Karbon

Kısaca: Atom numarası: 6 Simge: C Kütle numarası: 12.0112 Kaynama Noktası (C): 4830 Erime Noktası (C): 3727 Yoğunluk: 2.26 Buharlaşma Isısı: 171.7 Kaynaşma (Füzyon) Isısı: -- Elektriksel iletkenlik: 0.0007 Isıl iletkenlik: 0.057 Özgül Isı Kapasitesi: .165 ...devamı ☟

karbon
Karbon

Sembolü C, bileşikleri tabiatta çok geniş alana dağılmış olan metalik olmayan kimyasal bir element.

Özellikleri: Karbon, element halinde kömür, grafit ve elmas olarak üç şekilde bulunur. Bunlara karbonun allotropları denir. Bunlardan elmas, saf karbon olup kristal yapıya sahiptir. Diğer ikisi safsızlık ihtiva edip amorf yapıdadır. Mesela, kömürün menşei bitkilerdir. Bu yüzden kömürde bitkiden gelen maddeler bulunmaktadır. Karbonun atom numarası altıdır. Değerlik elektronu dörttür. En dış yörüngesinde bulunan 4 elektrondan ikisi, 2s2 orbitalinde, diğer ikisi de 2p2 orbitalindedir. Diğer elementlerle bağ yaparken 2s orbitalinde bulunan bir elektron boş olan 2p orbitaline geçercesine hareket eder. Böylece aynı özellikte dört tane çiftleşmemiş elektron meydana gelir.

Bunların enerji seviyeleri aynıdır. Bu davranış Sp3 hibridizasyonu olarak adlandırılır.

3500°C’de sublime olmaya başlayan karbon, 3550°C’de erir ve 4827°C’de kaynar. Grafit halindeki karbonun yoğunluğu 2,26 g/cm3tür. Oda sıcaklığında kolay kolay reaksiyona girmez ve suda hemen hiç çözünmez. Gerekli sıcaklığa geldiği zaman hava oksijeni ile okside olarak (yanarak) karbondioksid verir. Grafit ve elmasın yanması kömürün yanmasından daha yüksek sıcaklıkta olur.

Karbonun, kütle numaraları 10 ila 16 arasında olan altı tane izotopu vardır. 12C ve 13C izotopları kararlıdır. Tabiatta bulunan karbonun % 98,89’u 12C ve % 1.11 de 13C izotopudur. 14C radyoaktif izotopu da kararlılığa çok yakındır. Çünkü yarılanma müddeti 3770 yıldır. Arkeolojik araştırmalarda bu izotoptan yararlanılır. 12C izotopu elementlerin atom ağırlıklarının hesaplanmasında bir temel kabul edilmiştir.

Bulunuşu: Tabiatta karbon çok çeşitli olarak her yerde bulunur. Elementer olarak, kömür ve grafit yataklarında ve çeşitli bileşikler halinde petrol yataklarında bulunur. İnsan, hayvan ve bitki gibi bütün canlıların büyük bir kısmı karbon bileşiklerinden meydana gelmiştir. Organik bileşiklerin temel maddesi karbondur. Anorganik bileşiklerden en çok karbonat bileşiklerinde bulunur. Mermer, dolomit ve kireç taşları birer karbonat bileşikleridir.

Karbon bileşikleri: Karbon atomu elektron almaya veya vermeye, yani iyonik bileşik yapmaya yatkın değildir. Bu yüzden iyonik bileşikleri pek kararlı değildir. Bazı reaksiyonlarda ortaya çıksalar bile hemen aksi yüklü iyonlarla bağ meydana getirirler. Karbon atomları oktede varmak için bağ yapmayı tercih ederler. Bu bağlar diğer atomların yaptığı bağlara nispetle daha sağlamdırlar. Bu yüzden uzun zincirler meydana getirmektedirler.

İşte bu sebeptendir ki karbon bileşiklerinin sayısı diğer bütün elementlerin meydana getirdiği bileşiklerin on misli kadardır. Karbon bileşiklerinin sayısı üç milyona ulaşmış olup, gün geçtikçe de çoğalmaktadır.

İki sınıf karbon bileşiği vardır:

a) Organik bileşikleri: Bu bileşikler kovalent bileşikler olup elementleri bir arada tutan kuvvet elektron bağlarıdır. Karbon dört bağ yapar. Bu bağlar karbonlar ve diğer elementler arasında olabilir. Organik bileşikler düz zincir, dallanmış veya halkalı şekilde olabilirler. Düz ve dallanmış zincirler halinde olan organik bileşiklere alifatik bileşikler denir. Bunlardan da yalnız karbon ve hidrojenden meydana gelmiş olanlarına hidrokarbonlar denir. Bunların en basidi metandır. Metan, karbonun dış yörüngesinde bulunan dört çiftleşmemiş elektronun, hidrojen atomlarının elektronları ile bağlanmasından meydana gelmiştir. Burada kurulan bağların arasındaki açı 109°28’dir.

Eten (Etilen) (C2H4) doymamış hidrokarbonların en basiti olup karbonlar arasında çift bağ vardır. Bu çift bağlardan biri esas bağ olup sigma bağı da denir ve iki karbon atomunu bir arada tutmaya yarar. Diğer bağa, sekonder veya pi bağı denir ve kimyasal etkilemelere karşı hassastır. Bu bağdan dolayı doymamış hidrokarbonlar kimyasal olarak aktiftir.

Etende (asetilen) (HC=CH), karbonlar birbirlerine üç bağla bağlı olup, her bir karbonda birbirinden 180° ayrı olan birer hidrojen atomu bağlıdır. Karbonlar arasındaki üç bağdan biri sigma, ikisi pi bağıdır. İki pi bağından dolayı kimyasal etkilemelere karşı gayet duyarlıdır.

Atom numarası: 6 Simge: C Kütle numarası: 12.0112 Kaynama Noktası (C): 4830 Erime Noktası (C): 3727 Yoğunluk: 2.26 Buharlaşma Isısı: 171.7 Kaynaşma (Füzyon) Isısı: -- Elektriksel iletkenlik: 0.0007 Isıl iletkenlik: 0.057 Özgül Isı Kapasitesi: .165

karbon

Osmanlıca karbon kelimesinin Türkçe karşılığı.
Lât. Basit olup kömürleşmiş hâlde bulunan bir temel unsur. Kömür. Billurlaşmış halde kömürleşmiş cisim.

karbon

Almanca karbon kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. carbon

karbon

Türkçe karbon kelimesinin İngilizce karşılığı.
adj. carbonaceous n. carbon

karbon

Almanca karbon kelimesinin Flemenkçe karşılığı.
houtskool [M(F)]

karbon

atom numarası 6, atom ağırlığı 12,01 olan, doğada elmas, grafit gibi billurlaşmış ya da madenkömürü, linyit, antrasit gibi tekilsiz olarak bulunan element, simgesi c.

karbon

Almanca karbon kelimesinin İspanyolca karşılığı.
n. carbonífero (m)

karbon

Almanca karbon kelimesinin Türkçe karşılığı.
i. karbon (n)

karbon

Türkçe karbon kelimesinin Fransızca karşılığı.
carbone [le]

karbon

Türkçe karbon kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Karbon, Kohlenstoff adj. karbonisch

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

karbon Resimleri

Karbon
3 yıl önce

Karbon, doğada yaygın bulunan ametal kimyasal element. Evrende bolluk bakımından altıncı sırada yer alan karbon, kızgın yıldızlarda hidrojenin termonükleer...

Karbon, Aktinyum, Alkol, Allotrop, Altın, Alüminyum, Amerikyum, Ametaller, Antimon, Argon, Arsenik
Karbon fiber
3 yıl önce

Karbon fiber veya karbon elyaf, teknoloji ürünü ipliksi bir tür maddedir. Ana bileşimleri Karbonlaşmış akrilik elyaftır (Orlon), katran ve naylondur. Karbon...

Karbon nanotüp
3 yıl önce

Karbon Nanotüp, karbon elementinin uzunluk-çap oranı 28x106:1 olan allotropu. Bu oran başka herhangi bir malzemenin sahip olabileceğinden daha büyüktür...

Karbon fiber takviyeli plastik
3 yıl önce

Karbon fiber takviyeli plastik veya karbon fiber takviyeli polimer (CFRP ya da CRP) güçlü, hafif ve pahalı bir çeşit kompozit malzeme, fiber-takviyeli...

Karbon-14
6 yıl önce

Karbon-14, 14C, veya radyokarbon, 27 Şubat, 1940'ta Martin Kamen ve Sam Ruben tarafından Berkeley'deki Kaliforniya Üniversitesi Radyasyon Laboratuarında...

Karbon yıldızı
3 yıl önce

içerir karbon fazla oksijen . İki element yıldızın üst katmanlarında birleşerek atmosferdeki tüm oksijeni tüketen karbon monoksiti oluşturur ve karbon atomlarını...

Aktif karbon
3 yıl önce

Aktif karbon veya amorf karbon, karbon elementinin bir allotropudur. Eriyiklerde renk ve koku yapan bileşikleri tutması ve yakalaması için, ısı ve rutubet...

Aktif karbon, Kimya, Organik, Taslak, Eriyik, Su filtresi
Karbon (yazılım)
6 yıl önce

Karbon ya da eski adıyla Karbon 14, ölçeklenebilir bir vektör-tabanlı bir çizim yazılımıdır. Vektör tabanlı olması sayesinde Karbon ile ürettiğiniz çizimleri...