Psikiyatri

Kısaca: psikiyatri isim, tıp, psikoloji Fransızca psychiatrie Ruh ve sinir hastalıklarıyla, kişide görülen önemli uyumsuzlukları önleme, teşhis ve tedavi etmeyle uğraşan uzmanlık dalı. ...devamı ☟

psikiyatri
Psikiyatri

psikiyatri isim, tıp, psikoloji Fransızca psychiatrie Ruh ve sinir hastalıklarıyla, kişide görülen önemli uyumsuzlukları önleme, teşhis ve tedavi etmeyle uğraşan uzmanlık dalı.

Fiziksel kaynaklı olduğu düşünülen rahatsızlıkların psikolojik nedenlere dayanması oldukça sık görülen bir olgudur. İnsanın hayatını mutlu bir şekilde sürdürebilmesi için ruh sağlığına da önem vermesi gerekir.

İnsanın davranış ve uyum bozukluklarını inceleyen bilim dalı. İstenmeyen şahsiyet problemlerinin sebeplerini, gelişmesini ve belirtilerini araştırır ve bu bozuklukların düzeltilmesini gaye edinir. Kişinin subjektif hayatının bozulması, diğer kişiler ve toplumla olan ilişkilerinin aksamasına sebep olur.

Eski çağlarda akli dengesizliklerin kötü ruhlarla ilgili olduğuna inanıldı ve olağanüstü güçlerin bir cezası olarak akli dengesizliğin kişiye musallat olduğu inancı kabul edildi. Bunların kontrol edilmesi için büyüler kullanılmaya çalışıldı. Ortaçağda Avrupa’da akıl hastaları, umursamazlıkla karşılandı, zalim metodlarla tedaviye çalışıldı, şeytanın etkisi altına girdiklerine inanılarak çeşitli işkencelere tabi tutuldular. Daha sonraları akli problemlerin ahlaki çöküntü dolayısıyla ortaya çıktığı fikri kabul edilmeye başlandı ve muameleler biraz olsun insani hal aldı. On sekiz ve on dokuzuncu yüzyıllarda doktorların genel inancı, akli hastalıkların, beyin ve sinir sistemindeki bozukluklardan dolayı olduğu yönünde değişti. Bunun sebebi ağır metal zehirlenmelerinin beyinde yaptığı tahribatlar ve frengiden dolayı ortaya çıkan ruhi bozukluk durumlarıydı.

Depresyon nedir?

Depresif duygular sağlıklı insanlarda istenmeyen ya da hayal kırıklığına neden olan yaşamsal olaylar karşısında ortaya çıkan, sıkıntı, üzüntü ve keder içeren duygusal tepkiler olup, yaşamın normal bir parçası olarak kabul edilebilir. Ancak psikiyatride ruhsal bir rahatsızlık olarak kabul edilen depresyon duygusal bir tepkiden çok daha şiddetli ve kişinin yaşamını olumsuz olarak etkileyen, hatta onun tüm yaşamsal işlevlerini bozan, belirli belirti kümelerinden oluşan bir durumdur. Temel özellikleri arasında kederli ve karamsar bir duygu hali, kötümser düşünceler, gelecek hakkında umutsuzluk, hayattan zevk alamama, enerji azlığı, psikomotor yavaşlama, iştah ve uyku düzensizlikleri bulunur.

Psikoterapi

En genel anlamıyla psikoterapi, tıbbi tedavi dışında kalan ruhsal tedavi yöntemi olarak tanımlanabilir. Uygulama ve teknik açısından birbirinden farklı psikoterapi türleri vardır: psikanalitik, bilişsel-davranışçı, destekleyici psikoterapiler gibi. Burada sayılmamış başka bireysel psikoterapi türleri olduğu gibi grup psikoterapileri ve grup psikoterapi çeşitleri de vardır.

bkz. Psikanaliz ekoller

psikiyatri

psikiyatri isim, tıp, psikoloji Fransızca psychiatrie Ruh ve sinir hastalıklarıyla, kişide görülen önemli uyumsuzlukları önleme, teşhis ve tedavi etmeyle uğraşan uzmanlık dalı.

psikiyatri

Türkçe psikiyatri kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. psychiatry

psikiyatri

ruh ve sinir hastalıklarıyla, kişide görülen önemli uyumsuzlukları önleme, tanılama ve sağaltmayla uğraşan uzmanlık2 dalı.

psikiyatri

Türkçe psikiyatri kelimesinin Fransızca karşılığı.
psychiatrie [la]

psikiyatri

Türkçe psikiyatri kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Psychiatrie

İlgili konular

tıp madde taslağı

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

psikiyatri Resimleri

Psikiyatri
3 yıl önce

Psikiyatri; akıl hastalıklarının teşhisi, tedavisi ve önlenmesi ile uğraşan bilim ve hekimlik dalı. İnsanın davranış dinamiklerini biyopsikososyal olarak...

Psikiyatri, Tıp, Madde taslağı
Amerikan Psikiyatri Birliği
3 yıl önce

Amerikan Psikiyatri Birliği (American Psychiatric Association; APA), ABD'deki en önemli, dünya çapında en nüfuzlu psikiyatr ve stajyer psikiyatrı derneği...

Sosyal Psikiyatri
6 yıl önce

Sosyal psikiyatri, psikiyatrinin ruhsal bozukluğa ve zihinsel sağlığa, kişilerarası ve kültürel bağlamda odaklanan bir dalıdır. Bu çalışma, epidemiolojik...

Türkiye Psikiyatri Derneği
6 yıl önce

Türkiye Psikiyatri Derneği, Ankara'da yerleşik bir Sivil toplum kuruluşudur. Tamamı doktor olan 166 kurucu üye tarafından 17 Haziran 1995 tarihinde kurulmuştur...

Antipsikiyatri
6 yıl önce

Antipsikiyatri, geleneksel psikiyatrinin savlarını ve uygulamalarını eleştiren, 1960'larda İngiltere'de doğan akım. Temsilcileri arasında; Franco Basaglia...

Mental Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabı
3 yıl önce

kısaca DSM), zihinsel hastalıklar için bir tanı ölçütüdür. Amerikan Psikiyatri Birliği (American Psychiatric Association) tarafından yayımlanır. İlk...

Bağımlılık
3 yıl önce

nitelendirilen kimyasal maddelerin istismarı için kullanılır. Psikiyatri ve adli-psikiyatri terminolojisinde uyutucu, uyarıcı, keyif verici psikotrop maddeler...

Psikiyatr
6 yıl önce

etmeye çalışan uzman hekimdir. Psikiyatri alanında en az 4 yıllık uzmanlık eğitimine sahip kişidir. Psikiyatrlık, psikiyatri alanındaki yoğun araştırmalar...

Psikiyatri, Tıp