Postmodern Durum

Kısaca: Jean-François Lyotard 'ın, aynı adlı kitabında ( Postmodern Durum ) tanımlayıp ortaya koyduğu ve modernizm-sonrası diyebileceğimiz bir süreci ifade etmek için kullandığı tanımlama. Buna göre, postmodernizm belli bir dönemin ya da çağın adlandırması olmaktan çok, modernizmde temellenen Büyük Anlatılar 'a ve onları varkılan temel ilke ve kavramlara yönelik derin bir kuşku halini ifade etmektedir. ...devamı ☟

Jean-François Lyotard 'ın, aynı adlı kitabında ( Postmodern Durum ) tanımlayıp ortaya koyduğu ve modernizm-sonrası diyebileceğimiz bir süreci ifade etmek için kullandığı tanımlama. Buna göre, postmodernizm belli bir dönemin ya da çağın adlandırması olmaktan çok, modernizmde temellenen Büyük Anlatılar 'a ve onları varkılan temel ilke ve kavramlara yönelik derin bir kuşku halini ifade etmektedir. Hatta bu kuşkunun yanı sıra aynı şekilde derin bir inançsızlık hali de postmodern durumu ifade eden öğelerden biridir. Endüstri-sonrası-toplumsal yapı bu noktaya ulaşmış, Aydınlanma Çağı 'nda geçerli olan ilkelere duyulan güven yerini derim bir karamsarlığa ve inanmamaya bırakmıştır. Bu inançsızlık durumunda yapılan sorgulamalar aynı zamanda ortaya modernizmin kendini tanımlayışı ile ilgili soruları gündemleştirmiş ve bilginin niteliğinden aklın güvenilirliğine ve bunlara dayalı tüm siyasal projelerin geçerliliğine dair meşruiyet sorununu gündeme getirmiştir. Bazı postmodernist teorisyenler de bu durum uç noktalara götürülüp yepyeni bir çağın adlandırılması olarak ele alındığı görülmektedir.Ancak daha başka yorumlarda postmodern durum, yepyeni bir çağı ya da dönemi adlandırmaktan çok, asıl olarak modernizm içinde (ya da düzleminde) onun aksiyomatik yapısının geçersizliğinin ortaya konulması ve temel kategorilerinin kuşkuyla karşılanması halini / ya da durumunu dile getirir.

Kaynak:

  • Postmodern Durum, J.F.Lyotard.
  • Modernizm versus Postmodernizm, derleyen:Mehmet Küçük.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Postmodern durum
1 yıl önce

Postmodern Durum, Jean-François Lyotard'ın 1979 yılında yayımlanmış olan kitabının adı. Bu kitap, yayımlanışının ardından sürekli teorik tartışmaların...

Postmodern durum, Aydınlanma Çağı, Gilles Deleuze, Jacques Derrida, Jacques Lacan, Jean-François Lyotard, Jean Baudrillard, Julia Kristeva, Michel Foucault, Modernite, Modernizm
Postmodern felsefe
1 yıl önce

imkân ve olanakları bu noktadan itibaren başka bir yol izlemek durumundadır, ki postmodern felsefe eğilimleri çeşitli kollardan bunun açılımlarını yaparlar...

Postmodern felsefe, 1960, Althusser, Antropoloji, Aydınlanma Çağı, Bilim, Bilinç, Dil, Dilbilim, Eleştirel teori, Epistemoloji
Postmodernizm
1 yıl önce

itibaren kullanılmaktadır. 1979 yılında Jean François Lyotard'ın "Postmodern Durum" adlı kitabıyla bir tartışma başlatmıştır. Teori alanında modernist...

Felsefe, 1. Dünya Savaşı, 17. yüzyıl felsefesi, 18. yüzyıl felsefesi, 19. yüzyıl felsefesi, 1934, 1943, 1950, 1960, 1980, 1997
Postmodern Etik (kitap)
4 yıl önce

her satırda görülür. Konu fazlasıyla ağırdır ve önemlidir, çünkü postmodern bir durum içinde yaşadığımız söyleniyorsa eğer, nasıl bir Etik'e sahip olunacağının...

Postmodern Etik (kitap), Etik, Felsefe Portalı, Modernizm, Postmodernizm, Zygmunt Bauman, Emanuel Levinas
Postmodern Darbe
1 yıl önce

Postmodern darbe, askerin yönetime direkt el koymayıp medya aracılığıyla hükûmetin istifaya zorlanmasıdır. 1997 yılı Şubat ayında yapılan Millî Güvenlik...

Postmodern darbe, 13 Haziran, 1997, 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 28 Haziran, ABD, Askeri, Türk silahlı Kuvvetleri, Darbeler, Anayasa, Parti
Postmodern Mimari
1 yıl önce

Postmodern mimari ilk örneklerinin 1950'lerde başlıdığı varsayılan ve günümüz mimarisinde de etkisini sürdüren uluslararası bir üsluptur. Mimarlıkla postmodernitenin...

Postmodern mimari, Alanlar, Amerika Birleşik Devletleri, Aydınlanma Çağı, Bauhaus, Fredric Jameson, Gilles Deleuze, Jacques Derrida, Jacques Lacan, Jean-François Lyotard, Jean Baudrillard
Postmodern edebiyat
4 yıl önce

belli başlıcaları şöyle zikredilebilir. Postmodern romanın kökleri, öncelikle postmodern durumun ve postmodern düşüncenin ortaya çıkmasından çok daha eskilere...

Postmodernite
1 yıl önce

Postmodernite (diğer söyleniş biçimleriyle post-modernite ya da postmodern durum), postmodernizmin toplumsal ve kültürel yansımalarını ifade etmek için...