pusula

Pusula kelimesi İtalyanca bussola kelimesinden gelir. Pusula, yön gösteren, kerteriz alıp mevki bulmaya yardım eden mıknatıslı veya cayro ile çalışan seyir aletidir.

PUSULA (türkçe) anlamı
1. üzerinde kuzey-güney doğrultusunu gösteren bir mıknatıs iğnesi bulunan ve yön saptamak için kullanılan kadranlı aygıt.
2. küçük bir kâğıda yazılmış kısa mektup
3. tezkere
üzerinde alacak hesabı yazılmış kâğıt.
PUSULA (türkçe) anlamı
4. Üzerinde kuzey-güney doğrultusunu gösteren bir mıknatıs iğnesi bulunan ve yön tespit etmek için kullanılan kadranlı araç:
5. Tam kutup noktasında pusula deli olmuş gibi dönmeye başlar.- Ö. Seyfettin.
6. Atasözü
7. deyim ve birleşik fiiller
8. pusulayı şaşırmak

pusula (II) 9. isim (pusu'la) İtalyanca bussola

1 . Küçük bir kâğıda yazılmış kısa mektup 10. tezkere 11. ... elinde pusulasıyla bir jandarma geldi 12. kımıldamaya mecali olmayan Emine'yi ite söve önüne kattı 13. şehrin dışındaki hapishaneye götürdü.- R. H. Karay. 14. 2 . Üzerinde alacak hesabı yazılmış kâğıt. 15. 3 . Oy pusulası.

PUSULA (türkçe) ingilizcesi
1. n. compass
2. chit
3. note
4. scrip
PUSULA (türkçe) fransızcası
1. boussole [la]
2. billet [le]
3. compas [le]
PUSULA (türkçe) almancası
1. n. Bussole
2. Kompass
3. Zettel

Pusula hakkında detaylı bilgiPusula
Pusula
Pusula (İtalyanca'dan Bussola), yön gösteren, kerteriz alıp mevki bulmaya yardım eden mıknatıslı veya cayro ile çalışan seyir aletidir. Pusula, yön gösteren, kerteriz alıp mevki bulmaya yardım eden mıknatıslı veya cayro ile çalışan seyir aleti, ya da ortasında bir mil üzerinde serbestçe duran ve uçları yerin manyetik kutuplarına yönelerek kuzey doğrultusunu anlamaya yarayan mıknatıslanmış bir iğne yerleştirilmiş, manyetik olmayan bir maddeden yapılmış kutu olarak da tanımlanabilir.

Pusula, İtalyanca bir kelime olan Bussola kelimesinden Türkçe'ye girmiştir.

Bir pusula aslında yer manyetik alanının doğrultusunu gözlemlemekte kullanılan mıknatıslaşmış bir iğneden başka bir şey değildir. Temel organı hareketli bir mıknatıstan oluşan ölçü aygıtları da bu adla anılır.

Pusulanın Tarihi

En ilkel pusula suda yüzen bir tahta üzerine tutturulmuş mıknatıs taşından ibarettir. Çok eski zamanlarda dahi pusula bilinmekteydi.

Pusulayı MS 100 yılında Çinliler icat etti. Mıknatısın kutupluluğunun ve yerin mıknatısa uyguladığı yönlendirme etkisinin ilk ayrımına varanların Çinliler olduğu sanılmaktadır. Çinliler, bu özellikleri 1100 yılına doğru kullanmışlardır. Pusuladan yararlanmayı Çinlilerden öğrenen Araplar öğrendiklerini Avrupalılara da aktarmışlardır. Böylece pusula XII. yy.'ın sonundan başlayarak Avrupada da kullanılmaya başlamıştır.

Fransa'da pusuladan ilk olarak 1200'de söz edilmeye başlandı. Bunu, 1207'de İngiltere ve 1213'te İzlanda izledi. O zamanlar pusulanın ilkel bir yapısı vardı. İlk önemli gelişmeyi gerçekleştiren Pierre de Maricourt oldu (1269). İğneyi bir mile geçirdikten sonra, bunu bir yanı saydam ve derecelenmiş bir kutunun içine yerleştirdi. Mıknatıslı pusula, yerin mıknatıssal alanı ile çalışarak yön gösterir.

Pusulanın Yapısı

Mıknatıslı pusula, yerin manyetik alanı ile çalışarak yön gösterir.

Bir pusulada bulunan bazı özellikler

# Dönebilen manyetik iğne, kuzeyi gösteren ucu kolay görülmesi için diğerinden farklı (örneğin kırmızı) renkte olur.
 1. Döner kapsül, içi sıvı doludur ve pusula iğnesi bulunur. Kapsülün görevi iğnenin titreşmesini azaltarak daha doğru okuma sağlamaktır.
 2. Kapsül çevresindeki bilezik, üzerinde 0-360 arasında dereceler işaretlenir.
 3. Yön oku ve ona paralel meridyen çizgileri, iğnenin altında yer alır ve kapsül ile beraber döner.
 4. Referans çizgisi, açı buradan okunur.
 5. Pusula tabanının dikdörtgen şeklinde ve şeffaf olması, Gidilecek Yön Oku bulunması ve kenarının uzun olması kullanımı kolaylaştırır.
 6. Cetvel, metrik ve inç olarak işaretlenmiş. Kısa mesafe ölçümlerini kolaylaştırır.


*Mıknatıs (manyetik) ile çalışan pusulalarda sapmalar olabilir bunlar iki bölüme ayrılır.
1-)yapay sapma (deviasyon)
2-)doğal sapma (varyasyon)


Şart olmasa da, bir pusulanın kullanımını kolaylaştıracak ve doğada gerek duyulabilecek ek özellikler

 1. Ayna kerteriz almanızı kolaylaştırır, ayrıca acil durumlarda sinyal vermek ve ışın odaklamak için kullanılabilir.
 2. Ayarlanabilir bir deklinasyon (manyetik sapma) oku. Kolayca ve güvenilir bir şekilde manyetik sapmayı düzeltmenize yarar. Pusula fiyatını çok arttırmakla beraber kullanmanız gerektiğinde çok mantıklı bir yatırım olduğunu anlarsınız.
 3. Klinometre (eğimölçer), arazideyken yamacın eğimini ölçmenize yarar.
 4. Büyüteç, haritada iş içe geçmiş işaretleri okumayı kolaylaştırır.
 5. Romer cetvelleri. 1:25 000 başta olmak üzere çeşitli ölçekler için hazırlanmış bu cetveller haritada koordinat okuma - işaretleme işlemlerin hızlı ve doğru yapmanızı sağlar.
 6. Pusula taşıma ipi, sadece taşımak için değil haritadan mesafe ölçmek için kullanılır.
 7. Su terazisi ve gece aydınlatması bazı özel amaçlı pusulalarda bulunur.


Pusula Çeşitleri

Doğada kullanılan modern pusulaların çeşitleri standart plaka (a), aynalı (b), askeri (d) ve kutu (prismatik) (c) olarak sıralanabilir. Askeri tip ve kutu pusulalar doğa sporcusunun ihtiyaç duymadığı kadar hassas ölçüm yapabilirler, bu sebeple biraz daha kullanımları daha karmaşıktır. Çoğu kişinin ihtiyacı standart ya da aynalı pusulalardır. Oryantiring yapmak için ise en kullanışlı model parmak pusulalardır (e). Haritaya takılan ataç pusulalar (f) temel oryantiring için uygundur; tek başına veya yedek olarak taşınabilir.

Belli başlı markaları

Silva, Suunto, Recta ve Brunton'dur.

Pusala nedir?

Dünyanın manyetik sahasının yönüne tabi olarak ibresi daima sabit doğrultuda kalmak suretiyle yön gösteren bir cihaz. Pusulanın ibresi tam ortasından sürtünmesiz iğne yatak ile askıya alınmış manyetik metal bir çubuktur. Dünyanın manyetik çizgileri bu metal çubuğu boydan boya geçmek istediklerinden, çubuk, manyetik çizgilerin yönünde dönerek durur. Dünya manyetik çizgileri güney kutbundan çıkıp, atmosferde büyük bir daire çizerek kuzey kutbuna girerler. Dünyanın manyetik alanı kutuplarda içe basılı bir elipsoid biçimindedir. Bu manyetik sahanın, ergimiş halde bulunan mağmada dolaşan akımlardan meydana geldiği sanılmaktadır.

Yönler

Pusulanın denizcilikte ve muhtelif yerlerde kullanılmasının artması ile 12. yüzyılda pusulanın gösterdiği yöne göre çeşitli istikametlere isimler verilmiştir. Meteorolojide rüzgar gülü olarak bilinen yönler, 32 değişik isim almış olup derece aralıkla bir daire üzerinde sıralanmıştır. Pusulada yönler güney veya kuzey kutbundan derece olarak ifade edilir. Mesela kuzeydoğu yönü (kuzey 45° doğu) şeklinde tarif edilir. 1920 senesinden sonra alınan umumi kararla, yön azimut olarak seçilmiş; dereceler kuzey sıfır olmak üzere saat yönünde büyüyen dereceler şeklinde doğu 90°, güney 180°, batı 270° olarak kabul edilmiştir.

Yapısı

En basit şekliyle pusula, ortasından dengeye alınmış mıknatıslı bir çubuk ibreden ibarettir. İbrenin etrafında ayrıca yönlerin derecelerini gösteren bir kadran bulunur. Pusulada ibrenin kuzeyi gösteren ucu umumiyetle boyalı veya karanlıkta da görülmesi için fosfor bileşimli madde ile kaplıdır. Modern pusulalar, döner gösterge kadranı şeklinde yapılır ve bir sıvı içerisinde muhafaza edilir. Sıvının görevi, sarsıntıları önlemek ve sönümlendirmek içindir. Sürtünmeyi azaltmak için elmas yataklar kullanılır. Pusulalar, kullanma maksadına göre farklılıklar gösterir. Genel olarak kara, gemi ve uçak tipi pusulalar vardır. Denizde gemilerde kullanılan pusulalarda baş-kıç ve sancak-iskele sallanmalarını karşılamak ve pusulanın daima yatay durmasını sağlamak için halka düzeni kullanılır. Uçak pusulalarında, yerden yayın yapan radyoda yayın yönünü gösteren ayrıca bir ibre bulunur.

Pusula hataları

Pusula hataları genel olarak sapma, değişme ve dönme hatası olarak üç sınıftır. Sapma hatası, dünya manyetik sahasının ekvatordan kuzeye ve güneye gittikçe yoğunluk ve açısının değişmesiyle ilgilidir. Dünya manyetik saha kuvvetinin dik bileşeni ekvatorda sıfırken kutuplara doğru gittikçe büyür. Pusula ibresini asıl çeviren kuvvet, manyetik sahanın yatay bileşeni olduğu için kutuplara doğru zayıflayan bu yatay bileşke kuvveti, ibrenin tam kutbu göstermesine yetmez. Pusula ibresinin enlemlere göre kutupları gösterirken yaptığı bu hataya sapma denir. Her şehrin bulunduğu enlem derecesine göre sapma açısı vardır.

Değişme hatası, pusulanın bulunduğu yerde çok miktarda demir aksam olması veya elektrik akımı taşıyan kabloların bulunmasından doğar. Dünya manyetik sahası, demir kütleler ve akım taşıyan kablolar tarafından etkilendiği için pusula gerçek yönü gösteremez. Bu tür hata, pusula yanına konulacak tashih mıknatıs çubukları ile giderilir.

Dönme hatası, pusulanın ani hareketlerle ibresinin dünya manyetik sahası yatay bileşkesinin etkisinden kurtularak dönmesinden ileri gelir. Gemi ve uçak gibi ivme ve sallanma özelliği taşıyan araçlarda dönme hatası çok olur. Bu hata jiroskoplu pusulalar kullanılarak önlenir. Modern pusulalar jiroskoplu yapılmaktadır. (Bkz. Jiroskop)

Jiroskoplu pusulada sürtünmesiz iki elmas yatak arasında çok yüksek devirle dönen bir rotor vardır. Rotor iki adet halka arasında dengeli bir şekilde askıya alınmıştır. Halkalar birbirine dik iki eksen etrafında dönebilirler. Halkalarının dönme eksenleri birbirine dik ve rotor ağırlık merkezinde kesişirler. Halkaların görevi her yöndeki sallanmanın rotora intikalini önlemektir. Rotor yüksek devirle dönerken, rotor muhafazasına dışardan gelen hiçbir kuvvetle dönüş düzlemi değiştirilemez, böylece dönüş ekseni sabit bir noktayı gösterir. Buna jiroskobun atalet prensibi denir. Dönüş eksenini değiştirmek için rotora doğrudan doğruya kuvvet tatbik etmek gerekir. Rotor dönüş ekseni, tatbik edilen kuvvete dik doğrultuda hareket eder. Jiroskobun bu özelliğine, jiroskop yön sakınımı denir. Jiroskobun yön sakınımı prensibinden istifade edilerek her enlem için rotor yönü hassas bir şekilde kuzeyi gösterecek şekilde ayarlanabilir.

Pusula ile jiroskobik pusula arasındaki fark, birinin dünya manyetik kutbunu, diğerinin ise ideal kuzey olarak kabul edilen ve coğrafik kutbu göstermesidir. İki kutup arasında belli bir açı vardır.

Kaynak

Rehber ansiklopedisi

Ayrıca bakınız

Pusulanın kuzeyi göstermesi Pusulayı kim icat etti

Şarkı Sözleri

Nur Eser tarafından söylenen pusula adlı şarkının sözleri.

ne sen susmayı bildin, ne ben sakin olmayı,
nedense bilemedik dilimizi tutmayı.
ne sen susmayı bildin, ne ben sakin olmayı,
nedense bilemedik dilimizi tutmayı.

iki ateş yan yana bu közler kül olur mu?
böyle devam ederse bu sevda yol alır mı?
kıskançlık kaprisler olmadık delilikler,
bizim bu halimize çocuklar bile güler.

aaah.
sen benden derebeyi ben senden kabadayı,
iki çılgın sevgili biz şaşırmışız pusulayı.
sen benden derebeyi ben senden kabadayı,
iki çılgın sevgili biz şaşırmışız pusulayı.

ne sen susmayı bildin, ne ben sakin olmayı,
nedense bilemedik dilimizi tutmayı.
ne sen susmayı bildin, ne ben sakin olmayı,
nedense bilemedik dilimizi tutmayı.

iki ateş yan yana bu közler kül olur mu?
böyle devam ederse bu sevda yol alır mı?
kıskançlık kaprisler olmadık delilikler,
bizim bu halimize çocuklar bile güler.

aaah.
sen benden derebeyi ben senden kabadayı,
iki çılgın sevgili biz şaşırmışız pusulayı.
sen benden derebeyi ben senden kabadayı,
iki çılgın sevgili biz şaşırmışız pusulayı.

Mode Xl tarafından söylenen pusula adlı şarkının sözleri.

kalemime sığınarak yürüyorum yalın ayak
bir elimi sen tut, diğerini bana bırak
akabilir kanım, kopabilir damarım
kol kanat kırılsa da kalp gözüm açık olacak
kara listede yazar adım, siyah ozanım
kırk akıl için kuyuya bir taş atarım
bedenim git diyor ruhum serseri
bağlamaz kimseyi bu da benim sıratım
yalan üzerine kurulu bir kar beyaz hayal
ateş olur kapılanın üzerine yağar
dede korkut'a masal okuma
köre göz, dilsize söz ol iyi gelir korkuna
yağmuru bekleyen çamura hazır
şüphesiz hakikat arayan acıyı bulur
soru sormayı bilen cevap alır
yolu gitmeyi bilen gözü kapalı sonuna varır

buldum pusulada yolumu
her doğru yol pusu dolu
sorsan sarı çiçeğe der
dert etme yolun sonunu

aklıma takılan bir fikir
dışa vursam sana göre bir küfür
yoldan çıkaramadılar hedefi
aklımı çelemedi çelebi, her yol mübah
atlasa sığamadı gezegen
yetmedi zaman, bitmedi serüven
icat edilemedi daha aşka güven
leyla olsan kaç yazar taksimetren
teoride baba figür
her gece zımbalamak üzere üzerine yürür
az olan paraya gözü dalan fahişe
bir anda masum cici kıza bürünür
kara görünür, toprağa basamadan batılır
cesedinden yeni bir savaş doğar
kimi sevişir, kimi konuşur
asıl olan farkındalık avcısı kazanır

buldum pusulada yolumu
her doğru yol pusu dolu
sorsan sarı çiçeğe der
dert etme yolun sonunu
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Manyetik Pusula

Pusula, başlıca olarak trafikte ve arazi incelemesinde kullanılan, Dünya üzerinde yön tespit etmeye yarayan cihaz. Pusulalar; manyetik veya cayroskopik olarak ya da bir yıldıza göre yön belirleme prensipleriyle çalışırlar.

Pusula Dolabı

Pusula dolabı, deniz taşıtlarında pusulanın ve bazı diğer seyir cihazlarının muhafaza edildiği, genellikle güvertede bulunan kabin. Çoğunlukla aydınlatma cihazları da bulunur. Bazı pusula dolaplarında pusulanın elektronik veya metal cihazlar nedeniyle maruz kaldığı yapay sapma ...

Prizmatik Pusula

Bir nişan tertibatı ile birleştirilen ve istikamet açılarını ölçmek için kullanılan manyetik pusula. Bu alet; nişan sırasında ıskalanın okunmasını temin edecek bir mercek ile teçhiz edilmiştir. Dikey açıların ölçülmesi için bir klinometre ile de teçhiz edilebilir.

Altın Pusula

Altın Pusula (İngilizce özgün adı: The Golden Compass), Philip Pullman'ın Northern Lights isimli romanından uyarlama, 2007 yapımı fantastik film. Daha önce About A Boy filmi ile Oscar'a aday olan Chris Weitz'in yönettiği filmde, Nicole Kidman, Daniel Craig, Eva Green ve Sam Elliot rol ...

Kobalt

Kobalt 1735 yılında keşfedilmiş metal element. Atom numarası 27'dir. "kobalt" toz metallerin yapıştırılmasında ve kesici takımlarda kullanılır.

Noter

Noter Hukuki güvenliği sağlamak ve anlaşmazlıkları önlemek için hukuki işlemleri belgelendiren, Adalet Bakanlığına bağlı ve özel statüye tabi kişi. Tarihçesi: Hukuki yapısı gereği olarak, noterlik iş ve işlemleri, her milletin tarihinde, çok eskiden beri bulunagelmiştir. ...