Kimyasal Enerji

Kısaca: kimyasal enerji, pil, ampul ve hücre gibi bir kimyasal maddenin tepkime esnasındaki değişiminin potansiyelidir. Kimyasal bağ kurma veya koparma sonuucu enerji açığa çıkar. Bu enerji bir kimyasal sistem tarafından ya emilir ya da yayılır. ...devamı ☟

kimyasal enerji, pil, ampul ve hücre gibi bir kimyasal maddenin tepkime esnasındaki değişiminin potansiyelidir. Kimyasal bağ kurma veya koparma sonuucu enerji açığa çıkar. Bu enerji bir kimyasal sistem tarafından ya emilir ya da yayılır. Kimyasal maddelerin tepkimesi sonucu yayılan (veya emilen) enerji, maddelerde bulunan enerji ile ayıraçı (reaktantları) arasındaki farka eşittir. Enerjideki bu değişim, kimyasal tepkimenin integral enerjisindeki değişimdir. Kimyasal enerji, moleküldeki atomları tepkimesi sonucu açığa çıkan enerjidir ve element birleşimine göre çeşitli türde olur. Elektriksel yükler, elektronlar ve protonların pozisyonlarının karşılıklı yer değişmesi esnasında ortaya çıkan elektriksel kuvvet tarafından yapılan iş olarak tanımlanabilir. Bu yüzden aslında elektriksel yüklerin elektrostatik potansiyel enerjisidir. Eğer bir sistemin kimyasal enerjisi, kimyasal tepkime esnasında azalırsa, bu azalma farkı, (daha çok ısı ve ışık gibi) bazı biçimlere dönüştürülür. Diğer tarafından eğer bir sistemin kimyasal enerjisi kimyasal tepkime sonucu azalırsa fark, (genellikle ısı veya ışık biçimindeki) enerjiye dönüşür. Örneğin; :iki hidrojen atomu tepkimeye girerse dihidrojen molekülü biçimine dönüşür. Kimyasal enerji (H-H bağının bağ enerjisi) 724zJ kadar azalır; :bir hidrojen atomundan elektron koparılırsa, hidrojen iyonuna (gaz haline) dönüşür. Kimsayal enerjisi (hidrojenin iyonlaşma enerjisi) 2,18aJ kadar artar. Yukarıda tanımlanan kimyasal enerji kimyagerler tarafından integral enerji (U) olarak ifade edilir. Burada sistemin hacmi ve basıncı sabit kabul edilir. Tepkime esnasında eğer hacim değişirse (örneğin gaz uçarsa) entalpiyi (H) elde etmek için, atmosfer tarafından yapılan işin miktarına bir düzeltme uygulanır. Bu düzeltme, uçan gaz tarafından yapılan iştir ve eşitliği şöyledir: :\Delta E = p \Delta V \,\!, burada entalpi şöyle yazılabilir; :\Delta H = \Delta U + p \Delta V \,\!. İkinci bir düzeltme entropideki, (S) değişiklik için yapılır. S, kimyasal bir tepkimenin bir yer kaplayıp kaplamadığı dikkate alınarak uygulanır. Bu Gibbs serbest enerjisini (G) verir. Düzeltme, kaybolan enerjiyi elde etmek için gereken enerjidir. :\Delta E = T \Delta S \,\!, böylece aşağıdaki eşitlik elde edilir; :\Delta G = \Delta H - T \Delta S \,\!. Bu düzeltmeler bazen (özellikle gazlar arasındaki tepkimelerde) göz ardı edilir, çoğunlukla değil. Bohr teorisine göre kimyasal enerji Rydberg sabiti tarafından karakterize edilir. :R_y= \frac = \frac\alpha^2 m_ec^2 = 13,605\;692\;53(30) \ \mathrm

Kaynaklar

Vikipedi

kimyasal enerji

Türkçe kimyasal enerji kelimelerinin İngilizce karşılığı.
chemical energy

kimyasal enerji

Kimyasal tepkime sırasında (örneğin yakıtların yanması) serbest kalan enerji

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Kimyasal enerji
1 yıl önce

Kimyada kimyasal enerji, pil, ampul ve hücre gibi bir kimyasal maddenin tepkime esnasındaki değişiminin potansiyelidir. Kimyasal bağ kurma veya koparma...

Enerji
1 yıl önce

elastik enerji ayrıca atomlar ve moleküller arasındaki elektriksel potansiyel enerjiye bağlıdır. Kimyasal enerji elektriksel potansiyel enerji haznesinden...

Enerji, Albert Einstein, Elektrik, Elektrik Enerjisi, Hidroelektrik Santralı, James Prescott Joule, Joule, Kalori, Kinetik enerji, Potansiyel Enerji, Potansiyel enerji
Enerji dönüşümü
1 yıl önce

miktarda enerji elde edilir ve açığa çıkan enerji dönüşümleri şu adımlarla gerçekleşir: Kömürün kimyasal enerjisi termal enerjiye dönüşür. Termal enerji, buharda...

Kimyasal reaksiyon
1 yıl önce

Kimyasal tepkime ya da kimyasal reaksiyon, iki veya daha fazla maddenin birbiri ile etkileşmesi sonucu kendi özelliklerini kaybederek yeni özellikte maddeler...

Kimyasal tepkime, Kinetik enerji, İyon, Atom, Molekül, Potansiyel enerji, Derişim, Entalpi, Katalizör, Sıcaklık, Mol
Enerji biçimleri
1 yıl önce

birkaç enerji biçimi tanımlanır. Bunlar: Termal enerji Kimyasal enerji Elektrik enerjisi Işınım enerjisi (Elektromanyetik ışınım enerjisi) Nükleer enerji Manyetik...

Enerjinin korunumu
1 yıl önce

söylenir. Enerji ne yok edilebilir ne de yoktan var edilebilir, ama enerji türü değişebilir, örneğin,dinamitin patlaması esnasında kimyasal enerji kinetik...

Kimyasal madde
1 yıl önce

değişebilir. Kimyasal reaksiyonlarla da, başka bir kimyasal maddeye dönüştürülebilir. Isı ve ışık gibi enerji şekilleri madde olarak kabul edilmez ve bu makalenin...

Jeotermal enerji
1 yıl önce

oluşturduğu, kimyasallar içeren sıcak su, buhar ve gazlardır. Jeotermal enerji de bu jeotermal kaynaklardan ve bunların oluşturduğu enerjiden doğrudan veya...

Jeotermal Enerji, 1890, 1904, 1934, ABD, Akdeniz Bölgesi, Aliağa, Atmosfer, Ağır su, Balçova, Balçova, İzmir