Pierre Gassendi

Kısaca: Pierre Gassendi. 1592-1655. Fransız düşünür, matematikçi ve bilim adamı. Kendisinden sonraki felsefi ve bilimsel spekülasyonla tavır üzerinde oldukça etkili olmuş olan Gassendi, eski ilkçağ atomculuğunu canlandırmıştır. Felsefeyi, Hellenistik dönemde Epiküros`un yaptığı gibi, mantık, fizik ve ahlak felsefesi olarak üçe ayıran Gassendi, önce Descartesçı doğuştan düşünceler anlayışına karşı çıkmış ve bilginin esas kaynağının duyular ve tümevarım olduğunu öne sürerek, ...devamı ☟

Pierre Gassendi. 1592-1655. Fransız düşünür, matematikçi ve bilim adamı. Kendisinden sonraki felsefi ve bilimsel spekülasyonla tavır üzerinde oldukça etkili olmuş olan Gassendi, eski ilkçağ atomculuğunu canlandırmıştır. Felsefeyi, Hellenistik dönemde Epiküros`un yaptığı gibi, mantık, fizik ve ahlak felsefesi olarak üçe ayıran Gassendi, önce Descartesçı doğuştan düşünceler anlayışına karşı çıkmış ve bilginin esas kaynağının duyular ve tümevarım olduğunu öne sürerek, deneyci bir bakış açısı benimsemiştir. Matematikçiliğinin de etkisiyle, tümdengelimden hiç vazgeçmemiş olan Gassendi, felsefi atomculuğu geleneksel maddi yorumundan sıyırmış ve onu, matematikle mekaniğin kendisine uygulanabileceği bir şekle büründürmüştür

Kaynak

  • Alberti Antonina: ``Sensazione e realtí . Epicuro e Gassendi`` Leo T. Olschki, Firenze 1988. ISBN 8822236084
  • Olivier Bloch: ``La philosophie de Gassendi. Nominalisme, matí©rialisme et mí©taphysique``. Martinus Nijhoff, La Haye 1971, ISBN 9024750350
  • Saul Fisher: ``Pierre Gassendi`s Philosophy and Science.`` Brill, Leiden/Boston 2005, ISBN 9789004119963
  • Lynn Sumida Joy: ``Gassendi the Atomist: Advocate of History in an Age of Science.`` Cambridge University Press, Cambridge, UK/New York 1987, ISBN 0521522390
  • Antonia Lolordo: ``Pierre Gassendi and the Birth of Early Modern Philosophy.`` Cambridge University Press, Cambridge, UK/New York 2006 ISBN 9780521866132
  • Marco Messeri: ``Causa e spiegazione. La fisica di Pierre Gassendi.`` Franco Angeli, Milano 1985 ISBN 8820440458
  • Margaret J. Osler: ``Divine Will and the Mechanical Philosophy: Gassendi and Descartes on Contingency and Necessity in the Created World.`` Cambridge University Press, Cambridge, UK/New York 1994, ISBN 0521461049
  • Rolf W. Puster: ``Britische Gassendi-Rezeption am Beispiel John Lockes.`` Frommann-Holzboog, Stuttgart 1991, ISBN 3-7728-1362-3
  • Reiner Tack: ``Untersuchungen zum Philosophie- und Wissenschaftsbegriff bei Pierre Gassendi: (1592 - 1655).`` Hain, Meisenheim (am Glan) 1974, ISBN 3-445-01103-6


LinklerKaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Pierre Gassendi Resimleri

24 Ekim
3 yıl önce

jimnastikçi 1601 - Tycho Brahe, Danimarkalı astronom (d. 1546) 1655 - Pierre Gassendi, Fransız düşünür, matematikçi ve Katolik rahip (d. 1592) 1725 - Alessandro...

24 Ekim, 10 Ekim, 11 Ekim, 12 Ekim, 13 Ekim, 14 Ekim, 15 Ekim, 16 Ekim, 1725, 17 Ekim, 1817
Materyalizm
3 yıl önce

Esrarü’l-Hikmeti’l-Meşrikiye'da maddeci düşünce üzerine yazmıştır. 17. yy.'da Pierre Gassendi doğa bilimlerini düalist bir temele oturtmaya çalışan René Descartes'a...

Maddecilik, Antik Yunanistan, Demokritos, Diyalektik Materyalizm, Felsefe, Felsefe Portalı, Filozof, Leukippos, Popüler kültür, Taslak, Ruhani
17. yüzyıl Fransız edebiyatı
3 yıl önce

tarafından şiddetle eleştiriliyor olsa da maddeci ve duyumcu düşünür Pierre Gassendi eserlerinde ilk kez, alenen olmasa da tanrıtanımaz (ateist) fikirler...

22 Ocak
3 yıl önce

(ö. 1631) 1573 - Sebastiaen Vrancx, Flaman ressam (ö. 1647) 1592 - Pierre Gassendi, Fransız düşünür, matematikçi ve Katolik rahip (ö. 1655) 1645 - William...

22 Ocak, 10 Ocak, 11 Ocak, 12 Ocak, 13 Ocak, 14 Ocak, 1517, 1561, 15 Ocak, 1666, 16 Ocak
Kutup ışıkları
3 yıl önce

Tanrıçası’nın adından gelmektedir. Boreas’da Yunancada kuzey rüzgârına Pierre Gassendi tarafından 1621'de verilen addır. Cree (kri) halkı bu ilginç olaya...

Kutup ışıkları, Kutup ışıkları
Atom teorisi
3 yıl önce

çoğu Avrupalı filozoflar tarafından kabul edilmedi. Fransız rahip Pierre Gassendi (1592–1655) atomların Tanrı tarafından yaratıldığını ve çok fazla sayıda...

Johannes Kepler
3 yıl önce

önce ve sonra günlük transitleri aramak için gözlemci tavsiye etti. . Pierre Gassendi tarihteki Kepler'in tahmini transitini onayladı. Bu Merkür transitinin...

Johannes Kepler, 1571, 1591, 1596, 1598, 15 Kasım, 1606, 1609, 1619, 1626, 1627