Rasyonel

Kısaca: 1- Akla ve düşünce ya­salarına uygun olan; 2- Akıl içeren, aklın varlığı ya da faaliyetiyle belirlenen şey; 3- Akıl­lı, akılcı bir biçimde gerçekleşmeye veya fonksiyon göstermeye, rasyonel bir araştır­maya katılmaya yetili olma durumu; 4- Anla­şılmaya uygun, elverişli bir yapıda olma hali; ...devamı ☟

 1- Akla ve düşünce ya­salarına uygun olan; 2- Akıl içeren, aklın varlığı ya da faaliyetiyle belirlenen şey; 3- Akıl­lı, akılcı bir biçimde gerçekleşmeye veya fonksiyon göstermeye, rasyonel bir araştır­maya katılmaya yetili olma durumu; 4- Anla­şılmaya uygun, elverişli bir yapıda olma hali; 5- Aklın ilkelerine uygun düşen, anlaşı­labilir olan; tutarlılık, basitlik, tamlık, düzen ve mantıksal yapı sergileyen, disiplin için kullanılan niteleme.

rasyonel

Osmanlıca rasyonel kelimesinin Türkçe karşılığı.
Fr. Fls: Akla uygun, hesaplı, ölçülü, biçili.

rasyonel

Türkçe rasyonel kelimesinin İngilizce karşılığı.
adj. rational, rationalistic, rationalist, efficient

rasyonel

usa dayanan, ölçülü, ussal, hesaplı.

rasyonel

Türkçe rasyonel kelimesinin Fransızca karşılığı.
rationel/le

rasyonel

Türkçe rasyonel kelimesinin Almanca karşılığı.
adj. rational, rationell, verstandesmäßig

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Rasyonel sayılar
3 yıl önce

Rasyonel sayılar ya da oranlı sayılar, iki tam sayının birbirine oranı ile ifade edilebilen sayıların oluşturduğu kümedir. Rasyonel sayılar tam sayıların...

Rasyonel sayılar, Rasyonel sayılar
Rasyonel bekleyişler
3 yıl önce

Rasyonel bekleyişler veya rasyonel beklentiler birçok makroekonomik modelde kullanılan bir varsayımdır, ayrıca modern ekonomi ve oyun kuramının diğer alanlarında...

Sayı
3 yıl önce

sıfır olmamak üzere a/b şeklindeki sayılara rasyonel sayı denir. Rasyonel sayılar Q ile gösterilir. Rasyonel sayılar kesir veya ondalıklı sayı şeklinde...

Matematik, Geometri
Mikroekonomi
3 yıl önce

bu cevap sanıldığı kadar kolay değildir. Karar vericilerin rasyonel davrandıkları ve Rasyonel bireylerin en doğru kararı vereceğini söylese de bu karar...

Mikroekonomi, Arz, Ekonomi, Elastikiyet, Endüstri, Finans, Firma, Fırsat maliyeti, Talep, Taslak, Piyasa
Rasyonel Fonksiyonların İntegralleri
6 yıl önce

Aşağıdaki liste rasyonel fonksiyonların integrallerini vermektedir ∫ ( a x + b ) n d x = ( a x + b ) n + 1 a ( n + 1 ) (  n ≠ − 1 (for ) {\displaystyle...

Rasyonel fonksiyonların integralleri, İntegral, İntegral tablosu, Rasyonel fonksiyonlar
Egoizm
3 yıl önce

doğru olduğunu savunan doktrin. Rasyonel egoizm: İnsanların kendi çıkarları doğrultusunda hareket etmesinin rasyonel olduğunu savunan doktrin. Solipsizm...

Egoizm, Doktrin, Etik, Nefsaniyet, Rasyonel egoizm, Çıkar, Psikolojik egoizm, Anlam ayrım
Runge teoremi
6 yıl önce

oluşturan rasyonel fonksiyonların kutup noktası olmak zorunda değildir. Burada bilinen ise şudur: ( r n ) {\displaystyle (r_{n})} dizisindeki rasyonel fonksiyonların...

Meromorf fonksiyon
6 yıl önce

paydası D üzerinde holomorf olan ve paydası sabit bir şekilde 0 olmayan rasyonel bir fonksiyon şeklinde yazılabilir. Bu halde kutup noktaları, paydanın...