--}}

Flor

Flor (Fransızca: fluor), atom numarası 9, atom ağırlığı 19, yoğunluğu 1,265 olan, kokusu ozonu andıran, kahverengimsi sarı renkte, halojenler grubunun ilk elementidir (simgesi F). 1529 yılında Georigius Agricola, kalsiyum florür bileşiğini tanımlamıştır.

Kimyada bir element; Atomik numarası 9'dur ve simgesi F'dir. Halojen dir ve bileşiklerinde sadece -1 değerliğinde bulunur. Çok aktiftir, diğer halojenlerde olduğu gibi + değerlik almaz, sadece - değerlik alır.

Sembol: F Atom numarası: 9 Atom ağırlığı: 18.9984032 g/mol Oda koşullarında (25°C 298 K): Açık sarı renkli gaz A metal p-blok elementi

1529 yılında Georigius Agricola kalsiyum florür bileşiğini tanımlamıştır. İlk defa 1886 yılında Henri Moissan tarafından izole edilmiştir.

En önemli minerali fluorit veya florspati denilen CaF2 dir. Flor’un saf olarak eldesi (1:2) oranında sıcak erimiş KF, HF bileşiklerinin elektrolizi ile gerçekleşir.

Reaksiyonları Hava ile Reaksiyonu

Flor O2 ve N2 ile reaksiyon vermez. Su ile Reaksiyonu

Flor’ın su ile reaksiyonu sonucunda oksijen O2 veya ozon O3 oluşur.

F2(g) + H2O(s) à O2(g) + 2HF(aq)

3F2(g) + 6H2O(s) à 2O3(g) + 6HF(aq) Halojenler ile Reaksiyonu

Flor, normal şartlarda halojenler ile reaksiyon vermez.

Klor (Cl2), ile 225°C de reaksiyonu sonucunda değişik bir bileşik olan interhalojen (ClF) oluşturur. Triflorür klor(III) bileşiği ise oluşur fakat reaksiyon tamamlanmaz.

Cl2(g) + F2(g) à 2ClF(g)

Cl2(g) + 3F2(g) à 2ClF3(g)

350°C’da ve 225 atm basınç altında florun fazlası ile klor reaksiyonu sonucunda interhalojenleri (ClF5) oluşur.

Cl2(g) + 5F2(g) à 2ClF5(g)


Flor ile brom arasındaki reaksiyon sonucunda gaz fazında interhalojen BrF oluşur. Oluşan bu bileşik oda sıcaklığında Br2, BrF3 ve BrF5 bileşiğine dönüşür.

Br2(g) + F2(g) à 2BrF(g)

3BrF(g) à Br2(s) + BrF3(s)

5BrF(g) à 2Br2(s) + BrF5(s)

150°C’de özel koşullar altında florürün fazlası ile brom arasındaki reaksiyon sonucunda interhalojen BrF5 oluşur.

Br2(s) + 5F2(g) à 2BrF5(s)

Flor’ün -45°C’de CCl3F çözücüsü içerisinde iyot ile reaksiyonu sonucunda interhalojen IF oluşur. Daha sonra bu bileşik oda sıcaklığında parçalanarak I2 ve IF5 bileşiğini oluşturur.

I2(g) + F2(g) à 2IF(g)

5IF(g) à 2I2(k) + IF5(s) Asit ile Reaksiyonu

Seyreltik asitlerle reaksiyonunda su ile verdiği reaksiyon baskın çıkar ve oksijen O2 ile ozon O3 oluşturur.

2F2(g) + 2H2O(s) à O2(g) + 4HF(aq)

3F2(g) + 3H2O(s) à O3(g) + 6HF(aq) Baz ile Reaksiyonu

Flor’ün seyreltik sulu hidroksit çözeltisi ile reaksiyonu sonucunda oksijen(II) florid oluşur.

2F2(g) + 2OH-(aq) à OF2(g) + 2F-(aq) + H2O(s) Flor en reaktif element olup O2 ve asal gazlar hariç tüm elementlerle hemen reaksiyona girer. Fazla reaktif olmasının nedeni F-F bağının kolay kopması yani disosiyasyon enerjisinin az olmasıdır. Sadece (-1) oksidasyon sayısına sahiptir yani tek bağ yapabilir. Fakat ortaklanmamış elektronları sayesinde metallerle –F_ şeklinde köprülü bileşikler yapabilir.

Diğer anlamları

Flor

Atom numarası 9, atom ağırlığı 19, yoğunluğu 1,265 olan, kokusu ozonu andıran, yeşilimtırak sarı renkte, halojenler grubunun ilk elementi olan basit element (simgesi F).

Flor

Almanca Flor kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. array of flowers

Flor

Portekizce Flor kelimesinin İngilizce karşılığı.
(f) n. flower, blossom; bloom, flowering

Flor

İspanyolca Flor kelimesinin İngilizce karşılığı.
[flor (f)] n. flower, blossom, bloom; grain; head

Flor

Türkçe Flor kelimesinin İngilizce karşılığı.
[Flor] n. array of flowers n. flower, blossom, bloom; grain; head n. flower, blossom; bloom, flowering

Flor

- flüor.

Flor

Almanca Flor kelimesinin Fransızca karşılığı.
n. crêpe (m), poil (m)

Flor

Almanca Flor kelimesinin İtalyanca karşılığı.
n. fioritura (f), corona (f), fiore (m), velo (m)

Flor

Almanca Flor kelimesinin İspanyolca karşılığı.
n. floración (f), florescencia (f), velo (m), crespón (m), gasa (f), guata (f), napa (f)

Flor

Almanca Flor kelimesinin Türkçe karşılığı.
i. çiçeklenme (m), tül (m), krep (m)

Flor

Portekizce Flor kelimesinin Fransızca karşılığı.
(botânica) fleur (f)

Flor

İspanyolca Flor kelimesinin Fransızca karşılığı.
1. (cuero) grain (m) 2. (botánica) fleur (f)

Flor

İspanyolca Flor kelimesinin Almanca karşılığı.
n. blume, blüte, blütezeit, schmeichelei, glanz, schimmel, kahmhaut, oberfläche, hauch, reif, irisieren, jungfräulichkeit, dreiblatt a. fruchtbar

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Flor
Flor