REIS (almanca) türkçe anlamı
1. i. pirinç (m)
2. pilav (m)
3. filiz (n)
REIS (türkçe) anlamı
4. Başkan
5. lider:İstanbul'un belediye reisi olmak çok şerefli
6. fakat hiç de heves edilecek bir şey değildir.- H. E. Adıvar. Küçük tekne kaptanı.
7. 2. anlamı gerçek
8. gerçekten
9. eski İspanyol parası.
10. 3. anlamı pirinç. pilav. filiz. sürgün. fışkın.
11. 4. pirinç.
REIS (türkçe) anlamı
12. başkan
13. ser
küçük tekne kaptanı.
REIS (türkçe) anlamı
14. (Arapça) Erkek ismi - Başkan
15. baş
REIS (türkçe) ingilizcesi
1. [Reis]n. rice
2. seeds of a tall marsh grass native to warm humid regions (used as a staple food throughout the world)
3. v. travel
4. fare
5. journey
6. take a trip
7. sightsee
8. travel about and visit attractions
9. voyage
10. take a cruise
11. v. laugh
12. make a sound which expresses amusement (or scorn
etc.),
Reis (almanca) ingilizcesi
13. n. rice
14. seeds of a tall marsh grass native to warm humid regions (used as a staple food throughout the world),

Reis İngilizce anlamı ve tanımı

Reis anlamları
    (noun) The word is used as a Portuguese designation of money of account
15. one hundred reis being about equal in value to eleven cents.(pl. ) of Rei(noun) A common title in the East for a person in authority
16. especially the captain of a ship.
Reis tanım:
Kelime: 5re·al
17. Söyleniş: rA-'ä
18. l
19. İşlev: noun
20. Türleri: plural reals or reis /'rAsh
21. 'rAs
22. 'rAzh
23. 'rAz/
24. Kökeni: Portuguese
25. from real royal
26. from Latin regalis
27. 1 : a former monetary unit and coin of Portugal
28. 2 -- see MONEY table
29.
REIS (türkçe) fransızcası
1. président [le]
2. chef [le]
3. commandant [le]
REIS (türkçe) almancası
1. Chef
2. Führer
3. Haupt
4. Vorstand

Şarkı Sözleri

Ahmet Yilmaz tarafından söylenen Reis adlı şarkının sözleri.


romantik serseri düşler kurardın
çaresiz dertlere derman arardın
yaş 30 demeden soldun sarardın
saçlarına aklar düşmüş be reis
yaşananlar rüya düşmüş be reis

ahde vefa denen yalanmış meğer
yüzüne gülmeler planmış meğer
koynunda beslenen yılanmış meğer
saçlarına aklar düşmüş be reis
yaşananlar rüya düşmüş be reis

dağ demedin taş demedin dolaştın
herkes çekti gitti bir sen savaştın
saçların siyahken kaç kez sevmiştin
saçlarına aklar düşmüş be reis
yaşananlar rüya düşmüş be reis

Bünyamin Doğruer tarafından söylenen Reis adlı şarkının sözleri.

0

yağmur çiseliyor
cephelerde hayata yenik düşmüş
yokluğun elleri
can siperi mevzi idi kardeşlerim
ihaneti gördüm ihaneti duydum
bir gül rüzgarı gibi yalnızım reis

ağustos sıcağında pınar olan
sevdamız vardı
yalansız pazarlıksız
şimdi denizler bölünmüş tam yetmişüçesonra hep konuştuk konuştuk
savaşa düşmedik söndü heycan
bir azık gibi terkimizde de taşımadık
hani yadigar ağıtlar bırakacaktık geceye
bu vehn libası kim biçti bize reis
çilemi hüznümü arıyorum
yüzümü arıyorum
sonsuzluğu arıyorum
denizimi arıyorum
seni arıyorum reis

bu son baharın yasını ben mi tutacağım
sonsuzluğu arıyorum
seni arıyorum
seni arıyorum reis
geç mi kaldım yoksa
gecikmişde olsam al yüreğimi
yarım kalmış bir sevdanın hatrı için
pazarlıksız sunuyorum sana

tekrar o yüzüm olacak mı
kanat çırpacağım gökyüzüne
yinede sevdalıyız be reis
bir fırtınayı büyütüyoruz parmaklarımızda
dökülen her damla kanla
hiçbir teselli yetmiyor artık reis
şimdi niçin dağlarda baktığını anlamadım
ölüm vakti geldiyse ben hazırım reis..

İsmail Türüt tarafından söylenen Reis adlı şarkının sözleri.

adam var dünyasında yüksek dağlar yaratmış
kimisi yarı yola gelmeden havlu atmış
adam var göstermelik gürlemese de eser
adam var adam gibi harbiden racon keser
genç bir adam tanıdım gereği kadar kibar
reise gösterilir ancak böyle itibar

adam var iki yüzlü utanmaz bukalemun
haysiyet fukarası yüz karası alemin
adam var menfaate satar öz kardeşini
adam var arkadaşa kurban eder başını
genç bir adam tanıdım gereği kadar kibar
reise gösterilir ancak böyle itibar

adam var fitne fesat ama ön safta durur
belli etmez izini kaypak zeminde yürür
adam var harcıalem adam var kalburüstü
bir adam tanıyorum dikilmelidir büstü

genç bir adam tanıdım gereği kadar kibar
reise gösterilir ancak böyle itibar
adam var alnın açık git otur sofasına
boyun eğmeyen gördüm allah'tan başkasına
adamlık şahsiyettir fazlası meziyettir
toplumda reis olmak büyük mesuliyettir
bir adam tanıyorum gereği kadar kibar
reise gösterilir ancak böyle itibar.
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Reis-ül Küttab

Reis-ül Küttab Buhara Sefiri İç Ağası (Sadaret Dairesi Memuru)

Aydın Reis

Aydın Reis 16. yüzyıl Türk denizcilerinden. Aslen Karamanlı olup Kemal Reisin yetiştirmelerindendir. Osmanlı donanmasında gemi kaptanlığı vazifesindeyken Sultan İkinci Bayezid’in emriyle Memlüklü Sultanlığı hizmetine girdi. Ustası Kemal Reisin vefatı (1511) üzerine Kuzey-Batı ...

Hızır Reis

HAKKINDA YAZILANLAR Büyük Türk denizcisi Hızır Reis İrfan Öztatura Türkiye 05 Kasım 2003 Oruç Reis’in şehadeti ile mesuliyeti bir anda omuzlarında bulan Hızır Reis’in “nerde kalmıştık”, “ne yapmalıyım” deme fırsatı bile olmaz. Zira İspanyollar yüz barçalık ...

Salih Reis

Salih Reis ( .... - 1566) Biga'da doğmuştur. Kanuni Sultan Süleyman döneminde Tunus'un fethinde ün kazanmış bir Osmanlı Amiralidir.Yıllardır Akdeniz'de korsanlık yapan Salih Reis, Korsika adasının bir limanında Andre Dorya'nın ani baskını sonucu Turgut Reis ile birlikte esir ...

Turgut Reis

Turgut Reis büyük Türk denizcisi. Trablusgarp fâtihi. Osmanlı Devletinin Menteşe (Muğla) Sancağına bağlı Saravuloz köyünde, tahminen 1485 yılında doğdu. Veli isminde bir çiftçinin oğludur. Gençliğinde cirit, güreş, ok atmada gösterdiği ustalık ve cesâretiyle çevrede ...

Piri Reis

Osmanlı denizcilik tarihinde derin izler bırakmış olmasının yanısıra Piri Reis eşsiz bir Kartoğraf ve deniz bilginidir. Tam olarak doğum tarihi bilinememekle beraber 1456-1470 arası diye kabul edilir. Osmanlının ünlü bir deniz üssü ve tersanesi olan Gelibolu’da doğdu.

Seydi Ali Reis

Seydi Ali Reis (1498 - 1562), Kaptan-ı Deryalık da yapmış olan Osmanlı denizcisi. Osmanlı Devleti'nin Büyük Okyanus rüyasını gerçekleştirmek için görevlendirilen denizci. Türk amirali, coğrafya ve matematik bilgini.

Oruç Reis

Oruç Reis ( .... - 1518) büyük Türk denizcisi. Muhtemelen 1470 yılında Midilli’nin Bonova köyünde doğdu. babası, Yâkub Ağa 1462’de Midilli’nin fethine iştirak etmiş ve Bonova köyü kendisine tîmar olarak verilmişti. Burada yerleşip evlenen Yâkub Ağanın İshak, Oruç, ...