Prolin

Kısaca: Prolin (Pro, P) proteinleri oluşturan 20 aminoasitten biridir. Diğer tüm aminoasitler birincil amin grubu taşımalarına rağmen, prolin, yan zincirindeki üç karbon atomu bir halka oluşturarak tekrar peptid bağındaki nitrojen atomuna bağlandığı için, birincil amin grubundan yoksundur (-NH2). ...devamı ☟

prolin
Prolin

Kimyasal yapısı 3D modeli

Prolin (Pro, P) proteinleri oluşturan 20 aminoasitten biridir. Diğer tüm aminoasitler birincil amin grubu taşımalarına rağmen, prolin, yan zincirindeki üç karbon atomu bir halka oluşturarak tekrar peptid bağındaki nitrojen atomuna bağlandığı için, birincil amin grubundan yoksundur (-NH2). Prolindeki nitrojen(azot) aslında ikincil amin olarak nitelendirilebilir. Prolin bazen iminoasit olarak da adlandırılmaktadır . Aslında, IUPAC adlandırma sistemine göre imin grupları karbon-nitrojen arasında çifte bağ bulunması gerekir. Biyolojik terminolojide, aminoasit kategorisi genellikle prolini de içermektedir.Non-esansiyel ve glukojenik amino asittir.Sentezi ve yıkımı alfa ketoglutarat üzerinden olur.Prolin dehidrogenaz ile prolin 5-karboksilat sentezlenir.Prolin 5-karboksilattan glutamat semialdehit dehidrogenaz ile glutamat oluşur ve bunu glutamatın transaminasyonu ile alfa ketoglutarat oluşumu izler.

Metabolik Bozukluklar

Hiperprolinemi Tip 1`` Prolin dehihrogenaz eksikliğidir.Hidroksiprolin metabolizması bozulmaz.İdrara prolin ve glisin çıkar.

Hiperprolinemi Tip 2`` Glutamat semialdehit dehidrogenaz eksikliğidir.Hidroksiprolin metabolizması bozulur.

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

prolin Resimleri

Prolin
2 yıl önce

Prolin (Pro, P) proteinleri oluşturan 20 aminoasitten biridir. Diğer tüm aminoasitler birincil amin grubu taşımalarına rağmen, prolin, yan zincirindeki...

Prolin, Amin, Aminoasit, Glisin, IUPAC, Karbon, Nitrojen, Protein, İdrar, Ketoglutarat, Hidroksiprolin
Amino asit
2 yıl önce

Glisin Alanin Valin Lösin İzolösin Fenilalanin Triptofan Metiyonin Prolin Prolin bir iminoasittir, yani amino grubu değil imino grup taşır. Bunu kâğıt...

Aminoasit, Alanin, Biyokimya, MRNA, Melanin, Protein, Ribozom, Serotonin, Taslak, Translasyon, Katekolamin
P53
2 yıl önce

prolin mutasyonunun erkek pankreas kanseri riskine derin bir etki yapmış olduğu bulundu. Arap kadınları üzerinde yapılan bir araştırmada ise prolin homozigotluğunun...

P53, Biyoloji, Genom, Protein, Taslak, Transkripsiyon
Elastin
2 yıl önce

yaklaşık 750 amino asit kalıntısından oluşur. Bunların en başında alanin, prolin, glisin, gibi hidrofobik amino asitler bulunur, bu yüzden de elastinin diğer...

Glisin
2 yıl önce

Glutatyon sentezi Glisinüri Plazma glisin düzeyi normal glisinin yanı sıra prolin ve hidroksiprolinin renal tübüler geri emilimi bozuktur. Primer hiperoksalüri...

Dihidroksiaseton
6 yıl önce

ketogenezidir. DHA, bir şarabın kalitesine ve tadına etki edebilir. Yine DHA, prolin ile birleşerek kabuksu bir aroma elde etmede kullanılabilir. Dihidroksiaseton...

Çevrim sonrası değişim
2 yıl önce

polisialilasyon, NCAM'a polisialik asit eklenmesi piroglutamat oluşumu prolin rasemizasyon, prolil izomeraz tarafından tRNA-aracılıklı amino asit eklenmesi...

Alfa sarmal
6 yıl önce

oluşturmaya büyük yatkınlıkları vardır, buna karşın prolin ve glisinin sarmal oluşturma yatkınlığı düşüktür. Prolin kalıntısı bir sarmalı ya bozar ya da büker...