Mikroekonomi

Mikroekonomi Yunanca mikros kelimesinden türetilen mikro iktisatta iktisadi mesele ile etkinlik üzerinde durulur; ne üretilecek, nasıl üretilecek, kimler için üretilecek, dağılımda-üretimde-bölüşümde etkinlik var mı soruları incelenir, Aslında gerek mikro iktisatta gerek makro iktisatta bir ekonomideki karar birimlerinin, tüketicilerin ve firmaların, nasıl karar aldıkları ve piyasada birbirlerini nasıl etkiledikleri analiz edilir.

Mikroekonomi

Mikroekonomi Yunanca mikros kelimesinden türetilen mikro iktisatta iktisadi mesele ile etkinlik üzerinde durulur; ne üretilecek, nasıl üretilecek, kimler için üretilecek, dağılımda-üretimde-bölüşümde etkinlik var mı soruları incelenir, Aslında gerek mikro iktisatta gerek makro iktisatta bir ekonomideki karar birimlerinin, tüketicilerin ve firmaların, nasıl karar aldıkları ve piyasada birbirlerini nasıl etkiledikleri analiz edilir.

Ekonomiyi tüketiciler, firmalar ve endüstriler düzeyinde inceleyen disiplin.

Fırsat maliyeti, arz ve talep, elastikiyet gibi konuları inceler.

Mikroekonomi

Ekonomik etkinlikleri ve hesapların kapsayabileceği nicelikleri inceleyen ekonomi dalı.

Mikroekonomi

bireysel, ekonomik etkinlikleri ve hesapların kapsayabileceği nicelikleri inceleyen ekonomi dalı.

Mikroekonomi

Türkçe Mikroekonomi kelimesinin İngilizce karşılığı.
microeconomia

İlgili konuları ara

Yanıtlar