Plasenta

Kısaca: Plasenta, anne ve cenine ait iki dolaşım sistemini birbirinden ayıran bir organdır. ...devamı ☟

plasenta
Plasenta

Plasenta, anne ve cenine ait iki dolaşım sistemini birbirinden ayıran bir organdır.

Bir sperm tarafından döllenen yumurta hücresi (zigot) ikiye, dörde ve sonra sekize bölünerek hızla büyümeye başlar. Bunun için yüklü miktarda besine ihtiyaç duyar. Besin maddelerini anneden alabilmek için, embriyo hücrelerinden bir kısmı plasentayı oluştururlar. Plasenta anneyle bebek arasındaki besin, oksijen ve diğer maddelerin alışverişini sağlayan yapıdır. Plasenta yeni hücre gruplarının yani dokuların oluşması için gerekli olan besinleri ve oksijeni özenle seçer ve bunları bebeğe taşırken, atık maddeleri ayırarak onları da annenin vücuduna gönderir.

Rahmin içi, cenini koruyan amniyon sıvısı ile kaplıdır. Amniyon sıvısı olmadan bir bebeğin anne karnında gelişmesi mümkün değildir. Bu sıvı sayesinde, hem anne ve çocuk birbirlerinden faydalanırlar hem de korunmuş olurlar. 12 haftalık olduğunda ceninin kendi kan dolaşım sistemi gelişmiştir. Ancak oksijen ve besinlerin alımı, karbondioksit ve atıkların gönderilmesi için halen annesine bağımlıdır. İki dolaşım sistemi arasındaki değiş tokuş kanlar karışmadan gerçekleşmelidir, yoksa sonuç ölümcül olabilir.

Plasenta anne ve cenine ait iki dolaşım sistemini kusursuzca ayırır. Gazlar, besin maddeleri ve atıklar anne ve ceninin kanları arasında değiş tokuş edilir. Fakat amniyon sıvısı ve ayrı dolaşım sisteminden oluşan bu fiziksel bariyerler bebeğin hayatta kalması için yeterli değildir. Bunlar ancak kısmen başarılı olabilir.

Plasentanın yapısına daha yakından bakıldığında, bu duvarı oluşturan trofoblast hücrelerinin kan için özel olarak tasarlanmış bir bariyer oluşturdukları görülür. Embriyo, annenin dokularıyla çok yakın bir bağlantı içindedir. Bir yandan anneden gelen kanın içindeki maddelerle beslenirken, bir yandan da annenin savunma hücrelerinin tehtidi altındadır. Çünkü embriyo annenin vücudunda düşman kabul edilebilecek yabancı bir madde gibidir. Dolayısıyla besinlerle birlikte anne kanındaki savunma hücrelerinin embriyoya ulaşmaması son derece önemlidir. Ancak plasenta, annenin kanında bulunan savunma hücrelerinin embriyonun tarafına geçmesini engelleyen özel bir tasarıma sahiptir. Annenin kanından alınan oksijen, besin maddeleri ve mineraller bu ince aralıklardan geçerek embriyoya ulaşır. Ama savunma hücreleri daha büyük oldukları için bu aralıklardan geçmeyi başaramazlar.

plasenta

Türkçe plasenta kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. placenta, afterbirth

plasenta

etene, son, meşime.

plasenta

Türkçe plasenta kelimesinin Fransızca karşılığı.
placenta [le]

plasenta

Türkçe plasenta kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Plazenta, Mutterkuchen

plasenta

Döl eşi.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

plasenta Resimleri

Plasenta
3 yıl önce

bir kısmı plasentayı oluştururlar. Plasenta anneyle bebek arasındaki besin, oksijen ve diğer maddelerin alışverişini sağlayan yapıdır. Plasenta yeni hücre...

Plasenta, Amniyon sıvısı, Ansiklopedi, Dolaşım sistemi, Embriyo, Embriyon, Karbondioksit, Oksijen, Sperm, Zigot, Trofoblast
Progesteron
3 yıl önce

Hamileliğin 12. haftasından sonra en çok progesteron üretimi plasentada olur. Plasenta, hammadde olarak anne kaynaklı kolesterol kullanır, üretilen progesteronun...

Projesteron, Aldosteron, Biyokimya, CAS kayıt numarası, Gebelik, Hidrofobik, IUPAC adlandırma sistemi, Karaciğer, Keto, Keton, Kolesterol
Vivipar
6 yıl önce

uterusu içinde gelişerek doğurulması. Embriyo, annenin dolaşım sistemine plasenta ile bağlı olduğu için annenin aldığı besinle beslenir. Memelilerin hemen...

Vivipar, Embriyo, Memeliler, Plasenta, Uterus
Koriyonik villus örneklemesi
6 yıl önce

örneklemesi (CVS), gelişmekte olan plasentanın içine bir iğnenin sokulmasıyla yapılan bir testtir. Bu dönemdeki plasentaya koriyon denmektedir. Plesenta dokusundan...

Koriyonik villus örneklemesi, Amniyosentez, Doktor, Düşük, Embriyo, Hemofili, Kromozomal bozukluklar, Plasenta, Ultrasonografi, Vajina, Tıbbi sorumluluk reddi
Krista
3 yıl önce

genellikle hayvanlarda steroit tipte salgı yapan endokrin organlarda, plasenta ve ovaryum hücrelerinde rastlanır. Enine kesitleri yuvarlak boşluklar halindedir...

Krista, Mikrovillus, Mitokondri, Steroit, Ovaryum, Plesanta
Alkalen fosfataz
3 yıl önce

alkali ortamlarda işlev görür. Bu enzim kemik, karaciğer, bağırsak ve plasenta tarafından oluşturulan enzim, safra yoluyla itrah edilir. Serumda alkalin...

Partikül
3 yıl önce

Yanma. Alzheimer hastalığı ve kanser olabilir. < 0,1 mikrometer çaplıdır. Plasenta ^ "Hava Kirliliği ve Sağlık Etkileri". Türkiye Halk Sağlığı Kurumu. 30...

Umay
3 yıl önce

(Um/Om) kökünden türemiştir. Ummak, Dilemek, Korkutmak kökünden gelir. Etene(plasenta) anlamını da barındırır. Koruyucu, şefkatli demektir. Umaç, hedef demektir...