Karbondioksit

Kısaca: Karbondioksit Bir karbon, iki oksijen atomunun kovalent bağlarla bağlanmasından meydana gelen bir bileşik. Renk ve kokusu yoktur. Karbon ihtiva eden besin vb. maddelerin metabolize edilmesi sonucu meydana gelen bir son üründür. ...devamı ☟

karbondioksit
Karbondioksit

Karbondioksit bir karbon, iki oksijen atomunun kovalent bağlarla bağlanmasından meydana gelen bir bileşik. Renk ve kokusu yoktur. Karbon ihtiva eden besin vb. maddelerin metabolize edilmesi sonucu meydana gelen bir son üründür.

Solunumdaki yeri açısından hayati önem arz eder. Oksijen akciğerlere üst hava yollarını geçerek gelir ve alveolde hemoglobin ile taşınarak alveole getirilmiş olan karbondioksit ile yer değiştirir. Daha sonra karbondioksit oksijenin takip ettiği yolla dışarıya verilir. Bitkiler gündüz CO2 alır, O2 verirler. Gece ise O2 alır, CO2 verirler.

CO2 serbest gaz halinde volkanik bölgelerden çıkan gazlarda, suda çözünmüş olarak ise maden suyunda bulunur. Şehir ve dağlık bölgelerde değişmek üzere atmosfer havasında ortalama % 0,03-0,04 nisbetinde, egzozda ise % 13 nisbetinde bulunur.

Laboratuvarda CO2, kızdırılmış kok kömürü üzerinden hava geçirilerek elde edilir. CO2 kanda belli seviyelerde bulunur ve vücudumuzun tampon sistemlerinden birini meydana getirir. Kanda artması halinde asidoz, azalması halinde ise alkaloz meydana gelir. Bu durumlar dolaylı olarak hidrojen iyonu konsantrasyonunu etkilemesi ile meydana getirir.

Karbonik asit

Karbondioksidin su ile reaksiyonu sonucu meydana gelen zayıf bir asittir: (CO2+H2O ® H2CO3) Gazoz ve soda yapımında kullanılır. Karbonik asit basınç altında şişelere konur, bir kısmı çözünür, bir kısmı ise sıvının üzerinde kalır. Kapak açılınca kaynama sesi vererek dışarı çıkar. çözünmüş kısım ise gazoza, sodaya tat verir.

CO2 yangın söndürme aracında da kullanılır. Bugün birçok yerde bulunması mecburi olan bu araçların aslını basınçla doldurulmuş CO2 meydana getirir. Kafi miktarda CO2 bulunan yerde yanma olayı devam edemez. Çelik tüplerde 50 Atmosfer basınç altında CO2 saklanır. Tüp içinde basınç sebebiyle sıvı halde bulunur. Musluğu açıldığında CO2 hızla buharlaşır ve yanmakta olan cismin üzerini örter, hava ile temasını keser. Böylece yanma olayı durur.

Karbondioksit karı

Sıvı halde bulunan CO2yi, tüpü eğerek dışarı döktüğümüzde, gürültü ile etrafa dağılır ve sıvı halden gaz haline geçer. Bu değişim için gerekli enerjinin tamamını dışarıdan alamaz (olay çok hızlı cereyan eder) ve bir miktarını kendi içinden alır. Böylece gaz halindeki CO2 kendini soğutarak donar. Buna karbondioksit karı denir. Bu olaydan faydalanılarak istenildiği anda -80°C lik soğuk ortam elde edilebilir. Dewar kapları bu karın asetonla karıştırılmasıyla meydana getirilen özel termoslardır. Bu termosların dışarıyla ısı alış verişi olmadığından -80°C’lik ortam elde edilmiş olur.

Atardamar kanında, CO2 basıncı 120 mm Hg’ye varırsa; baş ağrısı, adale seğirmeleri, oryantasyon bozukluğu, (olmayan şeyleri gören) bir şuur bulanıklığı, konfüzyon, hatta koma görülebilir. Kanda yüksek CO2 bulunması durumunun tedavisinde dakikada en fazla 1-3 litre O2 ve toplardamar yoluyla niketamit verilir.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

karbondioksit

Renksiz, kokusuz, yoğunluğu 152,0 °C de ve 36 atmosfer basıncında kolayca sıvılaşan ekşimsi tatta bir gaz (CO2).

karbondioksit

Türkçe karbondioksit kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. carbon dioxide, carbonic acid gas

karbondioksit

renksiz, kokusuz, yoğunluğu 1,52, 0°c'de ve 36 atmosfer basıncında kolayca sıvılaşan ekşimsi tatta bir gaz.

karbondioksit

Türkçe karbondioksit kelimesinin Fransızca karşılığı.
gaz carbonique

karbondioksit

Türkçe karbondioksit kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Kohlendioxid

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Karbondioksit
3 yıl önce

Karbondioksit, kovalent bağlı bir karbon ve iki oksijen atomundan oluşan moleküle sahip, normal koşullarda gaz halinde bulunan bileşiğin adıdır. Renk...

Karbondioksit, Akciğer, Aseton, Atmosfer, Azot, Basınç, Bileşik, Carbon, Ergime noktası, Hemoglobin, Karbon
Süblimleşme
3 yıl önce

olarak hesaplanabilir. Karbondioksit Katı karbondioksit -78,5 °C'de atmosferık basınç altında süblimleşir. Sıvı karbondioksit ise üçlü noktanın üzerinde...

Süblimleşme, Basınç, Gaz, Kafur, Kimya, Naftalin, Sıvı, Taslak, İyot
Biyoyakıt
3 yıl önce

bitkilerin havadaki karbondioksiti parçalaması sonucu elde edildiği için, biyoyakıtların yakılması, dünya atmosferinde net karbondioksit artışına neden olmaz...

Biyoyakıt, ABD, Asya, Avrupa, Biyodizel, Biyogaz, Biyokütle, Brezilya, Dünya atmosferi, Etanol yakıtı, Fosil yakıtlar
Bütan
3 yıl önce

oksijenli ortamlarda, bütan yanar ve karbondioksitle su buharı oluşturur: bütan + oksijen → su * karbondioksit + su buharı Oksijenin sınırlı olduğu durumlardaysa...

Bütan, Alkan, Bileşik, Kaynama noktası, Kimyasal formül, Metan, Oktan, Propan, Su, Yoğunluk, Çakmak
Sera etkisi
3 yıl önce

dünyadan yansıyan güneş ışınlarıyla ısınır. Bu yansıyan ışınlar başta karbondioksit, metan ve su buharı olmak üzere atmosferde bulunan gazlar tarafından...

Biyokütle
3 yıl önce

bitkilerin havadaki karbondioksiti parçalaması sonucu elde edildiği için, biyoyakıtların yakılması, dünya atmosferinde net karbondioksit artışına neden olmaz...

Hava
3 yıl önce

gazlar) Havada devamlı bulunan ve miktarları azalıp çoğalan gazlar (karbondioksit, su buharı, ozon) Havada her zaman bulunmayan gazlar (kirleticiler)...

Hava (atmosfer), Argon, Atmosfer, Hava, Hava (iklim), Karbondioksit, Kimya, Meteoroloji, Nitrojen, Oksijen
Fotosentez
3 yıl önce

enerjiye dönüştürmek için kullanılan bir işlemdir. Bu kimyasal enerji, karbondioksit ve sudan sentezlenen şekerler gibi karbonhidrat moleküllerinde depolanır...

Fotosentez, Bitkiler, Yapraklar, 1804, Alkol, Bitki, Canlılarda beslenme, Güneş, Işık, Joseph Priestley, Karbon