Postmodern

Kısaca: Postmodernizm, modernizmin sonrası ve ötesi anlamında bir tanımlama olarak kullanılmaktadır ve modern düşünceye ve kültüre ait temel kavram ve perspektiflerin sorunsallaştırılmasıyla ve hatta bunların yadsınmasıyla birlikte yürütülmektedir. Teori alanında modernist sanat biçimleri ve uygulamalarından koptuğu iddia edilen bir dizi kültürel yapıntıyı tanımlayan mimarlık, felsefe, edebiyat, güzel sanatlar gibi alanlarda yeni kültür biçimlerin işaretleri olarak başlamıştır. ...devamı ☟

postmodern
Postmodern

Postmodern ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Postmodernizm

postmodern

Postmodernizm yanlısı.

postmodern

İngilizce postmodern kelimesinin Almanca karşılığı.
adj. postmodern

postmodern

Almanca postmodern kelimesinin İngilizce karşılığı.
adj. belonging to the postmodern movement in art and architecture (supports use of complex and decorative styles, with emphasis on local historical styles - opposed to the principles of modernism)

postmodern

Almanca postmodern kelimesinin Fransızca karşılığı.
adj. postmoderne

postmodern

Almanca postmodern kelimesinin İtalyanca karşılığı.
adj. postmoderno

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Postmodernizm
3 yıl önce

yıllardan itibaren kullanılmaktadır. 1979 yılında Jean François Lyotard'ın "Postmodern Durum" adlı kitabıyla bir tartışma başlatmıştır. Teori alanında modernist...

Felsefe, 1. Dünya Savaşı, 17. yüzyıl felsefesi, 18. yüzyıl felsefesi, 19. yüzyıl felsefesi, 1934, 1943, 1950, 1960, 1980, 1997
Postmodern Mimari
2 yıl önce

Postmodern mimari ilk örneklerinin 1950'lerde başlıdığı varsayılan ve günümüz mimarisinde de etkisini sürdüren uluslararası bir üsluptur. Mimarlıkla postmodernitenin...

Postmodern mimari, Alanlar, Amerika Birleşik Devletleri, Aydınlanma Çağı, Bauhaus, Fredric Jameson, Gilles Deleuze, Jacques Derrida, Jacques Lacan, Jean-François Lyotard, Jean Baudrillard
Postmodern edebiyat
6 yıl önce

Postmodern roman, bir anlamda söylemsel olarak mimaride başlayıp gelişen, kurumsal, kuramsal ve düşünsel alanlarda hızla yayılan ve 20. yüzyılın ikinci...

Postmodern felsefe
2 yıl önce

Postmodern felsefe, 20. yüzyılın ikinci yarısında, 18. yüzyıl Aydınlanması sırasında geliştirilen kültür, kimlik, tarih veya dil ile ilgili modernist felsefi...

Postmodern felsefe, 1960, Althusser, Antropoloji, Aydınlanma Çağı, Bilim, Bilinç, Dil, Dilbilim, Eleştirel teori, Epistemoloji
Postmodern durum
2 yıl önce

Postmodern Durum, Jean-François Lyotard'ın 1979 yılında yayımlanmış olan kitabının adı. Bu kitap, yayımlanışının ardından sürekli teorik tartışmaların...

Postmodern durum, Aydınlanma Çağı, Gilles Deleuze, Jacques Derrida, Jacques Lacan, Jean-François Lyotard, Jean Baudrillard, Julia Kristeva, Michel Foucault, Modernite, Modernizm
Postmodern Etik (kitap)
6 yıl önce

Postmodern Etik, Zygmunt Bauman'ın Etik'i postmodern bağlamda irdeleyip ortaya koyduğu, gereksiz kalabalıklarından arındırarak belirgin bir postmodern...

Postmodern Etik (kitap), Etik, Felsefe Portalı, Modernizm, Postmodernizm, Zygmunt Bauman, Emanuel Levinas
Postmodern film
6 yıl önce

Postmodern film, filmlerin ifade anlamlarının özel efektler ya da teknik animasyonlar kullanılarak daha az kabul edilebilir mantık şekilleriyle ortaya...

Postmodern film, Sinema, Taslak, ,
Postmodern Darbe
3 yıl önce

Postmodern darbe, askerin yönetime direkt el koymayıp medya aracılığıyla hükûmetin istifaya zorlanmasıdır. 1997 yılı Şubat ayında yapılan Millî Güvenlik...

Postmodern darbe, 13 Haziran, 1997, 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 28 Haziran, ABD, Askeri, Türk silahlı Kuvvetleri, Darbeler, Anayasa, Parti