Pierre Bourdieu

Kısaca: Pierre-Felix Bourdieu (d.1 Ağustos 1930 Denguin) - (ö.23 Ocak 2002 Pyrénées-Atlantiques Fransız sosyolog. ...devamı ☟

Pierre-Felix Bourdieu (d.1 Ağustos 1930 Denguin) - (ö.23 Ocak 2002 Pyrénées-Atlantiques Fransız sosyolog.

İkinci Dünya Savaşı sonrasının en yaratıcı ve en verimli araştırmacılarından olan Bourdie günümüz sosyoljisinin temel kuramcılarından biridir.Orta öğrenimini Paris’in ünlü Louis Le Grand lisesinde tamamladıktan sonra École Normale Supérieure’de felsefe eğitimi gördü. Askerliğini yapmak üzere gittiği Cezayir’de Fransız sömürgeciliğini yakından tanıma fırsatı bulan düşünür, bu deneyiminin de etkisiyle felsefi yaklaşımını sosyolojik ve antropolojik açılımlarla pekiştirdi. 1959 ve 1962 yıllarında Sorbonne’da felsefe dersleri verdikten sonra, École des Hautes Études en Sciences Sociales’in müdürlüğüne getirildi; ayrıca Avrupa Sosyolojisi’nin de yöneticiliğinde bulundu. 1982’de, Collège de France’ta, kendisini akademiye kazandıran Raymond Aron'un ölümü sonrası sosyoloji kürsüsüne seçilen Bourdieu, aynı dönemde Actes de la Recherche en Sciences Sociales dergisinin yayın yönetmenliğini üstlendi. Eğitimden başlayarak çeşitli kültürel alanlardaki üretim, yeniden üretim, ayrışım mekanizmalarını inceleyen ve pek çok önemli çalışması bulunmaktadır. Avrupa Sosyoloji Merkezi'nin kurucusudur.

Yirmibirinci yüzyıl sosyolojisine miras kalacak en sistematik ve kapsamlı epistemolojik girişimin sahibidir. Farklı dönemde yaptığı çalışmaları esasen sosyolojisinin iki temel sorunu olan yeniden-üretim ve alan sorununun kapsamını derinleştirdiği çalışmalar olarak okunabilir. Ürettiği ekolün en ciddi temsilcisi öğrencisi Loic J. D. Wacquant'tır. Epistemolojik konumu doğurgan yapısalcılıktır. Bu yaklaşımın Anglo-Sakson dünyadaki bir benzeri eleştirel realizmdir.

Başlıca eserleri

La Distinction (1979), Le Sens pratique (1980), Questions de sociologie (1980; Toplumbilim Sorunları, Kesit, 1997), Homo Acedemieus (1984), Choses dites (1987), Raisons Pratiques (1994; Pratik Nedenler, Kesit, 1995), Sur la télévison (1996; Televizyon Üzerine, YKY, 1997), Les régles de l’art (1998; Sanatın Kuralları, YKY, 1999), Düşünümsel Bir Antropoloji İçin Cevaplar, İletişim (2003),Karşı ateşler, YKY (2006)

Kaynak:YKY Kültür

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Doxa
2 yıl önce

kavramı bu noktada, Bourdieu sosyolojisindeki habitus, illusio, simgesel şiddet ve alan kavramlarıyla iç içe düşünülür. ^ Bourdieu, P. (1997) Méditations...

Collège de France
2 yıl önce

(1923–2016) Pierre Boulez (1925–2016) Pierre Bourdieu (1930–2002) Jean-François Champollion (1790–1832) Georges Cuvier (1769–1832) Pierre-Gilles de Gennes...

Siyasal antropoloji
2 yıl önce

Lévi-Strauss, George Thomson, Leslie White, Pierre Clastres, Marshall Sahlins, Marvin Harris, George Balandier, Marc Abélès, Ted Lewellen, Pierre Bourdieu....

Université Lille Nord de France
6 yıl önce

du Hainaut-Cambrésis(UVHC). Louis Pasteur Paul Painlevé Pierre Bourdieu, René Cassin, Pierre Macherey, Louis Pasteur Lille Üniversitesi Web Sitesi Ecole...

Kuramdan Sonra
6 yıl önce

Claude Lévi-Strauss,Jacques Lacan, Louis Althusser, Raymond Williams, Pierre Bourdieu, Fredric Jameson, Helen Cixous gibi isimler bu dönemin önde gelen isimleri...

Kuramdan Sonra, Claude Lİ©vi-Strauss, Fredric Jameson, Jacques Lacan, Kuram, Louis Althusser, Pierre Bourdieu, Roland Barthes, Terry Eagleton, Raymond Williams, Helen Cixous
Sanat Sosyolojisi
2 yıl önce

kurumların analizlerinde bir veri olarak kullanılmasını sağlamaktadır. Pierre Bourdieu, Howard S. Becker, Robert W. Witkin, sanat sosyolojinin gelişiminde...

Sanat Sosyolojisi
Père Lachaise Mezarlığı'na defnedilenler listesi
6 yıl önce

Bonheur (1822-1899) Pierre Bourdieu (1930-2002) Elémir Bourges (1852-1925) Caroline Branchu (1780-1850) Édouard Branly (1844-1940) Pierre Brasseur (1905-1972)...

Turhan Ilgaz
6 yıl önce

Euro İçin Küçük Sözlük (Petit dictionnaire pour l'Euro; YKY, 1999) Pierre Bourdieu, Televizyon Üzerine (Sur la télévision; YKY, 2000) Chantal Thomas,...