Rarp

Kısaca: == RARP nedir ? ==RFC 903 dosyasında tanımlanmış olan RARP (İngilizce`` Reverse Address Resolution Protocol``, yani ``Ters Adres Çözümleme Protokolü``), bir TCP/IP ağında MAC adresleri ile IP adresleri arasındaki bağı yapmak için kullanılır. ...devamı ☟

}

RARP nedir ?

RFC 903 dosyasında tanımlanmış olan RARP (İngilizce`` Reverse Address Resolution Protocol``, yani ``Ters Adres Çözümleme Protokolü``), bir TCP/IP ağında MAC adres ile IP adres arasındaki bağı yapmak için kullanılır.

RARP mesajları

RARP`da iki mesaj kullanılır:

  • RARP isteği: bu mesaj, "şu MAC adresinin sahibi kim ise şu MAC adresine bildirsin" içeriğine sahiptir. Mesajı gönderen MAC adresi olarak gönderen makinenin MAC adresi, mesajın alıcı olan MAC adresi olarak ise tüm cihazlara yayın (broadcast) adresi olan FF:FF:FF:FF:FF:FF yazılır.
  • RARP yanıtı: deminki mesajı alan RARP sunucusu, gönderene "o MAC adresinin sahibi şu kişidir" cevabı yollar. Tek başına duran makineler RARP mesajlarına cevap verme zorunda değildirler.


RARP neye yarar ?

Sanılanın aksine, RARP "saf" bir iletişim için kullanılmaz: RARP`ın istek sorusunda genelde soran ve soruşturulan MAC adresi olarak aynı MAC adresi yazılır, dolayısıyla RARP`ın asıl amacı lokal makinenin IP adresini öğrenebilmektir.

Öte yandan, cevapta sadece o makinenin IP adresi bilinecektir; yani ağ maskesi, varsayılan ağ geçidi ve DNS sunucusunun adresi gibi girdiler olmayacaktır. Dolayısıyla, RARP ile IP adresini elde edebilmiş olan bir makine, bu bilgiye sahip olmasına rağmen iletişim kurmakta güçlük çekecektir.

Bu bilgilere de ulaşabilmek için, günümüzde RARP yerine DHCP kullanılır (RARP ise hiçbir şekilde kullanılmaz). Öte yandan, çok basit veya çok eski kimi cihazlar hala RARP kullanıyor olabilir.

Mutlaka bakınız

ARP (İngilizce`` Address Resolution Protocol``, yani ``Adres Çözümleme Protokolü``) ise RARP`ın yaptığının tersini yapar, yani hangi IP adresinin hangi MAC adresine tekabül ettiğini bulur.

Kaynaklar

Vikipedi

RARP

İngilizce RARP kelimesinin İspanyolca karşılığı.
Protocolo que transforma direcciones físicas del internet a dirección IP (utilizada especialmente en ordenadores que no poseen disco duro y por consecuente les da dirección IP

RARP

İngilizce RARP kelimesinin Fransızca karşılığı.
protocole d'adresses inversées à définition qui permet de traduire l'adresse internet physique en adresse IP (principalement utilisé pour les ordinateurs qui n'ont pas de disque dur pour fixer l'adresse IP)

RARP

İngilizce RARP kelimesinin Almanca karşılığı.
RARP, Protokoll das die Übersetzung einer festen Internetadresse in eine IP-Adresse ermöglicht (hauptsächlich in Comkputern ohne Harddisk genutzt um individuelle IP-Adresse festzulegen)

RARP

İngilizce RARP kelimesinin İtalyanca karşılığı.
Protocollo di decodificazione di indirizzi che consente la traduzione di indirizzo Internet in indirizzo IP (in uso soprattutto nei computer sprovvisti di disco rigido)

RARP

İngilizce RARP kelimesinin Portekizce karşılığı.
protocolo TCP/IP para reversão de endereços lógicos em endereços físicos

RARP

protocol that enables translation of a physical Internet address into an IP address (used mainly in computers that lack hard disks in order to determine their individual IP address)

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.