Yeni Platonculuk

Kısaca: Alm. Neuplatonismus, Fr. neo-platonizme, İng. Neo -Platonism, Es. t. nev Eflatuniye ...devamı ☟

Alm. Neuplatonismus, Fr. neo-platonizme, İng. Neo -Platonism, Es. t. nev Eflatuniye

Platon'dan başka Aristoteles'e stoalılara, Pitagorasçılara da dayanan ayrıca doğu dinlerinden ve Hıristiyanlıktan da etkilenmiş olan, bütün bunları kendi içinde karıştırıp eriten felsefe okulu. //

İ.S. 2-6. yüzyıllar arasında türlü biçimlerde ortaya çıkmıştır. Kurucusu Ammonias Sakkas sayılır, bu okulun dizgesel temellendirilişini onun öğrencisi Plotinos yapmıştır.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Platonculuk
3 yıl önce

kullanmalarıyla Platonculuk denilecek akım meydana gelmiştir. Antik çağ felsefesinin çeşitli dönemlerinde ve rönesans felsefesinde yeniden meydana gelecek...

Agathon
3 yıl önce

kavram Stoacılar ve Yeni Platonculuk üzerinden Hıristiyanlığa ulaşmıştır.. Etik Ahlak Sokrates Platon Aristoteles Yeni Platonculuk Aristotelesçilik İlk...

Felsefe listesi
3 yıl önce

Yapısalcı Marksizm - Yararcılık - Yaratılışçılık - Yeni yaradılışçılık - Yeni Platonculuk - Yeniden kurmacılık - Yoga felsefesi Zen - Zerdüştlük - Zurvanizm...

Helenistik felsefe
3 yıl önce

Antik Çağ Yunan Felsefesinde Aristoteles'ten itibaren Yeni Platonculuk'un ortaya çıkmasına kadar geçen döneme Helenistik felsefe adı verilir. Pisagor...

Hiyeroglif
3 yıl önce

hiyerogliftir. Şemalar ve resimlerden oluşan hiyeroglif, Rönesans döneminde Yeni Platonculuk'un simgesi haline gelmiştir. Grekçe'deki hiyeroglifikon (ἱερογλυφικόν)...

Hiyeroglif, Urartu Hiyeroglifleri, Luv Hiyeroglifleri, Mısır Hiyeroglifleri
Antik Çağ felsefesi
3 yıl önce

Hellenistik felsefe dönemi gelir. Bu dönem Aristoteles ile başlayıp Yeni Platonculuk'un başlarına kadar devam eder. Antik Çağ Yunan felsefesinde yer alan...

Antik Çağ felsefesi, Antik Çağ felsefesi
Mistra
3 yıl önce

anlamak için önemlidir. Mistra, Bizans felsefesininde son merkezidir; Yeni Platonculuk akımı felsefecisi Plethon öldüğü 1439 yılına kadar burada yaşamıştır...

Plethon
6 yıl önce

Julianus'un yaptığı üzere, o da düzeltimlenmiş bir paganlığın (bir çeşit Platonculuk-Pythagorasçılık-Zarathustracılık karışımının) Hristiyan inanç ve öğretisine...

Plethon, 1355, 1452, Bizans, Filozof, Taslak, Yunanca