Pogrom

Kısaca: POGROM, Yahudi aleyhtarı halk hareketi; bazen çarlık yetkilileri tarafından da desteklenen bu hareket yağmalara ve kıyımlara kadar varırdı.— Ortaçağda yahudi aleyhtarı halk ayaklanmaları bütün Avrupa'da yaygındı. Doğu Avrupa'da bu çeşit hareketler hemen hiç aralıksız X10. ...devamı ☟

pogrom
Pogrom

POGROM, Yahudi aleyhtarı halk hareketi; bazen çarlık yetkilileri tarafından da desteklenen bu hareket yağmalara ve kıyımlara kadar varırdı. — Ortaçağda yahudi aleyhtarı halk ayaklanmaları bütün Avrupa'da yaygındı. Doğu Avrupa'da bu çeşit hareketler hemen hiç aralıksız X10. yüzyıla kadar sürdüğü için, hareketi rusça terimiyle (pogrom) belirtmek adet oldu. Getto sisteminin muhafaza edildiği Rusya'da halktan tecrit edilen (bazı mesleklere girme yasağı, üniversitelerdeki numerus clausus gibi) ve çarlık yetkililerinden zulüm gören yahudiler, ikide bir halkın gazabına uğrarlardı. Nikolay I devrinde çar hükümeti, ırk ayrımıyle ilgili kararları çoğaltarak ve ağırlaştırarak halkı yahudilere karşı kışkırtıyor, sık sık katliam halini alan bu yağmalara (Nijni-Novgorod, hareketleri destekliyordu. İç savaş sırasında -1882; Kişinev, 1903) göz yumuyor, hatta bu da, beyaz orduların işgal ettiği yerlerde sık sık pogromlar görülürdü.

pogrom

Yahudilere yapılan soykırım:
"Yahudileri hedef alan pogromlar."- .

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Pogrom
3 yıl önce

genişletilmiştir. Pogrom kelimesinin aslı Rusçadır (погром), fakat Rusçadaki anlamı daha geneldir. Rusçada her türlü toplu şiddet olaylarına pogrom denir. Kelime...

Kişinev Pogromu
6 yıl önce

Jewish Encyclopedia (1901-1906) Resources about the pogrom Penkower, Monty Noam, 1942 : The Kishinev Pogrom of 1903: A Turning Point in Jewish History Antisemitizm...

Kirovabad Pogromu
6 yıl önce

Gence) kentinde Azeriler tarafından işlenen ve Ermeni sakinlerini hedef alan pogrom. Kimliği belirlenemeyen Ermeni basın editörü, Sovyet Ordusu kumandanının...

Bakü Katliamı
6 yıl önce

Bakü'de Azeriler tarafından işlenen ve esasen Ermeni sakinleri hedef alan pogrom.. 13 Ocak 1990'da, Bakü'de yaşayan Ermenilere karşı yedi gün boyunca şiddet...

Şiraz pogromu
6 yıl önce

öldürdüğü iddiası ve bu iddia sonucunda Şiraz'da Yahudilere yapılan pogromdur. Pogrom sırasında 12 Yahudi öldü, yaklaşık 50'si yaralandı ve 6000 Yahudinin...

Topolçan pogromu
6 yıl önce

geniş ölçüde yayıldı. Vilayet emniyet müdürü Zidor'un protokolüne göre, pogrom başlamadan iki gün önce Yahudilerin yerel bir kilise okulunu basıp el koyacağı...

Linç
3 yıl önce

şeriflerin ve başka güvenlik sağlayanların özellikle olmadığı yerlerde yapılmıştır. Nefret suçu Pogrom Mobbing Yerinde infaz Cadı avı Türkiye'de linç...

Dağ Yahudileri
3 yıl önce

gerçekleştirmiş; Azerbaycan'daki Dağ Yahudileri ise 1918 yılında çok az bilinen pogrom sırasında Ermenilerce öldürülen 3 bin Azerbaycan Yahudisi için bir anıt...