Mikroorganizma

Kısaca: Mikroskobik (çıplak gözle görülemeyecek kadar küçük olup ancak mikroskop ile görülebilen) organizmaların genel adı. ...devamı ☟

mikroorganizma
Mikroorganizma

Mikroskobik (çıplak gözle görülemeyecek kadar küçük olup ancak mikroskop ile görülebilen) organizmaların genel adı.

Mikroorganizmalar çoğunlukla tek hücreli olsalar da çok hücreli örnekleri de mevcuttur. Halk arasında mikrop diye adlandırılan mikroorganizmalar, hücresel yapılı olanlar ve hücresel yapıda olmayanlar olmak üzere ikiye ayrılabilir. Hücresel yapıda olanlar Bakteriler, mantarlar, protistlerdir. Hücresel yapıda olmayanlar ise Virüsler, viroidler, prionlardır. Canlıların bilimsel sınıflandırması içinde çok çeşitli grupları içerdiği için genel geçer özellikler belirtmek zordur.

Mikroorganizmaları inceleyen bilim dalına mikrobiyoloji denir.

Mikrop terimi, ilim dünyasına ilk defa 1878'de Fransız cerrahı Charles Sédillot tarafından getirilmiştir. Sédillot, mikropların kendilerine has apayrı bir dünyası olduğunu savunmuştur. Mikrobiyoloji ilim dalı beş ana kısma ayrılmıştır: Viroloji, bakteriyoloji, protozooloji, algoloji ve mikoloji. Bunlara ilaveten moleküler ve hücresel biyoloji, biyokimya, fizyoloji, ekoloji, botanik ve zoolojiyle de yakından ilgilidir.

Kaynaklar

* Vikipedi

mikroorganizma

Mikroskopla görülebilen organizma.

mikroorganizma

Türkçe mikroorganizma kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. microorganism

mikroorganizma

mikroskopla görülebilen organizma.

mikroorganizma

Türkçe mikroorganizma kelimesinin Fransızca karşılığı.
microorganisme [le]

mikroorganizma

Türkçe mikroorganizma kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Mikroorganismus

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Mikroorganizma
3 yıl önce

Bir mikroorganizma (Yunanca mikrós; "küçük" ve ὀργανισμός, organismós; canlı "organizma"'dan gelmektedir.) veya mikrop (genellikle çıplak gözle görülemeyecek...

Mikroorganizma, Algoloji, Bakteri, Bakteriyoloji, Biyokimya, Botanik, Ekoloji, Fizyoloji, Mantarlar, Mikrobiyoloji, Mikroskop
Antibiyotik
3 yıl önce

Antibiyotik, herhangi bir mikroorganizma tarafından, başka bir mikroorganizmayı öldürmek veya çoğalmasını durdurmak için üretilen her türlü madde. Antibiyotik...

Antibiyotik, Antrasiklin, Ateş, Avantaj, Ağrı, DNA, Doğal ayıklanma, Eritromisin, Fungi, Grip, Hücre zarı
Koch postülatları
6 yıl önce

şunlardır: Mikroorganizma tüm hastalıklı organizmalarda yüksek oranda bulunmalı, sağlıklı organizmalarda ise bulunmamalıdır. Mikroorganizma hastalıklı...

Koloni
3 yıl önce

göçmen topluluğu veya bu topluluğun yerleştiği yer. Koloni, Jean-Christophe Grangé'ın bir kitabı. Koloni, katı besiyerinde gelişen mikroorganizma kümesi....

Koloni, Güney Afrika, Hindistan, Kanada, Koloni (politik), Mısır (ülke), Yeni Zelanda, İngiltere, Koloni (biyoloji), Koloni (sosyoloji), Anlam ayrım
Biyoteknoloji
3 yıl önce

mühendislik dallarından yararlanarak, DNA teknolojisiyle bitki, hayvan ve mikroorganizmaları geliştirmek, doğal olarak var olmayan veya ihtiyacımız kadar üretilemeyen...

Biyoteknoloji, Biyokimya, Enzim, Fizyoloji, Genetik, Hücre biyolojisi, Mikrobiyoloji, Moleküler biyoloji, PCR, İmmünoloji, Protein mühendisliği
Gevişgetirenler
3 yıl önce

ve maya mantarları gibi mikroorganizmalar vardır. Yutulan maddeler bu mikroorganizmalar ile iyice karışır. Bu mikroorganizmalar çoğu karbonhidratları işkembe...

Gevişgetirenler, Taksokutu, Amerikan antilobu, Animalia, Artiodactyla, Atgiller, Bakteriler, Bilimsel sınıflandırma, Boynuzlugiller, Chordata, Cüce geyikgiller
Prokaryot
3 yıl önce

ve tek helezonlu DNA molekülü hücre içinde serbest halde bulunan mikroorganizmaları kapsayan canlılar üst alemdir. Organeller ve karmaşık sitoplazma yapısı...

Kımız
3 yıl önce

kavimlerce içilmiştir. Kımız, benzeri süt ürünleri gibi, belirli bir mikroorganizma topluluğunun faaliyeti sonucunda meydana gelir. Bu topluluk süt asidi...

Kımız, Kımız