Posof, Ardahan

Posof, Ardahan iline bağlı ilçe. Nüfusu 2007 yılı itibariyle 9.596 kişi.

{{Bilgi Kutusu Genel Yerleşim Birimi |resmi_ismi = Posof Eski/diğer isimleri --> |göbekadı = Bu isimde anlam ayrıştırması (sayfa ismi) --> |anlam = |motto = Birimin panaromik resmi --> |image_skyline = |imagesize = |image_caption = |image_flag = Belediyelerin logosu --> |resim_amblem = harita --> |harita_resim = |harita_pixel = |harita_başlık = Gerekli; Birimin yapısı: il-ilçe-kaza veya
metropol(birden fazla ilçeden oluşuyorsa her ilçe 
kendi sayfası olmalı)-semt köy;
küçük harfler kullanılmalı; kategori yaratır -->
|idari = ilçe Gerekli; Bağlı olduğu ilin ismi; kategori yaratır --> |il_ismi = Ardahan Birimin bağlı olduğu idare: İl-ilçe --> |bağlı_idare = il |bağlı_idare_ismi = Ardahan Birimin en üst makamı Vali-Kaymakam --> |mülki_sıfatı = |mülki_idareci = |websitesi = www.posof.net Büyükşehir Beldiye Başkanı-Belediye başkanı-Muhtar;
başkan_parti: belediye web sitesi veya belediye 
başkanının web sitesi-->
|başkan_sıfatı = |başkanı = |başkan_www = birimin en eski tarihi millattan (öncesi-M.Ö. veya M.S.) --> |Kuruluş_öncesi = |Kuruluş_yılı =
     • yüzölçüm ***** -->
|area_magnitude = |toplam_km2 = |yüzölcümü_kara = |yüzölcümü_su = |yüzölcümü_su_percent = |Çevre_km2 = |merkez_km2 = |rakımı =
     • Nufus Bilgileri ***** -->
|nüfusu_tarih = |nüfusu_dipnot = |nüfusu_değeri = |nüfusu_merkez = |nüfusu_çevresi = |nüfusu_yoğunluğu = Kordinatları --> |latd= |latm= |lats= |latNS= |longd= |longm= |longs= |longEW= |alan_kodu = |posta_kodu = |plaka_kodu = |dipnotlar = Birime bağlı olan birimler
ilin->ilçeleri; içelerin->Semtleri; 
içelerin->kazaları; şehir->semt -->
|bağlı_tipi = |bağlı_olanlar1 = |bağlı_olanlar2 = |bağlı_olanlar3 = |bağlı_olanlar4 = |bağlı_olanlar5 = |bağlı_olanlar6 = |bağlı_olanlar7 = |bağlı_olanlar8 = |bağlı_olanlar9 = |bağlı_olanlar10 = |bağlı_olanlar11 = |bağlı_olanlar12 = |bağlı_olanlar13 = |bağlı_olanlar14 = |bağlı_olanlar15 = |bağlı_olanlar16 = |bağlı_olanlar17 = |bağlı_olanlar18 = |bağlı_olanlar19 = |bağlı_olanlar20 = |bağlı_olanlar21 = |bağlı_olanlar22 = |bağlı_olanlar23 = |bağlı_olanlar24 = |bağlı_olanlar25 = |bağlı_olanlar26 = |bağlı_olanlar27 = |bağlı_olanlar28 = |bağlı_olanlar29 = |bağlı_olanlar30 = |bağlı_olanlar31 = |bağlı_olanlar32 = |bağlı_olanlar33 = |bağlı_olanlar34 = |bağlı_olanlar35 = köyleri yukarıya aldıysanız
beldeleri veye kazaları veya semtleri buraya -->
|bağlı2_tipi = |bağlı2_olanlar1 = |bağlı2_olanlar2 = |bağlı2_olanlar3 = |bağlı2_olanlar4 = |bağlı2_olanlar5 = |bağlı2_olanlar6 = |bağlı2_olanlar7 = |bağlı2_olanlar8 = |bağlı2_olanlar9 = |bağlı2_olanlar10 = }}

Ardahan ilinin bir ilçesidir.

Posof İlçesi eski çağ tarihinde Yukarı Kur diye tabir edilen Kars`ın Çıldır, Ardahan ve Hanak, Artvin`in merkez dahil Ardanuç, Şavşat ve Borçka ilçelerini içine alan Kur ve Çoruh havalisindeki yerleşim birimidir. İlçenin varlığı 2700 yıl öncesine dayanır. M.Ö.680 yıllarında Kafkasların kuzeyinden gelen atlı göçebe İskit Türkleri havaliyi Urartular`dan alarak 500 yıl hüküm sürmüşlerdir. Daha sonra Horasan havalisinden gelen Arsak Türkleri M.Ö.150-M.S.430 yılları arasında Posof`ta yaşamlarını sürdürmüşlerdir. Arsak Türklerinden sonra Peçenek ve Oğuz Türklerinin de burada yaşadığı bilinmektedir. Posof ve havarisi sırasıyla Sasani Devleti, Doğu Roma İmparatorluğu, Gürcü Bagratlılar Beyliği ve Abbasiler`in kontroluna girmiştir. Abbasiler`den sonra bölgeye Selçuklular hakim olmuştur.

Selçuklu Sultanı Alpaslan`ın 1064 tarihinde Ani şehrini alması üzerine Danişmendli Ahmet komutasındaki Selçuklu ordusu Şavşat üzerinden Arşiyan Dağını aşarak halen mevcut Kol köyündeki kaleyi kuşatmış, Gürcü ordusunu mağlup etmiş ve 1080`de bölgeyi ele geçirmiştir. Selçuklular bölgede uzun süre tutunamamış ve bölge İlhanlılar`ın eline geçmiştir. İlhanlılar zamanında Ortodoks olan Kıpçak Türkleri bölgenin yarı bağımsız hakimi olmuşlardır. Daha sonra Lala Kara Mustafa Paşa`nın emri üzerine Ardahan Sancak Beyi Abdurrahman Bey kendi kuvvetleriyle Ilgar Dağını aşıp, 9 Ağustos 1578`de tüm Posof deresini ve Ahıska havalisini ele geçirmiştir. Böylece Posof Osmanlı Devleti`ne bağlanmıştır. Erzurum Beylerbeyi Lala Kara Mustafa Paşa 1578 yılı Ağustos ayında Ahıska merkez olmak üzere Çıldır Eyaletini kurarak Posof`u sancak beyliği yapmıştır.

I. Dünya Savaşında bu ilçe için Kafkasya Cephesi, ve Kurtuluş Savaşında Türk-Gürcü Cephesine bakınız.

En güzel Posof resimleri için www.posofcep.net

Diğer Posof fotoğrafları için http://posofa.googlepages.com }

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Posof, Ardahan ilgili konular

 • Posof

  Posof İlçesi eski çağ tarihinde yukarı Kur diye tabir edilen Kars'ın Çıldır,Ardahan ve Hanak,Artvin'in merkez dahil Ardanuç,Şavşat ve Boç
 • Çıldır Eyaleti

  Çıldır Eyaleti (Ahıska Paşalığı olarak da bilinir), bugün yaklaşık olarak Türkiye’nin kuzeydoğusu ile Gürcüstan’ın güneybatısın
 • Posof, Ardahan

  Posof, Ardahan iline bağlı ilçe. Nüfusu 2007 yılı itibariyle 9.596 kişi.
 • Yalnızçam Dağları

  Yalnızçam Dağları, Anadolu`nun kuzeydoğusunda, Artvin, Ardahan ve Erzurum illeri arasındaki yüksek sıradağlardır. Bir tarafı Doğu Karadeni
 • Alabalık, Posof

  Alabalık, Ardahan ilinin Posof ilçesine bağlı bir köydür.
 • Alköy, Posof

  Alköy, Ardahan ilinin Posof ilçesine bağlı bir köydür.
 • Baykent, Posof

  Baykent, Ardahan ilinin Posof ilçesine bağlı bir köydür.
 • Kuzeydoğu Anadolu

  Kuzeydoğu Anadolu, Türkiye'nin Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı ve Erzurum nispeten de Gümüşhane, Bayburt ve Artvin'i içine alan bölge.
 • Yalnızçam Yaylası

  Ardahan il merkezine 15 Km. mesafede bulunan ve Yalnızçam Köyü'nün kuzeybatısında yer alan Yalnızçam Yaylası eşsiz bir tabiat zenginliğine
Posof, Ardahan
Posof, Ardahan