Reaktif aşağıdaki anlamlara gelebilir:...

REAKTIF (türkçe) anlamı
1. Ayıraç
REAKTIF (türkçe) ingilizcesi
1. n. reagent,

Reaktif hakkında detaylı bilgi

Reaktif aşağıdaki anlamlara gelebilir: * Tepken, bir kimyasal tepkimede harcanarak ürüne dönüşen bileşik; reaktant. (İngilizce reactant) * Ayıraç : Belli bir bileşik ile karakteristik bir reaksiyona girebilen, ve bu sayede o bileşiğin varlığını, hatta miktarını belirlemeye yarayan bir bileşik. (İngilizce reagent) * Reaktif ayar, laboratuvarda kullanılmaya uygun, yüksek saflık derecesi olan bir kimyasal bileşiği tanımlamak için kullanılır. (İngilizce Reagent grade) }

Bu sayfa, online kullanıcı topluluğu tarafından oluşturulan ve düzenlenen özgür ansiklopedi projesi Wikipedia'nın Türkçe versiyonu Vikipedi'deki reaktif maddesinden faydalanılarak veya ilgili madde birebir kopyalanarak hazırlanmıştır. Bu makale, GNU Özgür Belgeleme Lisansı ilkeleri kapsamında, Vikipedi sitesi kaynak gösterilerek özgürce kullanılabilir.
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Reaktif Güç

Elektriksel gücün tanımı aşağıdaki gibidir.

Kısa Reaktif Psikoz

Kısa süreli tepkisel psikoz veya daha yaygın ismiyle kısa reaktif psikoz, aşırı stresin tetiklediği, kısa dönemli psikoz için kullanılan bir psikiyatri terimidir. Durum genellikle iki hafta içinde çoğu kez aniden düzelir.

Reaktif Ayar

Kimyasal ayar bir kimyasal bileşiğin kimyasal analiz, kimyasal tepkime veya fiziksel test yapmakta kullanılmaya uygunluğunu belirten bir teknik standarttır. Bir kimyasal bileşik hazırlanırken veya satın alınırken kullanılır.

Genlik

Genlik periyodik harekette maksimum düzey olarak tanımlanabilir. Değimin en önemli kullanım alanı elektriktir.

Glukoz

Basit bir şeker (veya monosakkarit) olan glukoz (veya glikoz veya glükoz) yaşam için en önemli karbonhidratlardan biridir. Hücreler onu bir enerji kaynağı ve metabolik reaksiyonlarda bir ara ürün olarak kullanırlar.

Depresyon

Depresyonun tarifini, kendini ele veren, genel verilerinden yola çıkarak yapabiliriz. Bunları, maddeler halinde sıralayalım.

Işsizlik

İşsizlik Alm. Arbeitslosigkeit (f), Fr. Chômage (m), İng. Unemployment. Bir ekonomideki iş gücü seviyesi ile, işgücünün iş bulup çalışan kısmını ifade eden “istihdam seviyesi” arasındaki farktan meydana gelen, iş aradığı halde iş bulup çalışamayan ...

Permanganat

Permanganat manganın 7+ değerlikli oksidi, permanganat asidinin tuzu. Permanganat asidi, koyu menekşe renkli ve kuvetli bir asittir. En önemli tuzu olan potasyum permanganat (KMnO4) susuz rombik kristaller halindedir. Yoğunluğu 2,70 g/cm3tür. 20°C'de 100 g suda 6,3 g çözünür. Sodyum ...

Alüminyum

Alüminyum gümüş renkte sünek bir metaldir. Atom numarası 13 tür. Doğada genellikle boksit cevheri halinde bulunur ve oksidasyona karşı üstün direnci ile tanınır. Bu direncin temelinde pasivasyon özelliği yatar. Endüstrinin pek çok kolunda milyonlarca farklı ürünün yapımında ...

Azot

Alm. Stickstoff, Fr. Azote, İng. Nitrogen. Dünya etrafındaki atmosferde oksijen ile karışım halinde bulunan renksiz gaz. Atmosferin hacim olarak % 78.09’u azot, % 20.95'i oksijendir. Kimyada (N) sembolü ile gösterilir. Serbest halde bulunan azot, iki atomlu moleküller halinde bulunur. Bu ...

Antioksidan

Antioksidan, oksidasyonu giderici her türlü madde.

Flor

Flor (Fransızca: fluor), atom numarası 9, atom ağırlığı 19, yoğunluğu 1,265 olan, kokusu ozonu andıran, kahverengimsi sarı renkte, halojenler grubunun ilk elementidir (simgesi F). 1529 yılında Georigius Agricola, kalsiyum florür bileşiğini tanımlamıştır.