Mikroekonomi

Kısaca: Mikroekonomi Yunanca mikros kelimesinden türetilen mikro iktisatta iktisadi mesele ile etkinlik üzerinde durulur; ne üretilecek, nasıl üretilecek, kimler için üretilecek, dağılımda-üretimde-bölüşümde etkinlik var mı soruları incelenir, Aslında gerek mikro iktisatta gerek makro iktisatta bir ekonomideki karar birimlerinin, tüketicilerin ve firmaların, nasıl karar aldıkları ve piyasada birbirlerini nasıl etkiledikleri analiz edilir. ...devamı ☟

Mikroekonomi
Mikroekonomi

Mikroekonomi Yunanca mikros kelimesinden türetilen mikro iktisatta iktisadi mesele ile etkinlik üzerinde durulur; ne üretilecek, nasıl üretilecek, kimler için üretilecek, dağılımda-üretimde-bölüşümde etkinlik var mı soruları incelenir, Aslında gerek mikro iktisatta gerek makro iktisatta bir ekonomideki karar birimlerinin, tüketicilerin ve firmaların, nasıl karar aldıkları ve piyasada birbirlerini nasıl etkiledikleri analiz edilir.

Ekonomiyi tüketiciler, firmalar ve endüstriler düzeyinde inceleyen disiplin.

Fırsat maliyeti, arz ve talep, elastikiyet gibi konuları inceler.

Mikroekonomi

Ekonomik etkinlikleri ve hesapların kapsayabileceği nicelikleri inceleyen ekonomi dalı.

Mikroekonomi

Türkçe Mikroekonomi kelimesinin İngilizce karşılığı.
microeconomia

Mikroekonomi

bireysel, ekonomik etkinlikleri ve hesapların kapsayabileceği nicelikleri inceleyen ekonomi dalı.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Ekonomi (bilim dalı)
3 ay önce

düzeyde tutulmalı?" sorusu normatif iktisatın inceleyeceği bir konudur. Mikroekonomi - Tüketicilerin ve firmaların iktisadi davranışlarını; ihtiyaç, fayda...

Refah Ekonomisi
3 ay önce

Tüketici fazlası Dağıtım (iktisat) Adalet (iktisat) Toplumsal refah işlevi Mikroekonomi Pareto verimliliği Kaldor-Hicks verimliliği Income inequality metrics...

Refah Ekonomisi, Arrow`un İmkânsızlık Kuramı, Ekonomi, Faydacılık, Gelir dağılımı, Gini katsayısı, Makroekonomi, Mikroekonomi, Sayıl, Lorenz eğrisi, Income inequality metrics
Bilgi ekonomisi
3 ay önce

bilginin iktisadı ve iktisadi kararları nasıl etkilediğini ele alan mikroekonomi dalı. Bilginin kolay yaratılmasına karşın güvenirliliğinin görece güç...

Arz ve talep
3 ay önce

Mikroekonomi teorisinde, arz ve talep arasındaki karşılıklı dengeye dayanan ekonomi modeli, rekabet içindeki piyasalardaki ürünlerin fiyatlarını ve satışlarını...

Arz ve talep, Arz, Ekonomi, Eqilubrium Point, Finans, Mikroekonomi, Talep, Taslak, Serbest piyasa, Alfred Marshall
John Hicks
3 ay önce

birisidir. İktisat biliminin birçok alanlarında katkılardan en önemlileri mikroekonomi alanında tüketici talep teorisini geliştirmesi ve makroekonomi alanında...

Mirko Marjanović
3 ay önce

1960'ta Belgrad Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun olduktan sonra mikroekonomi bölümüne girdi. Mezuniyet sonrası, Tince fabrikasında müdür olarak göreve...

JEL sınıflandırma kodları
3 ay önce

ve Metodoloji JEL: C - Matematiksel ve kantitatif metotlar JEL: D - Mikroekonomi JEL: E - Makroekonomi ve Monetarizm JEL: F - Uluslararası ekonomi JEL:...

Edmund Phelps
3 ay önce

bundan kısa süre sonra; mevcut teoriyle çözülmemiş önemli bir sorundan, mikroekonomi ve makroekonomi arasındaki mevcut boşluğun farkına vardı. 1955'te fakülteden...