pasifizm

Hangi amaçla olursa olsun savaşın her türüne karşı çıkan, savaşların em­peryalist ulusların ekonomik çıkarlarına hizmet ettiği şeklindeki sosyalist düşünce­nin de etkisiyle, savaşın meşruluğu düşün­cesine karşı tavır alan, savaşın yol açtığı kırım ve vahşetini insani değerlere aykırı ol­duğunu savunan anlayış.

Pasifizm

Hangi amaçla olursa olsun savaşın her türüne karşı çıkan, savaşların em­peryalist ulusların ekonomik çıkarlarına hizmet ettiği şeklindeki sosyalist düşünce­nin de etkisiyle, savaşın meşruluğu düşün­cesine karşı tavır alan, savaşın yol açtığı kırım ve vahşetini insani değerlere aykırı ol­duğunu savunan anlayış.

Barışı ve barışçılığı savunan, bireysel ve toplumsal amaçlara ulaşmak için kişisel şid­det kullanımına, militarizme karşı çıkan; sa­vaşın anlaşmazlıkları ortadan kaldırmanın bir yolu olarak görülmesini kabul etmeyen; bireyler arasındaki işbirliği ve yardımlaş­mayı güçlendirmeyi amaçlayan, fakat bu tür ilişkilere zarar veren rekabet ve yarışmacılı­ğı hoş karşılamayan; uluslararası problem­leri, siyasi anlaşmazlıkları gidermenin tek yolunun diploması, uzlaşma ve herkeste va­rolan insanlığa müracaat etmek olduğunu savunan tavır.

pasifizm

Türkçe pasifizm kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Friedensbewegung, Pazifismus

İlgili konuları ara

Yanıtlar