizmet ettiği şeklindeki sosyalist düşünce­nin de etkisiyle, savaşın meşruluğu düşün­cesine karşı tavır alan, savaşın yol açtığı kırım ve vahşetini insani değerlere aykırı ol­duğunu savunan anlayış.

Barışı ve barışçılığı savunan, bireysel ve toplumsal amaçlara ulaşmak için kişisel şid­det kullanımına, militarizme karşı çıkan; sa­vaşın anlaşmazlıkları ortadan kaldırmanın bir yolu olarak görülmesini kabul etmeyen; bireyler arasındaki işbirliği ve yardımlaş­mayı güçlendirmeyi amaçlayan, fakat bu tür ilişkilere zarar veren rekabet ve yarışmacılı­ğı hoş karşılamayan; uluslararası problem­leri, siyasi anlaşmazlıkları gidermenin tek yolunun diploması, uzlaşma ve herkeste va­rolan insanlığa müracaat etmek olduğunu savunan tavır.

pasifizm

Türkçe pasifizm kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Friedensbewegung, Pazifismus

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

pasifizm Resimleri

Pasifizm
3 yıl önce

Pasifizm, uyuşmazlıkların çözümü ya da çıkar sağlama aracı olarak savaşa ve şiddete karşı olmak demektir. Pasifizm, uluslararası uyuşmazlıklara barışçıl...

Pasifizm, Barış, Mahatma Gandi, Savaş, ݈mile Arnaud
Anarko-pasifizm
6 yıl önce

Anarko-pasifizm, toplumsal değişim mücadelesi için şiddet kullanımını reddeden anarşist hareket içerisindeki bir eğilimdir. Henry David Thoreau, Leo Tolstoy...

Anti-devletçilik
6 yıl önce

Anarka-feminizm Anarko-komünizm Anarko-kapitalizm Anarko-naturizm Anarko-pasifizm Anarko-ilkelcilik Anarko-sendikalizm Budist anarşizm Hristiyan anarşizmi...

Felsefe listesi
3 yıl önce

Panteizm - Paradigma - Patafizik - Perennial Felsefe - Kişiselcilik - Pasifizm - Psikanaliz - Kötümserlik - Fenomenoloji - Felsefi antropoloji - Felsefi...

Komintern
3 yıl önce

yedi kongreyi de tanırlar. II. Dünya Savaşı'nın başında Komintern bir pasifizm politikası izleyerek, bunun tıpkı I. Dünya Savaşı'ndaki gibi pek çok ulusal...

Komintern, 1919, 1935, 1943, Almanya, Almanya Sosyal Demokrat Partisi, Anarşist komünizm, Anarşizm, Avusturya Komünist Partisi, Ayaklanma, Birinci Dünya Savaşı
Saldırmazlık ilkesi
6 yıl önce

göre, kendini savunma dışında zor ve şiddet kullanımı meşru değildir. Pasifizmin aksine kendini savunma ya da başkalarının savunulması sırasında kullanılan...

Mazdek
3 yıl önce

mülkiyetin kaldırılması, evliliğin serbest aşk ile değiştirilmesini savundu. Pasifizm bir inanış olduğu halde Mazdekçilik'i savunanlar, zengin kişilere ait olan...

Barış Derneği
3 yıl önce

İsmail Hakki Öztorun ise 20 Haziran 1986'da dava bitmeden ölmüşlerdir. Pasifizm Sovyet Barış Komitesi ^ a b c d e f Görsev, Doğan, (Ed.) (1986). Türkiye'de...

Barış Derneği, Barış, Dünya Barış Konseyi, Emperyalizm, Faşizm, Savaş, Türkiye Komünist Partisi, İstanbul, Şovenizm, 3 Mart 2003, Militarizm