Po Nehri

Kısaca: Po nehri, İtalya'nın birinci, Avrupa'nın da sayılı büyük nehiri. 652 km uzunluğundadır. Kolları ile birlikte sahip olduğu su toplama alanı, İsviçre'nin bir kısmını da içine alan 71,000 km²lik bir havzadır. Po'nun en mühim kolları Batı Alplerinde Mt. Blanc ve Monviso Dağları eteklerinden doğanlarıdır. ...devamı ☟

Po Nehri
Po NehriPo Irmağı, İtalya'nın en uzun ırmağıdır. Ülkenin kuzeyinde yer alır
Po Irmağı, İtalya'nın en uzun ırmağıdır. Ülkenin kuzeyinde yer alır
Po nehri, İtalya'nın birinci, Avrupa'nın da sayılı büyük nehiri. 652 km uzunluğundadır. Kolları ile birlikte sahip olduğu su toplama alanı, İsviçre'nin bir kısmını da içine alan 71,000 km²lik bir havzadır. Po'nun en mühim kolları Batı Alplerinde Mt. Blanc ve Monviso Dağları eteklerinden doğanlarıdır. Bunlardan sonra nehir Po Ovasında kuzeyden gelen Casale, Ticino, Mincio, Adda, Oglio; güneyden gelen Tonaro, Trebbia, Secchina, Panaro gibi ırmaklarla birleşerek ovayı batı-doğu doğrultusunda boydan boya kestikten sonra, Venedik'in 60 km kadar güneyindeki Mesola'da Adriyatik Denizine ulaşır. Nehrin ağzından Piacenza ve Cremona şehirlerine kadar olan 260 km'lik kısım ulaşıma elverişlidir.

Fransa sınırı yakınında Alp Dağları'ndan doğar ve Kuzey İtalya boyunca doğuya doğru akarak Adriya Denizi'ne dökülür. 652 km uzunluğundaki bu ırmak, taşıdığı alüvyonlar­dan oluşan ve ülkenin en verimli bölümü olan Po Ovası'nı akaçlar. Kuzeyinde ve batısında Alp Dağları, güneyinde ise Apennin Dağları ile sınırlanan ova, Po ve Adige ırmaklarının Adriya Denizi'ne kavuştuğu geniş ve bataklık deltada sona erer.

Po Irmağı'nın Alpler'den gelen kolları, Apenninler'den kaynaklananlardan daha bü­yük ve çok sayıdadır. Bunların çoğu Alpler'in yüksek kesimlerindeki buzullardan ve karlı alanlardan doğar, özellikle yaz güneşinin kar­ları ve buzları erittiği zamanlarda daha gür akarlar. Bu ırmak kollan aynı zamanda Ku­zey İtalya'daki Garda ve Como gibi güzel gölleri akaçlar. Fransa ve İsviçre'den gelen bazı kara ve demiryolları bu ırmakların vadi­lerinden geçer. Milano ve Torino gibi sanayi kentleri için gerekli elektrik enerjisi bu akar­sulardan sağlanır. Po Irmağı, çığırı boyunca sulama kanalları aracılığıyla çevresini sular. Irmağın taşıdığı büyük miktardaki alüvyonun bir bölümü ırmak yatağına çökerek yatağın yükselmesine yol açar. Geçmiş zamanlardan bu yana Po Irmağı'nı önemli bir ulaşım yoluna dönüştürmek için tasarılar hazırlandıysa da, ancak küçük bir bölümünden ula­şımda yararlanılır. Sonbahar aylarında çevre­ye büyük zarar veren taşkınlar olur. Deltasın­da birçok kola ayrılan Po Irmağı başlıca beş ağızdan denize dökülür.

Fransız sınırı yakınlarında doğduğu yerde delice akmaya başlayan Po, ovaya gelene kadar hızını gittikçe arttırır. Ancak ovada sakin bir nehir halindedir. Ortalama debisi 3750 m³/sn'dir. Delta halinde denize döküldüğü yerde birçok küçük kıyı set gölü teşekkül etmiştir.

Irmağın kolları ile birlikte suladığı Po Ovası, İtalya ekonomisine mühim destek sağlamaktadır. Lombardia, Emilia-Romagna, Piemonte, Veneto eyaletlerinin sınırları dahilinde 46.000 km² lik bir alanı kaplayan ovada hayvancılık, tahıl, yem, endüstri bitkileri, meyve, sebze yetiştiriciliği çok gelişmiştir.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Po Ovası
2 yıl önce

denizine kadar uzanır. En büyük nehri olan Po Nehri, Adriyatik denizine döküldüğü yerde çok büyük bir delta meydana getirmiştir. Po Ovası İtalya'nın en verimli...

Po nehri, İtalya
Ticino Nehri
6 yıl önce

Ticino (Almanca: Tessin; Latince: Ticinus) nehri Po nehrine dökülen bir sol-koldur. Üstünden aktığı İsviçre kantonundan ismini alır. Nehir, İsviçre'de...

Adige Nehri
2 yıl önce

Adige Nehri, (İtalyanca: Adige, Venedikçe: Àdexe, Trentin: Ades, Friulice: Adis, Almanca: Etsch, Ladin: Adesc veya Adiç, Latince: Athesis) İtalya'nın Po Nehri'nden...

Mantova ili
6 yıl önce

moren tepeleri Garda etrafında dik yamaçlı ama Po Nehri ovasına doğru az eğilimli bulunurlar. Po Nehri ovasının sol yakasında ve doğuda bulunan Mantova...

Rovigo ili
6 yıl önce

doğu bölümü Po Nehri deltasını kapsamaktadır. Kuzeyde Venezia ilindeki "Cavareze" ile güneyde "Po di Goro" arasındaki bu bölgede Po Nehri her biri değişik...

Ticinus Muharebesi
6 yıl önce

Muharebe, Po Nehri'nin kuzeyden gelen sol kollarından biri olan Ticino Nehri kıyılarında gerçekleşmiştir. Bu bölge, Pavia kırsalında, Ticino'nun Po'ya katıldığı...

Pavia ili
6 yıl önce

ve Monte Penice (1460 m). Pavia ili arazisinden iki akarsu, Ticino Nehri ile Po Nehri, geçmektedir. Bu iki nehir, il merkezi olan Pavia şehrinin 4 km güneyinde...

Torino
2 yıl önce

Şehrin içinde 4 büyük akarsu geçmektedir. Bunlar Po Nehri, Po Nehri'nin iki büyük kolu olan (Po Nehri'nin soldan kolu "Dore Riparia" ve "Stura di Lanzo")...

Torino, 2006 Kış Olimpiyatları, Wikimedia Commons, İngilizce, İtalya, İtalyanca