Piyade

Piyade Kara Kuvvetlerinin muharip bir sınıfı olup, piyade tümeninin çekirdeğini teşkil eder ve muharebe için aynı tarzda silahlanmış ve teçhiz edilmiş bir sınıftır. Mekanize piyade, zırhlı piyade, tanksavar, dağ ve hava indirme birlikleri bu sınıf içerisinde mütalaa edilir. Deniz kuvvetlerinde amfibi harekatta kullanılan “deniz piyade” ve Hava Kuvvetlerinde de “hava piyade” sınıfları mevcuttur. Piyade, muharebede düşmana en yakın olan birliktir. Her türlü arazi ve hava şartlarında muhareb

Piyade Kara Kuvvetlerinin muharip bir sınıfı olup, piyade tümeninin çekirdeğini teşkil eder ve muharebe için aynı tarzda silahlanmış ve teçhiz edilmiş bir sınıftır. Mekanize piyade, zırhlı piyade, tanksavar, dağ ve hava indirme birlikleri bu sınıf içerisinde mütalaa edilir. Deniz kuvvetlerinde amfibi harekatta kullanılan “deniz piyade” ve Hava Kuvvetlerinde de “hava piyade” sınıfları mevcuttur. Piyade, muharebede düşmana en yakın olan birliktir. Her türlü arazi ve hava şartlarında muharebe kabiliyetine sahiptir. Piyade, taarruzda düşmana yaklaşır, onu imha veya esir eder. Savunmada düşmanı uzaktan itibaren giderek artan ateş gücü ile karşılar. “Zafer süngünün ucundadır!” tabiri piyade için söylenmiştir.

Eskiden bir çift kürekle çekilen sandala da piyade denirdi. Halk arasında yaya kaldırımı “piyade kaldırımı” tabiriyle anılır.

Piyade tüfeği: Avcının esas silahıdır. Menzil kullanma kolaylığı ve hafif olmasından ötürü, muharebenin her çeşidinde kullanılır.

Piyade tugayı: Çeşitli muharip ve hizmet sınıflarından teşkil edilmiş, hem taktik hem idari faaliyetleri bünyesinde toplayan genel olarak müstakil vazife görecek şekilde teşkilatlandırılmış bir birliktir. Ana ast birlikleri Tabur'dur.

Piyade tümeni: Çeşitli muharip ve hizmet sınıflarından teşkil edilmiş kara kuvvetlerinin temel birliğidir. Hem taktik hem de idari faaliyetlere sahiptir. Ana ast birlikleri Alay'dır.

Piyadenin tarihi, harbin tarihi kadar eskidir. Hemen hemen her ordunun, yere ve zamana göre atlara, fillere savaş arabalarına vs. olduğu kadar kesin neticeyi alacak, kazanılan yeri muhafaza edecek yaya elemana da ihtiyacı olmuştur. Zamanında dünyanın her bakımdan olduğu kadar ordu teşkilatı bakımından da en gelişmiş devleti olan Osmanlı Devleti; piyadesini yerinde ve zamanında çok güzel kullanırdı. Osmanlı piyadesi disiplinli, elastik ve süratliydi. Pertrandon de la Bracquiere; “Bizim 10 askerimizin yaptığı gürültüyü 1000 Osmanlı askeri bir araya geldiği zaman duymadım!” diye yazmaktadır. Rodos'u teslim almak üzere kaleye giren 30.000 Osmanlı askerinden bir tek gürültü, bir tek kelime, adım seslerinden başka hiçbir şey duyulmadığını, hadiseyi gözleriyle gören Hıristiyan müşahitler yazmışlardır. Paul Jove, Türk askerinin Hıristiyan askerinden üç üstünlüğü olduğunu kaydeder: “Kumandanlarına mutlak itaat, muharebe meydanında canını sakınmamak, yiyip içmeden çok uzun yol yürüyebilmek.” Thevenot diyor ki: “Bir şeyleri eksik olduğu zaman sadece sabrederler. Giyimleri ve teçhizatları hafif, yorgunluğa dayanıklıdırlar. Süratleri hayret vericidir.” Postel ise; “Hıristiyan askerinin üç gün üç gecede aldığı yolu, Osmanlı askeri bir gecede alır.” diye yazmaktadır.

İstiklal Harbinde piyade sınıfının destanlaşan kahramanlıkları, tarih sahifelerinin unutulmaz hatıralarıdır.

Birinci Dünya Savaşı hakim olan mevzi harbi doktrini, İkinci Dünya Savaşı sırasında yerini “yıldırım harbi” doktrinine terketmiş olduğundan, piyadenin motorize ve mekanize hale getirilmesi ehemmiyet kazandı. Artık muharebe meydanlarında piyade harp edeceği mevziye kadar yorulmadan ve çok süratli getirilmeye, arazinin durumuna göre icabında helikopterle indirilmeye, paraşütle atılmaya ve en yaygın olarak da kariyer adı verilen zırhlı personel taşıyıcı araçlarla nakledilmeye çalışılmaktadır. Diğer taraftan emrine ve desteğine verilen çeşitli modern teçhizat, silah ve malzemeyle piyade sınıfının en elverişsiz şartlarda bile harp edebilmesi temin edilmeye başlandı.

Günümüzde kimyevi harpten sonra en korkunç harp olma hususiyetini devam ettiren nükleer bir harpte, piyadenin işi zannedildiği gibi artık bitmiş değildir. Aksine böyle bir harpte, düşmanın nükleer bir taarruz imkan ve kabiliyetini bertaraf edecek aktif ve pasif tedbirlerin alınması, yine piyade sınıfına düşmektedir. Mesela; düşman nükleer tesislerine sabotaj, tahrip, gerilla faaliyetleri, piyade sınıfının sorumluluğundadır. Dost birliklerin, düşmana karşı kullanacağı nükleer bir silahın artıklarını göğüs göğüse muharebe ile temizleyecek olan da yine piyade sınıfıdır.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

Diğer anlamları

piyade

Osmanlıca piyade kelimesinin Türkçe karşılığı.
Narin yapılı bir çeşit kayık adıdır. Eskiden ekseriyetle İstanbul ve civarında kullanılan bu kayıklar, pek makbul gezinti vasıtası idi. * Ask: Orduda tüfekle teçhiz edilmiş olan ve muharip sınıfların asli unsuru bulunan efrada da bu ad verilir. Yaya askeri. * Yaya.

piyade

Türkçe piyade kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. foot, infantryman, infantry

piyade

yaya savaşan askerlerin oluşturduğu sınıf; bir çift kürekle yönetilen bir tür hafif kayık. bu sınıftan olan asker; yaya. piyon1.

piyade

Türkçe piyade kelimesinin Fransızca karşılığı.
piéton [le]; fantassin [le], infanterie [la]

piyade

Türkçe piyade kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Infanterie

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Piyade ilgili konular

 • Havan Topu

  Kısa namlulu, yivsiz top türü. Barutun keşfinden sonra üst açı grubuyla atışlar yapmak üzere îmâl edilen ilk ateşli silâh. Namlusu yerde
 • Galil

  Çok amaçlı Galil saldırı tüfeği 1960'ların sonunda Yitsrael Galil ve Yaacov Licor tarafından tasarlanmış,bir piyade tüfeği grubudur.Bu gr
 • Gürz

  Gürz, topuz veya bozdoğan, düşmanı yaralamak ve zırhını parçalamak amacıyla yakın çatışmada kullanılan, üzerinde boğumlar olan ve bir
 • Jandarma

  Yurt içinde genel güvenliği ve kamu düzenini korumakla görevli, yasa ve nizamların koyduğu hükümlerin yürütülmesini ve bunlara dayanan hü
 • Levazım

  Levazım Lazım olan şeyler. Askeri birliklerin yiyecek ve giyecek maddelerini, silah, mühimmat, muhabere ve ordu donatım araç ve gereçleri dış
 • Piyade

  Piyade Kara Kuvvetlerinin muharip bir sınıfı olup, piyade tümeninin çekirdeğini teşkil eder ve muharebe için aynı tarzda silahlanmış ve te
 • Sekban

  Sekban (Farsça seg-ban: "köpek bakıcısı"), Yeniçeri ocağının altmış beşinci ortası mensubuna verilen ad.
 • Tabur

  Tabur, bir yarbay ya da binbaşının komuta ettiği, bölükten büyük, alaydan küçük askeri taktik birliktir. Günümüz ordularında ana silahl
 • Tugay

  Tugay, alaydan büyük, tümenden küçük askeri taktik birimlerdir.
 • Alay

  ALAY Alm. Festzug, Umzug, Regiment, Fr. Foule, Cortège, parade, bande, regiment, moguerie, İng. Procession, parade, crowd, regiment, mockery. Türk
Piyade
piyade