Planck Enerjisi

Planck enerjisi (''E''P), Planck birimleri olarak bilinen doğal birimler sisteminde enerji birimidir.

Planck enerjisi (EP), Planck birimleri olarak bilinen doğal birimler sisteminde enerji birimidir. Planck enerjisi şöyle ifade edilir: :E_\text = \sqrt} \approx 1,956 × 109 J \approx 1,22 × 1028 eV \approx 543,3 kW·h Burada: :c, bir vakumdaki ışık hızı :\hbar, indirgenmiş Planck sabiti :G, yerçekimi sabitidir :EP, temel Planck biriminden türetilmiştir ve denklemi şöyledir: :E_\text = }}, Burada \ t_\text, Planck zamanıdır. Ayrıca şöyle de ifade edilebilir: :E_\text = } , Burada \ m_\text, Planck kütlesidir. 1991'de gözlemlenen ultra yüksek enerjili kozmik ışında ölçülen enerji yaklaşık 50 joule'dur. Bu da yaklaşık 2,5×10−8 EP'ye eşittir. Çoğu Planck birimleri olağanüstü biçimde küçüktür ve bunlar "makroskopik" olayla ilgili değildir (veya Planck yoğunluğu olarak olağanüstü biçimde büyüktür). Diğer taraftan bir EP, tam olarak makroskopiktir ve yaklaşık olarak bir otomobil gaz tankında depolanan enerjiye eşittir (57,2 L benzin 34,2 MJ/L kimyasal enerji oluşturur). Aynı zamanda parçacık fiziğinde kütleçekim hesaba katıldığında EP bir büyüklük ifade eder. Planck enerji, Planck uzunluğunu ölçmek için, yalnızca (prensipte) gereken enerji değildir, aynı zamanda, bir ölçeklenebilir bölgede bulunabilecek azami enerjidir. 1 Planck uzunluğu çapında, 1 birim Planck enerjisi ihtiva eden bir kürede ince (ve çok sıcak) bir kara delik oluşur. Planck birimleri, \hbar, G, ve c fiziksel sabitleri 1 olarak normalleştirmek için tasarlanır. Bundan dolayı Planck birimleri, E=mc² kütle enerji denklemi, E=m olarak basitleştirir. Böylece Planck enerjisi ve kütlesi sayısal olarak ifade edilebilir. Genel görelilik denklemlerinde G, daha çok 8π çarpanıdır. Bundan dolayı parçacık fiziği ve fiziksel evrenbilimde sıksık 8πG=1 olarak normalleştirilir. Bu normalleştirme sonucunda indirgenmiş Planck enerjisi şöyle tanımlanır: :\sqrtc^5}} \approx 0,390 × 109 J \approx 2,43 × 1018 GeV. Ayrıca bakınız * Max Planck * Planck çağı * Planck parçacığı * Planck birimleri * Kuantum kütleçekimi

Kaynaklar

Vikipedi

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Planck Enerjisi ilgili konular

 • IAEA

  Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu veya Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (İngilizce: International Atomic Energy Agency IAEA)
 • Enerji dönüşümü

  Enerji dönüşümü, enerjinin bir biçimden diğerine dönüşümüdür. Fizikte enerji terimi bir sistemdeki belirli değişiklikleri oluşturma ka
 • Potansiyel enerji

  Cisimlerin , bulundukları fiziksel durumlardan ötürü depolandığı kabul edilen enerjidir. Ep ile gösterilir. Başlıca çeşitleri:
 • UAEA

  Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu veya Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (İngilizce: International Atomic Energy Agency IAEA)
 • UAEK

  Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu veya Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (İngilizce: International Atomic Energy Agency IAEA)
 • Uluslararası Atom Enerji Ajansı

  Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu veya Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (İngilizce: International Atomic Energy Agency IAEA)
 • Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı

  Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu veya Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (İngilizce: International Atomic Energy Agency IAEA)
 • Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu

  Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu veya Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (İngilizce: International Atomic Energy Agency IAEA)
 • Planck enerjisi

  Planck enerjisi (''E''P), Planck birimleri olarak bilinen doğal birimler sisteminde enerji birimidir.
 • Dalga enerjisi

  Dalga enerjisi, denizlerde oluşan dalgaların yarattığı itme gücünden yararlanan yenilenebilir enerji kaynağıdır.