Pro-Feminizm

Kısaca: Pro-feminizm, (Feminist Erkekler) herhangi bir feminist hareketin bir üyesi olmayı ima etmeksizin feminizmin hedeflerini desteklemeyi işaret etmektedir. ...devamı ☟

Pro-feminizm, (Feminist Erkekler) herhangi bir feminist hareketin bir üyesi olmayı ima etmeksizin feminizmin hedeflerini desteklemeyi işaret etmektedir.

Terim çoğunlukla feminizmi ve toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlayacak çabaları aktif bir şekilde destekleyen erkeklere atıfla kullanılmaktadır. Çok sayıda pro-feminist erkek politik aktivizm içinde, çoğu da kadın hakları ve kadına karşı şiddet alanlarında yer almaktadır. Bazı eleştirmenler (çoğunlukla kadın olanlar) söz konusu erkekleri her ne kadar onlar kendilerine "feministler" şeklinde atıfta bulunsalar da hiçbir şekilde "feminist" olarak değil "pro-feministler" şeklinde atıfta bulunmaktadırlar.

Terim aynı zamanda feminist inançları benimseyen veya feminist sebeplerin savunuculuğunu yapan fakat kendilerini feminist görmeyen kimseler için de kullanılmaktadır. Kendilerini veya başkalarını feminist hareketle özdeşleştirmeyen kimseler tarafından da terim kullanılmaktadır.

Batı dünyasında çoğu ülkede Pro-feminist erkek grupları bulunmaktadır. Pro-feminst erkeklerin aktiviteleri okullarda küçük çocuk ve gençlere şiddet uygulanmasına karşı çıkmak, işyerlerinde cinsel taciz atölyeleri kurmak, eğitim kamplarını işletmek gibi uygulamaları da içermektedir.

Temel İnançlar

Pro-feminist erkekler topluma ilişkin feminist anlayışa sempati duymaktadırlar. Pro-feministler erkekler çeşitli biçimlerde güç ve imtiyaz yaşarlarken kadının toplumdaki eşitsizlik ve adaletsizlikten eziyet çektiğine inanmaktadırlar.

Pro-feminist erkekler pro-feministlerin kendi cinsiyetçi (seksist) davranışlarını diğer erkeklerin tavırlarını değiştirmeye çalışma sorumluluğu hissetmektedirler.

Feminizmle Karşılaştırıldığında Pro-feminizm

Buna karşı en basit yanıt erkeklerin kendilerini "feminist" olarak adlandırmalarının doğru olmayacağıdır. Bu argüman çeşitli biçimler alabilmektedir, şöyle ki; Feminizm kadınlar tarafından, kadınlar için ve kadınlar hakkında geliştirilen bir hareket ve fikirler kümesidir. Erkekler asla bir kadın gibi olmanın nasıl bir şey olduğunu bilemezler.

Pro-feministler cinsiyetçilik karşıtıdırlar (anti-seksist) ancak pro-feministler erkek-karşıtı değildirler.

Homoseksüellik

Pro-feminist erkekler arasında heteroseksüel, gay ve biseksüel erkekler yer almaktadır. Pro-feministler arasında LGTB (Lezbiyen, Gay, Biseksüel ve Transgender(cinsiyet değiştirmiş) kelimelerinin ilk harfinden oluşturulmuş bir terim)li oranın toplumun genelinden daha fazla olup olmadığını söylemek zordur çünkü bu konuda bir araştırma yapılmamıştır. Diğer yandan erkekler sıkça kadınlarla seksüel ilişkilerinden ötürü feminizme sempati duyar hale gelmektedirler ve bu özellikle pro-feminizmde heteroseksüel bir yol olduğunu göstermektedir. Diğer yandan eşcinsel (gay) erkekler de bazen geleneksel erkeklikten uzak olma duygusu ve onun homophobia (heteroseksüel olmayanlardan korku ve nefret - homofobi) ile arasındaki bağlantıları farketmekten ötürü pro-feminizme yakınlık duymaktadırlar.

Çoğu pro-feminist erkek erkekliğin (maskülinite) güçlü biçimde homofobiklikle yoğrulduğuna inanmaktadırlar.

VikipediKaynak

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Feminizm (anlam ayrımı)
3 yıl önce

Anarka-feminizm Sosyalist feminizm Radikal feminizm İslamcı feminizm Varoluşçu feminizm Pro-feminizm Kültürel feminizm Eşitlikçi feminizm Feminist eleştiri...

Feminizm
4 ay önce

Feminizm İslamcı Feminizm Ruhsal Feminizm Maddi Feminizm Postmodern Feminizm Varoluşçu Feminizm Pro-seks Feminizm(seksüel açıdan liberal feminizm, seks-pozitif...

Feminizm, 1848, 1869, 1960, Anarko-Feminizm, CEDAW, Cinsiyet, Ekofeminizm, Eleştiri, Erkek Düşmanlığı, Etik
Siyasi ideolojiler listesi
4 ay önce

sendikacılık Eko-sosyalizm Yeşil siyaset Feminizm Anarko-feminizm Kültürel feminizm Liberal feminizm Kadınizm Sosyalist feminizm Liberalizm Klasik liberalizm Neoliberalizm...

Maskülizm
4 ay önce

Masculine Mystique; Andrew Kimbrell ISBN 0345386582 Erkek hakları Feminizm Pro-feminizm Kadın düşmanlığı Erkek düşmanlığı Warren Farrell Tersine ayrımcılık...

Maskülizm, 1913, Aşk-utangaçlığı, Cinsiyet, Erkek, Erkek Düşmanlığı, Erkek Hakları, Ernest Belfort Bax, Feminizm, Kadın Düşmanlığı, Karl Marx
Solculuk
4 ay önce

kapitalizmi demokratik yöntemlerle değiştirmeyi amaçlamaktadır. Çevrecilik, feminizm, küreselleşme karşıtlığı, işçi sendikaları gücü ve birçok başka ideoloji...

Solculuk, ABD, Anarşizm, Demokrasi, Devrim, Fransız İhtilali, Hindistan, Komünizm, Liberalizm, Marxizm, Ortadoğu
Pussy Riot
3 yıl önce

yüklenmiştir. Kolektifin yazmış olduğu şarkı sözlerinin temaları arasında feminizm, LGBT hakları ve grubun bir diktatör olarak gördüğü Rusya Devlet Başkanı...